Κυριακή, 28 Νοεμβρίου 2021 20:35

Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης 285.622,30 ευρώ στον Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης 285.622,30 ευρώ στον Δήμο Τριφυλίας

Την αποδοχή έκτακτης επιχορήγησης, ποσού 285.622,30 ευρώ, του Υπουργείου Εσωτερικών προς το Δήμο Τριφυλίας καλείται να εγκρίνει η Οικονομική Επιτροπή που συνεδριάζει την Τρίτη 30 Νοεμβρίου στη 1 το μεσημέρι.

Η επιχορήγηση αφορά την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών του δήμου και κατά προτεραιότητα την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς τρίτους ή εκκρεμών υποχρεώσεων προς τρίτους προκειμένου να μην καταστούν ληξιπρόθεσμες.
Τα υπόλοιπα θέματα που θα συζητηθούν είναι:
Εγκριση πρακτικού ΙΙΙ ελέγχου δικαιολογητικών των προσωρινών αναδόχων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας άνω των ορίων «Προμήθεια Απορριμματοφόρων, Οχημάτων και Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Τριφυλίας». Αποδοχή δωρεάς της τράπεζας Eurobank προς το Δήμο Τριφυλίας. Αναπροσαρμογή αντικειμενικών αξιών για τον υπολογισμό του Τ.Α.Π. από 01-01-2022 (εισήγηση προς το Δ.Σ.). Έγκριση παροχής νομικής υποστήριξης από το Δήμο Τριφυλίας σε δημοτικό υπάλληλο. Απόδοση λογαριασμού του αριθ.759/2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. Χορήγηση παράτασης απόδοσης του αριθ. 883/2021 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δήμου Τριφυλίας, οικονομικού έτους 2021 (εισήγηση προς το Δ.Σ.).

 


NEWSLETTER