Πέμπτη, 21 Απριλίου 2022 08:09

Αναγκαστική απαλλοτρίωση για αντιπλημμυρικό στη Θουρία

Αναγκαστική απαλλοτρίωση για αντιπλημμυρικό στη Θουρία

 

Την κήρυξη αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων για την κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου της α’ φάσης στον εθνικό δρόμο, από τη Θουρία έως το Νοσοκομείο, ενέκρινε με ισχυρή πλειοψηφία το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας τη Μεγάλη Δευτέρα.

Για την απαλλοτρίωση υπήρξε θετική απόφαση - εισήγηση από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου.

Σύμφωνα με την εισήγηση που ανέπτυξε ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης, το έργο έχει σκοπό να επιλύσει τα μεγάλα προβλήματα απορροής ομβρίων που παρουσιάζονται στο συγκεκριμένο τμήμα της παλιάς εθνικής οδού. Με την υλοποίησή του θα συλλέγονται τα όμβρια των ανάντη περιοχών και της παλιάς εθνικής οδού στο τμήμα από Θουρία έως Νοσοκομείο και μέσω κυρίου συλλεκτήρα αγωγού θα παροχετεύονται στον ποταμό Ξερίλα λίγο πριν τη συμβολή του με τον ποταμό Άρι. Προκειμένου να ολοκληρωθεί η κατασκευή του έργου απαιτείται η απαλλοτρίωση ιδιωτικών εκτάσεων, που βρίσκονται σε εκτός σχεδίου περιοχή στη Σπερχογεία και τη Θουρία.

Η απαλλοτρίωση αυτή κρίνεται αναγκαία για την κατασκευή των κεντρικών συλλεκτήρων

ομβρίων του έργου. Το σύνολο της έκτασης που απαλλοτριώνεται ανέρχεται, σύμφωνα με τους

κτηματολογικούς πίνακες, σε 9.396,36 τ.μ., εκ των οποίων τα 6.961,57 τ.μ. ανήκουν σε ιδιώτες

και τα 2.434,79 τ.μ. ανήκουν στο Δημόσιο. Εντός των απαλλοτριωτέων εκτάσεων υφίστανται και επικείμενα, τα οποία παρουσιάζονται αναλυτικά στους κτηματολογικούς πίνακες. Η συνολική προεκτιμώμενη δαπάνη απαλλοτρίωσης ανέρχεται σε 105.045,93 ευρώ.

Επικεφαλής παρατάξεων των μειοψηφιών που υπερψήφισαν, σημείωσαν ότι πρόκειται για σημαντικό έργο που έχει καθυστερήσει και για το οποίο πρέπει να επιταχυνθούν οι ρυθμοί για τη συνέχιση και την ολοκλήρωσή του.

Ο επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης” Δημήτρης Οικονομάκος που καταψήφισε, παρατήρησε ότι οι απαλλοτριώσεις έπρεπε να είχαν γίνει από το 2017, όπως έλεγαν από τότε. Επεσήμανε πως τα αντιπλημμυρικά έργα που πρέπει να είναι άμεσης προτεραιότητας καρκινοβατούν ή έχουν σταματήσει και σημείωσε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2016 με τις φονικές πλημμύρες δεν έχει γίνει κανένα έργο.

Να υπενθυμίσουμε ότι τα δύο αντιπλημμυρικά έργα του Δήμου Καλαμάτας στον εθνικό δρόμο, από τη Θουρία έως τη γέφυρα του αυτοκινητόδρομου στον Αντικάλαμο (α’ και β’ φάση), σύμφωνα με την αρχική τους προθεσμία θα έπρεπε να είχαν τελειώσει το Σεπτέμβριο του 2017 και το Δεκέμβριο του 2018, αντίστοιχα. Το πρώτο έργο κατασκευής δικτύου αποχέτευσης ομβρίων από Θουρία έως Νοσοκομείο έχει σταματήσει εδώ και 3 χρόνια περίπου, καθώς η εργολαβία, προϋπολογισμού 2,4 εκ. ευρώ, με σύμβαση 1.122.334,09 ευρώ (53,24%), διαλύθηκε, αφού εκκρεμούσαν οι απαλλοτριώσεις για να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί.

Πέρα από το τμήμα με τις απαλλοτριώσεις (δυτικά του εθνικού δρόμου από “Πράκτικερ” έως ποταμό Αρι), σε εκκρεμότητα παραμένει και το κρίσιμο κομμάτι στον εθνικό δρόμο που ανήκει στον αυτοκινητόδρομο του “Μορέα” (κόμβος “Πράκτικερ”), για το οποίο η κοινοπραξία έχει θέσει αυστηρούς όρους, ώστε να υπάρχει η μικρότερη δυνατή δυσχέρεια στην κυκλοφορία και ο δρόμος να ξαναγίνει όπως είναι. Για το λόγο αυτό στο συγκεκριμένο κομμάτι από δήμο, ΔΕΥΑΚ και Σύνδεσμο Υδρευσης προγραμματίζεται να γίνουν όλα μαζί τα έργα: του αντιπλημμυρικού, του αγωγού αποχέτευσης ακαθάρτων από τη Θουρία και του νέου αγωγού μεταφοράς νερού Φ800 από τις πηγές Πηδήματος στην Καλαμάτα.

Γ.Σ.