Τετάρτη, 06 Ιουλίου 2022 21:47

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Καλαμάτας

 

Αιτήσεις για το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Συσσίτιο δέχεται ο Δήμος Καλαμάτας από ενδιαφερόμενους δημότες.

Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, βασικό κριτήριο ένταξης των ενδιαφερομένων είναι το ετήσιο καθαρό ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη παράγοντες, όπως η οικογενειακή κατάσταση, η ηλικιακή ομάδα, τα προβλήματα υγείας - αναπηρίες, η κοινωνική έρευνα και η περιουσιακή κατάσταση.

Οικονομικά κριτήρια επιλογής ωφελουμένων στο Δημοτικό Παντοπωλείο: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 4.917 ευρώ. Δύο άτομα έως 5.163 ευρώ. Οικογένεια με 2 παιδιά έως 7.745 ευρώ. Οικογένεια με 3 παιδιά και άνω έως 10.326 ευρώ.

Οικονομικά κριτήρια επιλογής ωφελουμένων στο Συσσίτιο: Μονοπρόσωπο νοικοκυριό έως 4.917 ευρώ. Δύο άτομα έως 5.163 ευρώ.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο και άδεια διαμονής σε ισχύ για όλα τα ενήλικα άτομα. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Για τους δικαιούχους Κ.Ε.Α. εγκεκριμένη αίτηση.

Φορολογικά Στοιχεία: Εκκαθαριστικό σημείωμα. Φορολογική δήλωση (Ε1). Ε9 (αν δεν υπάρχει ακίνητο Ε9 μηδενικό) ή ΕΝΦΙΑ. Υπεύθυνη δήλωση ατομικού ή οικογενειακού εισοδήματος σε περίπτωση που δεν έχει υποβληθεί η φορολογική δήλωση για το έτος 2021. Αποδεικτικό κατοικίας (Λογαρ. ΔΕΚΟ ή παρόχου κινητής τηλεφωνίας ή μισθωτήριο συμβόλαιο). Σε περίπτωση παραχωρημένης οικίας, το Ε2 του παραχωρούντα.

Κατά περίπτωση: Πιστοποίηση αναπηρίας σε ισχύ από αρμόδια επιτροπή ΚΕΠΑ ή ιατρική γνωμάτευση δημόσιου νοσοκομείου ή άλλου δημόσιου φορέα υγείας, εφόσον υπάρχει πρόβλημα υγείας.

Σε περίπτωση διαζυγίου, αποδεικτικό επιμέλειας τέκνων και άσκησης γονικής μέριμνας. Κάρτα ανεργίας σε ισχύ ή βεβαίωση ανεργίας ή βεβαίωση επιδότησης από τον ΟΑΕΔ και των δύο συζύγων. Υπεύθυνη δήλωση για συμμετοχή ή μη στο πρόγραμμα σίτισης και στο Δημοτικό Κοινωνικό Παντοπωλείο.

* Οι αιτήσεις με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά διατίθενται στο Δημαρχείο Καλαμάτας, κτήριο Β, Διεύθυνση Πρόνοιας, ισόγειο, γραφείο εξυπηρέτησης δημοτών και έχουν αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του δήμου (www.kalamata.gr). Επισημαίνουμε ότι όσοι δημότες είχαν εγκριθεί το προηγούμενο εξάμηνο, θα υποβάλλουν εκ νέου αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων μπορούν να κατατίθενται έως 29 Ιουλίου στο πρωτόκολλο του δήμου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


NEWSLETTER