Κυριακή, 21 Αυγούστου 2022 11:03

Δήμος Τριφυλίας: Επιτροπή καταγραφής για τις θέσεις στις λαϊκές αγορές

Γράφτηκε από τον
Δήμος Τριφυλίας: Επιτροπή καταγραφής για τις θέσεις στις λαϊκές αγορές

 

Τη συγκρότηση πενταμελούς επιτροπής καταγραφής πωλητών, θέσεων / απόδοσης θέσεων λαϊκών αγορών και βελτίωσης θέσεων πωλητών αποφάσισε ο δήμαρχος Τριφυλίας Γιώργος Λεβεντάκης.

Σύμφωνα με την απόφαση του δημάρχου τακτικά μέλη είναι οι: Παναγοπούλου Μαρία (πρόεδρος), Βλάχος Αντώνιος, Φρούσος Νικόλαος, Ασημακόπουλος Γεώργιος και Τσακανίκας Γεώργιος. Αναπληρωματικά μέλη είναι οι: Στριμπάκος Δημήτριος, Μπακούρος Σωτήριος, Αυρηλιώνης Χαράλαμπος, Κουτρουμπής Αλέξανδρος και Αλεξοπούλου Σταματία.

Στην επιτροπή ανατίθενται οι εξής αρμοδιότητες: Καταγραφή των πωλητών οι οποίοι δραστηριοποιούνται, σύμφωνα με τα στοιχεία της άδειάς τους στις λαϊκές αγορές που υπάγονται στην αρμοδιότητα του δήμου. Αυτή η καταγραφή περιλαμβάνει τόσο τους πωλητές, στους οποίους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας, όσο και εκείνους που δραστηριοποιούνται χωρίς να τους έχει αποδοθεί θέση. Καταγραφή των κενών θέσεων και αρίθμηση αυτών. Απόδοση θέσεων σε πωλητές οι οποίοι καταλαμβάνουν θέση βάσει διοικητικής πράξης του φορέα λειτουργίας και επιθυμούν βελτίωση αυτής, καθώς και απόδοση θέσεων σε πωλητές για τους οποίους αποδεικνύεται με κάθε πρόσφορο τρόπο ότι κατά το χρόνο δημοσίευσης του παρόντος έχουν παρουσία στη συγκεκριμένη λαϊκή αγορά δίχως να τους έχει αποδοθεί θέση με διοικητική πράξη του φορέα λειτουργίας.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER