Πέμπτη, 03 Οκτωβρίου 2019 17:38

Επιστολή - διευκρίνιση του Θανάση Πετράκου

Γράφτηκε από την
Επιστολή - διευκρίνιση του Θανάση Πετράκου

 

Επειδή το δημοσίευμά σας χθες, προφανώς από παράβλεψη, δεν αποδίδει με ακρίβεια την πρότασή μας για μικρή τροποποίηση του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου θα μου επιτρέψετε να διευκρινίσω την πρότασή μας.

Συγκεκριμένα προτείνουμε:

1) Να τροποποιηθεί το άρθρο που αναφέρει «ότι το Περιφερειακό Συμβούλιο κατά την τακτική του συνεδρίαση μετά τη λήξη της χρονικής διάρκειας των τεσσάρων ωρών συνεδρίασης μπορεί να παρατείνει τις εργασίες του μόνο κατά μία ώρα». Εμείς προτείνουμε: αντί μίας ώρας προτείνουμε την εξής διατύπωση: «Το Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να παρατείνει τις εργασίες της συνεδρίασής του όσες ώρες κρίνει αναγκαίο», και

2) Στη συνεχιζόμενη συνεδρίαση να δύναται το Περιφερειακό Συμβούλιο να αποφασίζει πέραν της κανονικής διάρκειας της τρίωρης συνεδρίασης να παρατείνει τις εργασίες του και για άλλες δύο ώρες.

 

Θανάσης Πετράκος


NEWSLETTER