Τετάρτη, 19 Φεβρουαρίου 2020 18:43

Συνάντηση Νίκα με «Agribator»: Ενίσχυση της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα

Γράφτηκε από την
Συνάντηση Νίκα με «Agribator»: Ενίσχυση της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα

Ενα βήμα πιο κοντά σε δράσεις οι οποίες θα ενισχύσουν την καινοτομία στον πρωτογενή τομέα και τον εκσυγχρονισμό της αγροτικής οικονομίας έγινε μετά την συνάντηση που είχαν την Παρασκευή στην Τρίπολη ο περιφερειάρχης Παναγιώτης Νίκας και οι εκπρόσωποι της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας «Agribator».

Στη συνάντηση από την πλευρά της Περιφέρειας συμμετείχαν επίσης ο αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας Χρήστος Λαμπρόπουλος και ο εντεταλμένος περιφερειακός σύμβουλος Γιάννης Μπουντρούκας.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης ο πρύτανης του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών Σπύρος Κίντζιος, ο αντιπρύτανης Ιορδάνης Χατζηπαυλίδης και ο καθηγητής Ευάγγελος Χριστοφόρου ως εκπρόσωπος του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, οι οποίοι στηρίζουν τις προσπάθειες της «Agribator» να εκσυγχρονίσει την αγροτική οικονομία της Περιφέρειας και θα συμμετέχουν ενεργά σε αυτές.

 

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο "AGRIBATOR"

Με ανακοίνωσή της η «Agribator» αυτοπαρουσιάζεται και δημοσιοποιεί τους στόχους της, ως εξής:

"Η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Agribator» αποτελεί το Κέντρο της Ψηφιακής και Τεχνολογικής Καινοτομίας στην Πελοπόννησο, για την Αγροτική Οικονομία. Στην «Agribator»πιστεύουμε ότι στα αμέσως επόμενα χρόνια η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα δεν θα κριθεί από την ικανότητα να παράγουμε περισσότερα, αλλά να παράγουμε καλύτερα.

Στόχος μας είναι η παροχή των καλύτερων εργαλείων και λύσεων στους παραγωγούς και στις επιχειρήσεις του αγροδιατροφικού τομέα, ώστε να μπορούν να αναπτυχθούν περισσότερο, χρησιμοποιώντας λιγότερους φυσικούς πόρους. Γνωρίζουμε ότι η διαμόρφωση του μέλλοντος της γεωργίας δεν μπορεί να επιτευχθεί μόνη της. Απαιτεί συνεργασία και διαφάνεια απ’ όλους τους εμπλεκόμενους της αγροτοδιατροφικής αλυσίδας. Γι’ αυτό μαζί αγκαλιάζουμε το φαινομενικά αδύνατο: να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο αύριο για τους παραγωγούς της Πελοποννήσου.

Στην «Agribator» έχουμε μια φιλόδοξη δέσμευση για μια αειφορική Πελοπόννησο, και για να την πετύχουμε κρατάμε τους εαυτούς μας υπόλογους.

Θέτουμε ως στόχο το 2030 να ικανοποιούμε 3 δείκτες (30-30-30) που συνοψίζονται σε:

- 30% μείωση των φυτοπροστατευτικών χημικών στον αγρό, με στόχευση στην διατήρηση της βιοποικοιλότητας της Πελοποννήσου και της ασφάλειας των καταναλωτών.

- 30% μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των καλλιεργειών, με στόχευση στην ορθή διαχείριση των υδάτων και τη μείωση των εκπομπών αερίων του φαινομένου του θερμοκηπίου.

- 30.000 παραγωγοί να έχουν πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία γνώσης, χρηματοδότησης και γεωργικής ανάπτυξης, ώστε να είναι βιώσιμοι και αειφορικοί.

Η «Abrigator» φιλοδοξεί να γίνει το Κέντρο Αριστείας Αγροδιατροφής στην Πελοπόννησο. Γι’ αυτό θέτει 7 βασικούς στόχους, 7 πυλώνες αριστείας, οι οποίοι συνοψίζονται στα παρακάτω:

α) Βελτιστοποίηση ποιότητας και ποσότητας της αγροτικής παραγωγής, με χρήση συστημάτων άρδευσης, σε πρότυπα αγροκτήματα επίδειξης και εκπαίδευσης.

β) Ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων «από» και «για» την αγροτική παραγωγή και πιλοτικών γραμμών μεταποίησης.

γ) Λειτουργία θερμοκοιτίδας νεοφυών επιχειρήσεων καινοτομίας.

δ) Διά βίου εκπαίδευση και επαγγελματική επιμόρφωση αγροτών.

ε) Προώθηση υπηρεσιών και προϊόντων, καθώς επίσης στήριξης διείσδυσης στην αγορά.

στ) Πιστοποίηση και ιχνηλασιμότητα αγροτικών προϊόντων με βάση το

ISO17025.

ζ) Λειτουργία εργαστηρίων μηχανουργείου - ηλεκτρολογείου - χημείου για την ανάπτυξη γραμμών παραγωγής και προϊόντων".

 


NEWSLETTER