Παρασκευή, 08 Μαϊος 2020 19:46

Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προτάσεις για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ

Γράφτηκε από την
Περιφέρεια Πελοποννήσου: Προτάσεις για ένταξη έργων στο ΕΣΠΑ

Την έγκαιρη υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο πέντε ανοιχτών προσκλήσεων του ΕΣΠΑ / ΠΕΠ επισημαίνει ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Παναγιώτης Νίκας με επιστολή του προς τους δημάρχους της Περιφέρειας.

Οι προσκλήσεις στις οποίες αναφέρεται ο περιφερειάρχης είναι οι εξής:
1. Αναβάθμιση των υποδομών Πρωτοβάθμιας / Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 30/06/2020.
2. Εργα ορθολογικής και αποδοτικής διαχείρισης πόσιμου νερού, με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 26/06/2020.
3. Υποδομές εγγείων βελτιώσεων, στο πλαίσιο της Δράσης 4.3.1 του ΠΑΑ 2014 - 2020, με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 30/07/2020.
4. Στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης (ΣΥΔ), με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 27/07/2020.
5. Δράσεις για την αύξηση της απασχολησιμότητας, την προώθηση στην απασχόληση και γενικότερα την ενσωμάτωση στο κοινωνικό και εργασιακό περιβάλλον Ρομά, με ημερομηνία λήξης υποβολής πρότασης χρηματοδότησης την 31/07/2020.
Ο περιφερειάρχης σημειώνει ότι για όλες τις πιο πάνω προσκλήσεις -το περιεχόμενο, τα παραρτήματα και τα συνημμένα σε αυτές έγγραφα- οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν από τις ιστοσελίδες www.ppel.gov.gr και www.evdpelop.gr.


NEWSLETTER