Παρασκευή, 14 Ιουλίου 2017 17:27

Νέες διευκρινίσεις για δασικούς χάρτες 

Γράφτηκε από την
Νέες διευκρινίσεις για δασικούς χάρτες 

Με κοινή απόφαση (ΚΥΑ) του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Βαγγέλη Αποστόλου και του αναπληρωτή υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σωκράτη Φάμελλου καθορίζεται η εφαρμογή των διατάξεων που αφορούν την τακτοποίηση γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις, σε περιοχές των αναρτημένων δασικών χαρτών.

Ειδικότερα, όπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση, με την εν λόγω ΚΥΑ “καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Προστασίας Δασών και Αγροπεριβάλλοντος του ΥΠΕΝ, της ΕΚΧΑ Α.Ε. και του ΟΠΕΚΕΠΕ όσον αφορά τον τρόπο ταυτοποίησης των γεωργικών εκμεταλλεύσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεις και την ενημέρωση των πολιτών που επηρεάζονται από την ανάρτηση των δασικών χαρτών”.

Ετσι, ορίζονται α) ο ΟΠΕΚΕΠΕ ως φορέας ενημέρωσης των αγροτών που δηλώνουν εκτάσεις στο ΟΣΔΕ (Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Ενισχύσεων) και επηρεάζονται από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, β) η Γενική Διεύθυνση Δασών και οι Αποκεντρωμένες Δασικές Υπηρεσίες ως φορείς διαχείρισης και υποδοχής των αιτήσεων των αγροτών και γ) η ΕΚΧΑ ως φορέας κατασκευής εφαρμογής που θα βοηθήσει τη Δασική Υπηρεσία για τη γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με βάση την ΚΥΑ, συνεχίζει η ανακοίνωση, δεν απαιτείται η προσκόμιση βεβαίωσης ένταξης της έκτασης στο ΟΣΔΕ, αλλά ταυτοποίηση της έκτασης μόνο με την προσκόμιση του τοπογραφικού διαγράμματος. Η Δασική Υπηρεσία θα βεβαιώνει με ενέργειές της και επί της εφαρμογής της ΕΚΧΑ ότι η έκταση είναι ενταγμένη στο ΟΣΔΕ κατά τα χρόνια 2014 έως 2017.

Συνοπτικά, με βάση και τις προηγούμενες διατάξεις που νομοθετήθηκαν πρόσφατα, ισχύουν τα εξής:

Εφόσον η έκταση έχει χαρακτηριστεί ΔΑ ή ΧΑ (και δεν είναι ιδιωτικό χορτολίβαδο), τότε οι ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν έως τις 27 Ιουλίου να υποβάλλουν αίτηση ατελώς στο Δασαρχείο της περιοχής τους, α) είτε για εξαγορά της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει προ του 1975, β) είτε για χρήση (έγκριση επέμβασης) της έκτασης εφόσον η εκχέρσωση έχει γίνει μέχρι το 2007.

1) Εάν αιτηθούν την εξαγορά, τότε θα χρειαστεί να υποβάλλουν στο Δασαρχείο: α) Αίτηση εξαγοράς, β) Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87), γ) Αποδεικτικό χρήσης της έκτασης προ του 1975.

2) Εάν αιτηθούν τη χρήση (έγκριση επέμβασης), τότε θα χρειαστεί να υποβάλλουν στο Δασαρχείο: α) Αίτηση χρήσης (έγκριση επέμβασης), β) Τοπογραφικό διάγραμμα με συντεταγμένες κορυφών, βασιζόμενες στο Εθνικό Γεωδαιτικό Σύστημα Αναφοράς (ΕΓΣΑ 87).


NEWSLETTER