Παρασκευή, 14 Απριλίου 2017 23:16

Παρέμβαση Κοζομπόλη στη Βουλή για τους δασικούς χάρτες

Γράφτηκε από την

Με δεδομένο, ότι η κύρωση των δασικών χαρτών, είναι βασικό έργο υποδομής, αναγκαία προϋπόθεση για την κατάρτιση του Δασολογίου, που, με τη σειρά του θα συμβάλλει στην ολοκλήρωση του Εθνικού Κτηματολογίου, και τη δημιουργία Εθνικού Χωροταξικού Σχεδιασμού, θα ανέμενε κάποιος, όπως σε κάθε πολιτισμένη χώρα, ότι η θεσμοθέτηση και η εφαρμογή των σχετικών διατάξεων, θα τύγχανε της απολύτου αποδοχής, όλων των πτερύγων της Βουλής, των συλλογικοτήτων, των πολιτών, των  ΜΜΕ.

Με μόνο μέλημα, την συνεισφορά ενός εκάστου, στην εφαρμογή του δύσκολου, σε κάθε περίπτωση, εγχειρήματος.

Δυστυχώς στη χώρα μας δεν έγινε το ίδιο.

Η αναγκαιότητα της μεταρρύθμισης υποχώρησε μπροστά σε μικροπολιτικές σκοπιμότητες, χάρη των οποίων η ενημέρωση και η πληροφόρηση του πολίτη, έδωσε τη θέση της στην παραπληροφόρηση.  

Στη χώρα μας, όπου η  καταγραφή και οριοθέτηση των δασικών εκτάσεων και η σύνταξη σχετικού χάρτη, έπρεπε να γίνει από τη συγκρότηση του ελληνικού κράτους, έχει θεσπιστεί από το έτος 1976, και είναι η μόνη χώρα στην Ευρώπη, πουν δεν διαθέτει Δασολόγιο/Κτηματολόγιο, η σύνταξή του είναι αναγκαία και επιβεβλημένη.

Γιατί η χώρα μας έχει ταλαιπωρηθεί από καταπατήσεις αιγιαλών, παραλιών και δασών και που ένα μεγάλο μέρος των πυρκαγιών, είναι εμπρησμοί για αποψίλωση της δασικής βλάστησης και της ιδιοποίησης της έκτασης. 

Γιατί όλοι γνωρίζουν, ότι η έλλειψη Δασολογίου, μόνο δεινά επέφερε στους πολλούς και πιο αδύναμους. Ενα διαρκές κυνηγητό με τις δασικές, διοικητικές και δικαστικές υπηρεσίες, ενώ παράλληλα, εκπρόσωποι μεγάλων συμφερόντων που καταπάτησαν και αλλοίωσαν περιοχές απείρου κάλλους, έμεναν ατιμώρητοι.

Από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, διαβάσαμε και ακούσαμε πολλές “περισπούδαστες αναλύσεις”, που ξεκινούσαν προσχηματικά από την αναγκαιότητα κατάρτισης Κτηματολογίου/Δασολογίου, και μέσα από διαδρομές τρόμου (επιβολή χαρατσιού, απώλεια ιδιοκτησίας, απώλεια επιδοτήσεων, κλπ), κατέληγαν στο συμπέρασμα, ότι η κύρωση των δασικών χαρτών θα φέρει καταστροφή και πρέπει να αποσυρθούν! Μεγάλη παραπληροφόρηση. Μέχρι στην αίθουσα αυτή ακούσαμε από βουλευτή της περιφέρειάς μου, ότι προηγούμενη κυβέρνηση “αναγνώρισε ότι στις περιφέρειες των δήμων Ανατολικής και Δυτικής Μάνης, το Δημόσιο, δεν διεκδικεί δικαιώματα”!

Η πολιτική βούληση της κυβέρνησης να εφαρμοστεί το Σύνταγμα και οι νόμοι, χωρίς ταυτόχρονα να θιγούν οι πολίτες και η δυναμική της πρωτογενούς παραγωγής, προσπέρασε την τεχνητή οχλοβοή.

Ετεινε όμως ευήκοον ους, στις ψύχραιμες φωνές που ανέδειξαν τα   προβλήματα που φανερώθηκαν  από την ανάρτηση των δασικών χαρτών, (καθότι ως γνωστό οι χάρτες δεν νομοθετούν. Εχουν συνταχθεί βάσει νόμου), και με ψυχραιμία και αποφασιστικότητα, έκανε παρεμβάσεις στο ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, για να ολοκληρωθεί η αναγκαία μεταρρύθμιση χωρίς δυσμενείς επιπτώσεις για τους πολίτες και την οικονομία της χώρας, σε μια δύσκολη δημοσιονομική συγκυρία.

Ετσι με Υπουργικές Αποφάσεις ή με νομοθετικές ρυθμίσεις:

- Μειώθηκε το τέλος των αντιρρήσεων, ενημερώθηκαν οι χάρτες με τα όρια των οικισμών 

- Αρθηκε η αναδάσωση στις καλλιεργούμενες εκτάσεις. 

- Επιμηκύνθηκε η προθεσμία για την υποβολή αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του δασικού χάρτη που αναρτήθηκε, από τις 60 στις 105 ημέρες από την ημερομηνία που ορίζεται στην πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων, (π.χ. για Μεσσηνία, Ηλεία, Πιερία και Καβάλα μετατέθηκε στις 7/5/17 από 23/3/17).

- Ορίστηκε ότι στον ΟΠΕΚΕΠΕ, κυρωμένος χάρτης θα λαμβάνεται υπόψη για την κατανομή των επιδοτήσεων.

- Αρθηκε η αναδάσωση σε καλλιεργούμενες εκτάσεις και δόθηκε η δυνατότητα των ΕΠΕΑ (Επιτροπών Εξέτασης Αντιρρήσεων) να εξετάζουν τον χαρακτήρα των εκτάσεων που εμφανίζονται σε αναδασωτέες περιοχές 

- Ορίστηκε, ότι η αίτηση για έναρξη της διαδικασίας εξαγοράς της εκχερσωμένης έκτασης, αναστέλλει την κύρωση του δασικού χάρτη, ως προς τις συγκεκριμένες εκτάσεις.

Με τις υπό νομοθέτηση σήμερα ρυθμίσεις, προβλέπεται στην περίπτωση επέμβασης σε δασικές εκτάσεις μέχρι 4 στρέμματα, να μην είναι αναγκαία η σύνταξη μελέτης αναδάσωσης, αλλά να υποχρεούται ο δικαιούχος στην καταβολή της σχετικής δαπάνης ή την διενέργεια δασικής εργασίας. 

- Επιτρέπεται εντός των εκτάσεων της δασικής νομοθεσίας, που έχουν γίνει επεμβάσεις, να κατασκευάζονται έργα που εξυπηρετούν την καλλιέργεια. (γεωτρήσεις, μετρητές ΔΕΗ, υπόστεγα κλπ).

- Οι επεμβάσεις για γεωργική εκμετάλλευση, χωρίς άδεια της αρμόδιας αρχής, διαχωρίζονται, όπως ακριβώς προβλέπεται και από τις ισχύουσες διατάξεις, σε εκείνες που εκχερσώθηκαν πριν από το  έτος 1975 και σε εκείνες μετά το έτος αυτό. 

Απλοποιούνται περαιτέρω οι διαδικασίες εξαγοράς, ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε εκείνους που έχουν  καλλιεργήσει αυτή τη γη, να συνεχίσουν απρόσκοπτα να την καλλιεργούν, δεδομένης και της οικονομικής κρίσης που πλήττει τη χώρα μας. 

Εδώ δεν έχουμε μόνο ελαχιστοποίηση του τιμήματος εξαγοράς, από το 1/3 της αντικειμενικής ή εμπορικής αξίας που ισχύει σήμερα, (Αρ. 47 ν. 998/1979), στο 1/4 αυτής, αλλά υπάρχει και η δυνατότητα να παραχωρηθεί μόνο η χρήση της συγκεκριμένης έκτασης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται, συνέχιση της συγκεκριμένης γεωργικής εκμετάλλευσης απρόσκοπτα, χωρίς την καταβολή του ποσού εξαγοράς.

Να σημειωθεί, ότι για την παραχώρηση της χρήσης, συντάσσεται έγγραφο που μεταγράφεται στο Υποθηκοφυλακείο/Κτηματολόγιο και το δικαίωμα χρήσης που αποκτάται, μεταβιβάζεται τόσο με δικαιοπραξίες εν ζωή, όσο με κληρονομιά.   

Στην περίπτωση εξαγοράς, απόκτησης δηλαδή όλων των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί της συγκεκριμένης έκτασης, το τίμημα καταβάλλεται σε 100 μηνιαίες δόσεις, η μικρότερη των οποίων μπορεί να είναι 30 ευρώ και  κατατίθεται υπέρ του Ειδικού Φορέα Δασών του Πράσινου Ταμείου.

Για την κατηγορία των εκτάσεων στις οποίες έγιναν επεμβάσεις μετά το έτος 2007 παραχωρείται μόνο η χρήση και φυσικά δεν καταβάλλεται τίμημα.

Για να αποδείξει την κατοχή του, ο αιτούμενος την εξαγορά ή την παραχώρηση χρήσης συγκεκριμένης έκτασης, αρκούν έγγραφα όπως το έντυπο Ε9, πιστοποιητικά επιδότησης της καλλιέργειας της έκτασης, και ένορκες βεβαιώσεις.

Στον αγρό που δασώθηκε, δεν αναφέρομαι διότι αυτός, με διαδικασία που προβλέπεται και θα απλουστευθεί ακόμη περισσότερο, αποδίδεται στους ιδιοκτήτες του.

Κύριος στόχος είναι να μην εξαιρεθούν από την γεωργική καλλιέργεια και τις ενισχύσεις, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα καλλιεργούμενων και επιδοτούμενων εκτάσεων, οι οποίες εμφανίζονται πλέον ως δασικές.

Διότι, ως γνωστόν, οι εκτάσεις με δασική βλάστηση, υπάγονται σε αυστηρό προστατευτικό καθεστώς και απαγορεύεται ρητά η μεταβολή του προορισμού της συγκεκριμένης έκτασης. Στο νομοθέτη επιτρέπεται η δυνατότητα, να επιτρέψει, μόνο κατ’ εξαίρεση την αλλοίωση της μορφής των δασών και των δασικών εκτάσεων, για λόγους δημοσίας ωφέλειας, αφού εκτιμηθούν οι επιπτώσεις της αλλοιώσεως στο φυσικό περιβάλλον.

Για το λόγο αυτό απευθύνω έκκληση να επικεντρωθεί η προσπάθεια όλων σ΄ αυτό ακριβώς: η απόδοση των άλλοτε δασικών και σήμερα καλλιεργούμενων εκτάσεων στους πολίτες, είναι επιβεβλημένη γιατί προέχει για την εθνική οικονομία η γεωργική εκμετάλλευση. 

* Τοποθέτηση της βουλευτή Μεσσηνίας του ΣΥΡΙΖΑ Γιώτας Κοζομπόλη στην Ολομέλεια της Βουλής