Παρασκευή, 26 Μαϊος 2023 19:00

Μανιατάκειο Ιδρυμα: Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ελ. Περρωτή

Γράφτηκε από την
Μανιατάκειο Ιδρυμα: Κυκλοφόρησε το βιβλίο του Ελ. Περρωτή

Κυκλοφόρησε το βιβλίου του Ελευθέριου Π. Περρωτή, με τίτλο «Διαθήκες Κορώνης Μεσσηνίας της Οθωνικής περιόδου (1836-1862). Παραδοσιακές δομές και αστικός εκσυγχρονισμός», που κρίθηκε ως άριστο επιστημονικό έργο και πλήρως εκτυπώσιμο από το Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, καθώς συνιστά εξαίρετο δείγμα ερευνητικού έργου ενός ανερχόμενου ιστορικού.

Το βιβλίο εκδόθηκε από την Κοσμητεία της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, υπό την αιγίδα των Γενικών Αρχείων του Κράτους - Τμήμα Μεσσηνίας, με την ευγενική χορηγία του Μανιατακείου Ιδρύματος. Το Μανιατάκειον Ίδρυμα ανέλαβε την χορηγία για την έκδοση τού βιβλίου από το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, καθότι το εν λόγω πόνημα εντάσσεται πλήρως στους σκοπούς του Μανιατακείου Ιδρύματος, το οποίο έχει πολιτιστικό, κοινωνικό και αναπτυξιακό προσανατολισμό και αντίστοιχους πυλώνες δράσεων, μέσα από την συστηματική ανάδειξη της ιστορικής και πολιτιστικής παρουσίας της Κορώνης στη διαχρονική πορεία τού ελληνισμού και τον    εντοπισμό, την ανάδειξη και τη διεθνοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων περιοχών της ελληνικής περιφερείας. Αποτελεί μονογραφία, που πραγματεύεται σε βάθος την πολυεπίπεδη εξέλιξη της πόλης της Κορώνης και της αγροτικής της ενδοχώρας, από την επαύριον της ναυμαχίας του Ναβαρίνου έως και την έξωση του Όθωνα. Πρόκειται για ένα έργο τομή, αφού μέσα από τη συνάντηση της μικροϊστορίας με την τοπική ιστορία και με αφετηρία αδημοσίευτο αρχειακό υλικό, διερευνά την πορεία ενός παλαιού αστικού κέντρου, δίνοντας έμφαση σε μικρότερες κοινωνικές ή οικονομικές ομάδες.

 


NEWSLETTER