Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016 08:19

Δωρεά βιβλίων στη Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων

Μια σημαντική δωρεά βιβλίων έγινε από τον Αντώνιο Οικονομόπουλο προς το Δήμο Τριφυλίας και πιο συγκεκριμένα προς τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Γαργαλιάνων, καθώς από την προσωπική του βιβλιοθήκη πρόσφερε 300 τόμους βιβλίων.

Η δωρεά φυσικά έγινε αποδεκτή από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας, ενώ ανάλογη θετική απόφαση είχε προηγηθεί και από το Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Γαργαλιάνων.

Μόνη υποχρέωση του δήμου είναι η ανάληψη του κόστους μεταφοράς. Με την ίδια απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εκφράζονται και οι θερμές ευχαριστίες προς των δωρητή.

Κ.Μπ.