Πέμπτη, 05 Οκτωβρίου 2023 20:48

Παρατημένο δυο χρόνια

Παρατημένο δυο χρόνια

 

Δύο χρόνια εγκαταλελειμμένο στην οδό Φιλοποίμενος στην Καλαμάτα είναι το αυτοκίνητο της φωτογραφίας, σύμφωνα με περίοικο - αναγνώστη της “Ε”, ο οποίος επισημαίνει ότι έχει ενημερώσει επανειλημμένως τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου, χωρίς όμως αποτέλεσμα.

Δ.Πλ.