Του Γιώργου Παναγόπουλου

Γράφει η Νικολέττα Κολυβάρη

Του Γιώργου Παναγόπουλου

Του Γιώργου Παναγόπουλου

Του Δημήτρη Πλεμμένου

Οι 100 πρώτες ημέρες διοίκησης του περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού κύλησαν χωρίς ουσιαστικά προβλήματα, καθώς ο γραφειοκρατικός μηχανισμός της Περιφέρειας έχει αποκτήσει πλέον την εμπειρία που…

Κάθε σχεδιασμός απαγόρευσης κυκλοφορίας συμβατικών οχημάτων στο κέντρο της Καλαμάτας, όπως περιγράφεται στους στόχους του συμβολαίου για την κλιματική ουδετερότητα, κατά την ταπεινή μου γνώμη…

Το 2023 στη Μεσσηνία, που έχει τις περισσότερες ξενοδοχειακές κλίνες της Περιφέρειας Πελοποννήσου, λειτούργησαν 163 ξενοδοχεία δυναμικότητας 5.849 δωματίων και 12.205 κλινών. Η μέση δυναμικότητα…

Του Γιώργου Παναγόπουλου

Κυριακή, 21 Απριλίου 2024 19:14

Έλλειμμα κλινών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Γράφτηκε από τον
- Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου το 2023 ήταν διαθέσιμες 40.134 ξενοδοχειακές κλίνες (4,5% των κλινών της Ελλάδας).