Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015 19:26

Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Χρηματιστηρίου

Γράφτηκε από την
Εβδομαδιαία ανασκόπηση του Χρηματιστηρίου

Με πτώση 1,37% έκλεισε την εβδομάδα που τελειώνει η χρηματιστηριακή αγορά, υπό το βάρος των ρευστοποιήσεων στις τραπεζικές μετοχές.

Οι εξαιρετικά χαμηλές τιμές που διαμορφώθηκαν στη διαδικασία του book-building των τραπεζών πυροδότησε το τελικό κύμα ρευστοποιήσεων από τους παλιούς μετόχους την εβδομάδα αυτή, οδηγώντας τον τραπεζικό δείκτη σε εβδομαδιαία πτώση 39,82% και σε νέα ιστορικά χαμηλά.

Τεχνικά, τα επίπεδα των 640 μονάδων, που θεωρούνται ως σημαντική στήριξη, κράτησαν, ενώ τυχόν καθοδική διάσπασή τους θα άνοιγε το δρόμο για τα επίπεδα των 600 μονάδων.

Αντίσταση σε ανοδική κίνηση της αγοράς εντοπίζεται στα επίπεδα των 680 μονάδων.

Την επόμενη εβδομάδα, μετά την επαναδιαπραγμάτευση των μετοχών των τραπεζών και, κυρίως, μετά την εισαγωγή των νέων μετοχών που προέκυψαν από τις αυξήσεις κεφαλαίου, το τοπίο στη χρηματιστηριακή αγορά θα είναι αρκετά διαφορετικό.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε την εβδομάδα στις 649,79 μονάδες έναντι 658,84 μονάδων της προηγούμενης εβδομάδας, σημειώνοντας πτώση σε ποσοστό 1,37%, από τις αρχές του Νοεμβρίου υποχωρεί σε ποσοστό 7,33%, ενώ από τις αρχές του έτους σημειώνει απώλειες 21,35%. Ο τραπεζικός δείκτης από τις αρχές του 2015 καταγράφει μεγάλη πτώση 94,03%.

Ο δείκτης της υψηλής κεφαλαιοποίησης FTSE/ASE 25 έκλεισε την εβδομάδα με πτώση 2,24%, ενώ και ο δείκτης FTSE MID CAP έκλεισε με πτώση 0,20%.

Οι επιμέρους δείκτες έκλεισαν, ως εξής: Βιομηχανικά Προϊόντα και Υπηρεσίες: Πτώση 0,31%, Εμπόριο: Πτώση 2,23%, Κατασκευές και Υλικά: Πτώση 4,06%, Πετρέλαιο και Αέριο: Πτώση 4,02%, Προσωπικά και Οικιακά Προϊόντα: Άνοδος 2,81%, Πρώτες Ύλες: Πτώση 2,23%, Ταξίδια: Άνοδος 3,66%, Τεχνολογία: Πτώση 3,10%, Τηλεπικοινωνίες: Πτώση 0,21%, Τράπεζες: Πτώση 39,82%, Τρόφιμα και Ποτά: Πτώση 0,99%, Υγεία: Πτώση 2,40%, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας: Άνοδος 2,32% και Χρηματοοικονομικές Υπηρεσίες: Πτώση 6,29%.

Η αξία των συναλλαγών στις συνεδριάσεις αυτής της εβδομάδας υποχώρησε σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα και διαμορφώθηκε στα 170,374 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση αξία συναλλαγών ανήλθε στα 34,075 εκατ. ευρώ έναντι 42,138 εκατ. ευρώ της προηγούμενης εβδομάδας.

Η ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΩΝ ΔΕΙΚΤΩΝ

ΔΕΙΚΤΕΣ KΛΕΙΣΙΜΟ

20/11/2015 KΛΕΙΣΙΜΟ 27/11/2015 ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΣ 658,84 649,79 -1,37%

FTSE 25 196,62 192,21 -2,24%

FTSE MID CAP 761,88 760,36 -0,20%

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ

ΠΡΟΪOΝΤΑ&ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2.079,49 2.073,04 -0,31%

ΕΜΠΟΡΙΟ 2.788,20 2.725,93 -2,23%

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ & ΥΛΙΚΑ 2.072,72 1.988,49 -4,06%

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ & ΑΕΡΙΟ 2.750,77 2.640,10 -4,02%

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ 4.907,90 5.045,70 +2,81%

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ 1.986,11 1.941,83 -2,23%

ΤΑΞΙΔΙΑ-ΑΝΑΨΥΧΗ 1.215,33 1.259,79 +3,66%

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 585,30 567,21 -3,10%

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ 2.587,42 2.581,91 -0,21%

ΤΡΑΠΕΖΕΣ 95,40 57,41 -39,82%

ΤΡΟΦΙΜΑ-ΠΟΤΑ 8.632,88 8.547,15 -0,99%

ΥΓΕΙΑ 99,13 96,75 -2,40%

ΥΠ. ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ 2.023,91 2.070,91 +2,32%

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.044,63 978,91 -6,29%

 

 

Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Γ.Δ.Τ. ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΑΝΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

Γ.Δ.Τ ΑΞΙΑ (σε εκατ. ευρώ)

 

Δευτέρα 23/11/2015 643,51 -2,33% 26,784

Τρίτη 24/11/2015 648,12+0,72% 51,460

Τετάρτη 25/11/2015 642,82 -0,82% 39,875

Πέμπτη 26/11/2015 642,77 -0,01% 25,678

Παρασκευή 27/11/2015 649,79 +1,09% 26,577

ΑΠΕ-ΜΠΕ


NEWSLETTER