Πέμπτη, 07 Ιανουαρίου 2021 13:02

Σημαντικές αλλαγές στην κατοχή όπλων

Γράφτηκε από την
Σημαντικές αλλαγές στην κατοχή όπλων


Σημαντικές αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τα θέματα κατοχής όπλων από κυνηγούς και συλλέκτες έφερε η τροποποίηση του νόμου «περί όπλων».

Κυνηγοί και συλλέκτες, μέχρι να ολοκληρωθεί η επικαιροποίηση των διατάξεων οι οποίες τροποποιήθηκαν, μπορούν να επικοινωνούν για πληροφορίες με τις αρμόδιες αστυνομικές υπηρεσίες του τόπου διαμονής τους. Τα στοιχεία επικοινωνίας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα βρουν στο www.hellenicpolice.gr.

ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΚΥΝΗΓΕΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ

Όπως γνωστοποίησε η Ελληνική Αστυνομία, με τις νέες διατάξεις, οι κάτοχοι όπλων για κυνήγι, είτε έχουν άδεια είτε όχι, θα πρέπει μέχρι και τις 9 Νοεμβρίου 2022 να ενδιαφερθούν με προσωπική τους ευθύνη για την ολοκλήρωση σήμανσης των όπλων τους. Αυτό αφορά όσους κατόχους κυνηγετικών όπλων δεν φέρουν την προβλεπόμενη σήμανση, δηλαδή: επωνυμία κατασκευαστή ή εμπορική ονομασία, χώρα ή τόπο κατασκευής, αριθμό σειράς, έτος κατασκευής και μοντέλο όπου είναι εφικτό. Η εν λόγω διαδικασία γίνεται ύστερα από επικοινωνία με το Τμήμα Ασφαλείας ή όπου δεν υπάρχει με το Αστυνομικό Τμήμα του τόπου κατοικίας τους, ώστε να ενημερωθούν υπεύθυνα για τις λεπτομέρειες και τι πρέπει να κάνουν.
Αξίζει να αναφέρουμε ότι μέσω της διαδικασίας σήμανσης των κυνηγετικών όπλων επιλύεται το πρόβλημα πώλησης, μεταβίβασης, εξαγωγής και κληρονομιάς, που αντιμετώπιζαν έως τώρα οι κάτοχοί τους. Αν οι κάτοχοι τέτοιων όπλων δεν προβούν στη σήμανσή τους μέχρι την προαναφερόμενη καταληκτική ημερομηνία, τα όπλα τους θα αφαιρούνται ή θα κατάσχονται, ανάλογα την περίπτωση, από τις αρμόδιες αστυνομικές Υπηρεσίες.

ΟΙ ΣΥΛΛΕΚΤΕΣ

Οι κάτοχοι αδειών όπλων συλλεκτικών, ιστορικών ή οικογενειακών κειμηλίων, που οι άδειές τους είχαν εκδοθεί από τις αρμόδιες Αστυνομικές Υπηρεσίες μέχρι και πριν από τις 8 Απριλίου 2016 και δεν είχαν προσκομίσει την βεβαίωση περί συλλεκτικότητας των όπλων τους -και περί απενεργοποίησής τους όπου απαιτούνταν-, υποχρεούνται να την υποβάλουν μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2021. Επισημαίνεται ότι μετά την καταληκτική ημερομηνία, οι άδειες θα ανακαλούνται και τα όπλα θα αφαιρούνται.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER