Τρίτη, 17 Σεπτεμβρίου 2019 19:12

Εκπαίδευση λιμενικών στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών

Γράφτηκε από την
Εκπαίδευση λιμενικών στη διαχείριση μεταναστευτικών ροών

 

Ενας αρχικελευστής του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καλαμάτας εκπαιδεύτηκε στην Αθήνα μαζί με 11 ακόμα στελέχη του Λιμενικού Σώματος, που υπηρετούν σε λιμενικές αρχές οι οποίες διαχειρίζονται τις μεταναστευτικές ροές και το διασυνοριακό έγκλημα.

Η εκπαίδευση διήρκεσε το χρονικό διάστημα από τις 9 έως τις 12 αυτού του μήνα. Κατά τη διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος οι εκπαιδευόμενοι είχαν την ευκαιρία να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες για την αποτελεσματικότερη επιτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά και για τη μελλοντική συμμετοχή τους σε επιχειρήσεις του Οργανισμού Frontex στο εξωτερικό, με την ειδικότητα του εμπειρογνώμονα ταυτοποίησης εθνικοτήτων.

Ο σχεδιασμός του εκπαιδευτικού προγράμματος έγινε άλλωστε σύμφωνα με το κοινό πρόγραμμα σπουδών του Frontex (Common Core Curriculum – CCC), το κλαδικό πλαίσιο προσόντων (Sectoral Qualification Framework – SQF) και τις αντίστοιχες εκπαιδεύσεις που γίνονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Ως εκπαιδευτές δε, αξιοποιήθηκαν στελέχη του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, καθώς και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές ενηλίκων από το Frontex, με σχετική εμπειρία στο θεματικό αντικείμενο του επιμορφωτικού προγράμματος. Επίσης, στη δράση συμμετείχε ως εξωτερικός συνεργάτης στέλεχος της Ελληνικής Αστυνομίας, ο οποίος πρόσφερε τις γνώσεις και την τεχνογνωσία του στους εκπαιδευόμενους.

Σημειώνεται ότι η εν λόγω εκπαίδευση αποτελεί τη 16η από μία σειρά εκπαιδευτικών δράσεων που έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Λιμενικό Σώμα στον τομέα της συνοριακής φύλαξης και οι οποίες συνδέονται με την εφαρμογή του κανονισμού για τη σύσταση της Ευρωπαϊκής Ακτοφυλακής.

Σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Υπηρεσία Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Επιτήρησης (ΥΟΘΕ), με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Προσωπικού του Λιμενικού Σώματος, και είναι η 1η εκπαιδευτική σειρά για εμπειρογνώμονες ταυτοποίησης εθνικοτήτων.


NEWSLETTER