Τρίτη, 29 Νοεμβρίου 2011 15:07

Η διοίκηση του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αττικής

Γράφτηκε από την

Μετά τις εκλογές του Συλλόγου που έγιναν στις  16 /11/2011 το νέο Δ.Σ. που προέκυψε συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Πρόεδρος: ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
Αντιπρόεδρος: ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ
Γεν. Γραμματέας: ΤΣΙΧΛΗ ΙΩΑΝΝΑ
Ταμίας: ΠΑΤΣΙΩΤΗΣ ΤΑΣΟΣ
Υπευθ. Δημ. Σχέσεων: ΜΑΝΙΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
Υπευθ. Πολιτιστικών: ΑΝΔΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ
Αναπληρ.Υπευθ.Πολιτιστικών: ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ
Υπευθ.Τοπ. Θεμάτων: ΠΑΝΑΓΟΥΛΙΑ ΣΩΤΗΡΙΑ
Αναπληρ. Υπευθ. Τοπ. Θεμάτων: ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ                                  
Η Γεν. Γραμματέας ΤΣΙΧΛΗ ΙΩΑΝΝΑNEWSLETTER