Σάββατο, 11 Ιανουαρίου 2020 09:52

Μετρήσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας: Κάτω από τα όρια τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην Καλαμάτα

Γράφτηκε από τον
Μετρήσεις της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας: Κάτω από τα όρια τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία στην Καλαμάτα

 

Πολύ κάτω και από τα αυστηρότερα όρια είναι οι τιμές των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων στην πόλη της Καλαμάτας, σύμφωνα με τις μετρήσεις από τον κινητό σταθμό μέτρησης, από το βανάκι της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας.

Οι υψηλότερες τιμές καταγράφονται στο Πνευματικό Κέντρο, στον μόνιμο σταθμό που υπάρχει εκεί αλλά και στον κινητό. Και αυτές όμως βρίσκονται αρκετά κάτω από τα όρια.

Σύμφωνα με την ενημέρωσή μας από το Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ), στις τελευταίες μετρήσεις που έγιναν από το βανάκι σε διάφορες περιοχές, είχαμε:

- Στο 24ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας (από 12 Δεκεμβρίου έως 8/1/2020): Οσον αφορά την ένταση ηλεκτρικού πεδίου με όριο ζώνης στα 21,7 βολτ ανά μέτρο, έχουμε ανώτατο όριο 0,7.

Ειδικότερα: Στην ευρυζωνική περιοχή με αυστηρότερο όριο έκθεσης 21,7, μέση τιμή 0,69 και μέγιστη 0,70. Στην κινητή τηλεφωνία 4ης γενιάς με αυστηρότερο όριο 29,9, μέση τιμή 0,04 και μέγιστη 0,06. Στην κινητή τηλεφωνία 3ης γενιάς με αυστηρότερο όριο 46,7, μέση τιμή 0,06 και μέγιστη 0,09. Στη Wi-fi με αυστηρότερο όριο 47,2, μέση τιμή 0,03 και μέγιστη 0,04.

- Στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Καλαμάτας (από 21 Νοεμβρίου έως 12 Δεκεμβρίου): Οσον αφορά την ένταση ηλεκτρικού πεδίου με όριο ζώνης στα 21,7 βολτ ανά μέτρο, έχουμε ανώτατο όριο 1,66.

Ειδικότερα: Στην ευρυζωνική περιοχή με αυστηρότερο όριο έκθεσης 21,7, μέση τιμή 0,67 και μέγιστη 0,73. Στην κινητή τηλεφωνία 4ης γενιάς με αυστηρότερο όριο 29,9, μέση τιμή 0,02 και μέγιστη 0,03. Στην κινητή τηλεφωνία 3ης γενιάς με αυστηρότερο όριο 46,7, μέση τιμή 0,03 και μέγιστη 0,04. Στη Wi-fi με αυστηρότερο όριο 47,2, μέση τιμή 0,03 και μέγιστη 0,04.

- Στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας (κινητός) (από 7 έως 21 Νοεμβρίου): Οσον αφορά την ένταση ηλεκτρικού πεδίου με όριο ζώνης στα 21,7 βολτ ανά μέτρο, έχουμε ανώτατο όριο 1,66.

Ειδικότερα: Στην ευρυζωνική περιοχή με αυστηρότερο όριο έκθεσης 21,7, μέση τιμή 1,21 και μέγιστη 1,62. Στην κινητή τηλεφωνία 4ης γενιάς με αυστηρότερο όριο 29,9, μέση τιμή 0,37 και μέγιστη 0,58. Στην κινητή τηλεφωνία 3ης γενιάς με αυστηρότερο όριο 46,7, μέση τιμή 0,40 και μέγιστη 0,60. Στη Wi-fi με αυστηρότερο όριο 47,2, μέση τιμή 0,05 και μέγιστη 0,08.

 

Ενδεικτικά να αναφέρουμε ακόμα, με βάση τα στοιχεία του ΕΠΗΠ:

- Στο 1ο Γυμνάσιο (από 17 έως 25 Απριλίου): Οσον αφορά την ένταση ηλεκτρικού πεδίου με όριο ζώνης στα 21,7 βολτ ανά μέτρο, έχουμε ανώτατο όριο 0,82.

Ειδικότερα: Στην ευρυζωνική περιοχή με αυστηρότερο όριο έκθεσης 21,7, μέση τιμή 0,73 και μέγιστη τιμή 0,81. Στην κινητή τηλεφωνία 4ης γενιάς με αυστηρότερο όριο 29,9, μέση τιμή 0,12 και μέγιστη 0,25. Στην κινητή τηλεφωνία 3ης γενιάς με αυστηρότερο όριο 46,7, μέση τιμή 0,09 και μέγιστη 0,14. Στη Wi-fi με αυστηρότερο όριο 47,2, μέση τιμή 0,04 και μέγιστη 0,04.

- Στο Νοσοκομείο Καλαμάτας (από 7 έως 28 Μαΐου): Οσον αφορά την ένταση ηλεκτρικού πεδίου με όριο ζώνης στα 21 βολτ ανά μέτρο, έχουμε ανώτατο όριο 0,7.

Ειδικότερα: Στην ευρυζωνική περιοχή με αυστηρότερο όριο έκθεσης 21,7, μέση τιμή 0,69 και μέγιστη 0,71. Στην κινητή τηλεφωνία 4ης γενιάς με αυστηρότερο όριο 29,9, μέση τιμή 0,05 και μέγιστη 0,07. Στην κινητή τηλεφωνία 3ης γενιάς με αυστηρότερο όριο 46,7, μέση τιμή 0,06 και μέγιστη 0,08. Στη Wi-fi με αυστηρότερο όριο 47,2, μέση τιμή 0,03 και μέγιστη 0,04.

- Στο Πνευματικό Κέντρο (μόνιμος σταθμός): Οσον αφορά την ένταση ηλεκτρικού πεδίου με όριο έκθεσης στα 21,7 βολτ ανά μέτρο, έχουμε ανώτατο όριο 3,75.

Ειδικότερα: Στην ευρυζωνική περιοχή με αυστηρότερο όριο έκθεσης 21,7, μέση τιμή 2,51 και μέγιστη 3,01. Στο EGSM - 900 με αυστηρότερο όριο 31,8, μέση τιμή 1,67 και μέγιστη 2,01. Στο EGSM - 1800 με αυστηρότερο όριο 45,1, μέση τιμή 1,23 και μέγιστη 1,59. Στο UMTS με αυστηρότερο όριο 47,2, μέση τιμή 1,43 και μέγιστη 1,94.

 

Να υπενθυμίσουμε ότι στην τελευταία συνεδρίαση του 2019 το Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας αποφάσισε ομόφωνα την παράταση ισχύος του Συμφώνου Συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΕΕΑΕ) και του δήμου για τη λειτουργία του κινητού σταθμού μέτρησης (βανάκι) του Εθνικού Παρατηρητηρίου Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (ΕΠΗΠ) και το 2020.

Στην τριμελή επιτροπή παρακολούθησης του Συμφώνου Συνεργασίας ορίστηκαν ο αντιδήμαρχος Νίκος Μπασακίδης και από τις μειοψηφίες οι σύμβουλοι Βασίλης Κανάκης (παράταξη Κοσμόπουλου) και Παναγιώτης Χειλάς (παράταξη Τζαμουράνη). Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος αποδέχθηκε και το αίτημα των μειοψηφιών να υπάρχει ενημέρωση από το δήμο στην ιστοσελίδα του, για τις μετρήσεις.

Γ.Σ.

 

 


NEWSLETTER