Πέμπτη, 10 Απριλίου 2014 07:25

Καθυστερεί η επέκταση του ΠΟΠ Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Καθυστερεί η επέκταση του ΠΟΠ Καλαμάτας

Συνεχίζεται η συλλογή δειγμάτων ελαιόλαδου, που αναλύονται εργαστηριακά για να συμπεριληφθούν στο φάκελο που έχει κατατεθεί στην ΕΕ για την επέκταση του ελαιόλαδου ΠΟΠ Καλαμάτας σε όλο το Νομό Μεσσηνίας.

Οι Βρυξέλλες θεώρησαν ότι ο αρχικός φάκελος -που κατατέθηκε από την Ενωση Μεσσηνίας και περιλάμβανε 96 δείγματα εργαστηριακών δοκιμών- δεν αρκούσε για να βγουν τα τελικά συμπεράσματα. 

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΑγροΤύπου, τα νέα στοιχεία θα είναι ενισχυτικά των μέχρι σήμερα εργαστηριακών αναλύσεων που είχαν συμπεριληφθεί στον αρχικό φάκελο. Ενας μεγάλος αριθμός αναλύσεων (περίπου 231 δείγματα) προέρχεται από τον Α.Σ. "Ελαιώνας" Πιστοποιημένα Αγροτικά Προϊόντα Γαργαλιάνων, την Ομάδα Παραγωγών "Νηλέας" και το ΤΕΙ Καλαμάτας. Επίσης πολλά στοιχεία και συγκρίσεις μεταξύ των δύο περιοχών (παλαιάς και νέας ζώνης), που δείχνουν ότι το ελαιόλαδο έχει τα ίδια ποιοτικά στοιχεία, στηρίχθηκαν στο διδακτορικό του Δήμαρχου Μεσσήνης κ. Ευστάθιου Αναστασόπουλου.

Να θυμίσουμε ότι στο πλαίσιο της αξιολόγησης των ενστάσεων και προκειμένου να ολοκληρώσει την εισήγησή της (θετική ή αρνητική), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε κάποιες πρόσθετες διευκρινίσεις οι οποίες και απεστάλησαν στις 25/10/2013. Η Επιτροπή αν και αποδέχτηκε αυτές τις διευκρινίσεις, απέστειλε νέο αίτημα, στις 20/12/2013, ζητώντας να επιβεβαιωθεί ότι τα αποτελέσματα των εργαστηριακών δοκιμών που έχουν πραγματοποιηθεί είναι στατιστικά αντιπροσωπευτικά και ότι η γεωγραφική κατανομή τους είναι η ενδεδειγμένη.

Για πρώτη φορά στον φάκελο τροποποίησης του ΠΟΠ Καλαμάτας, που κατατέθηκε από την Ενωση Μεσσηνίας, περιλαμβάνονται και προδιαγραφές ποιότητας. Μιλάμε για 13 χαρακτηριστικά ποιότητας (μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται: η οξύτητα κάτω από 0,5, το φρουτώδες πάνω από 3, το πικρό και το πικάντικο πάνω από 2). Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει οι παραγωγοί και τα ελαιουργία της ζώνης να αναβαθμίσουν τις προδιαγραφές τους. Πάντως όσο δεν περνάει η τροποποίηση δεν υπάρχουν και οι ποιοτικές προδιαγραφές στο ελαιόλαδο που θα πρέπει να ακολουθηθούν.

Το θέμα της συσκευασίας του ελαιόλαδου ΠΟΠ Καλαμάτας αποτέλεσε σημαντικό σημείο «τριβής». Η αίτηση τροποποίησης του φακέλου ΠΟΠ προσδιόριζε ρητά ότι η συσκευασία θα μπορεί να γίνεται και εκτός Μεσσηνίας. Σύμφωνα με την κοινοτική νομοθεσία, ενώ από την παραγωγή μέχρι την τυποποίηση θα μπορεί να γίνεται εντός της ζώνης ΠΟΠ, η συσκευασία μπορεί να γίνεται εκτός. Για να αποδείξει κάποιος στο φάκελο που καταθέτει στην ΕΕ ότι η συσκευασία δεν θα μπορεί να γίνεται εκτός ζώνης, θα πρέπει να αναγράφει τους λόγους για τους οποίους δεν θα μπορεί να γίνεται.

Ιστορικό

Μετά τη δημοσίευση της Αίτησης Τροποποίησης των προδιαγραφών του ελαιόλαδου με την ονομασία «Καλαμάτα» και λίγο πριν την εκπνοή του προβλεπόμενου εξαμήνου για υποβολή ενστάσεων (26/12/2012), υποβλήθηκαν στην Κομισιόν 4 παραδεκτές ενστάσεις, 1 από το Ηνωμένο Βασίλειο και 3 από επιχειρήσεις τρίτων χωρών (Αίγυπτος, Νορβηγία και Ελβετία).

Οι ενστάσεις αυτές διαβιβάστηκαν στην χώρα μας τον Φεβρουάριο του 2013, με την προτροπή να προβούμε σε διαβούλευση για περίοδο τριών μηνών με τους ενιστάμενους, σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 3 του Καν. (ΕΕ) 1151/2012. Η χώρα μας όφειλε εντός ενός μηνός από την λήξη της ανωτέρω τρίμηνης περιόδου να ενημερώσει την Επιτροπή για τα αποτελέσματα των διαβουλεύσεων.

Η αρμόδια υπηρεσία του ΥπΑΑΤ, ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι δεν κατέστη εφικτό να βρεθεί συμβιβαστική λύση με τους ενιστάμενους, καθώς οι ενστάσεις που υπεβλήθησαν αμφισβητούσαν στο σύνολό της την αίτηση τροποποίησης των προδιαγραφών.

Κατόπιν αυτής της εξέλιξης, η Κομισιόν εξετάζει τις ενστάσεις και σε μελλοντική Κανονιστική Επιτροπή για τα ΠΟΠ - ΠΓΕ θα φέρει το θέμα προς ψήφιση. 

[Του Σταύρου Παϊσιάδη από agrotypos.gr]


NEWSLETTER