Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2012 15:32

Εκπαίδευση ελαιοπαραγωγών από την ΕΑΣ Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την

Στο πλαίσιο υλοποίησης των δραστηριοτήτων με τίτλο “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Ολοκληρωμένης Διαχείρισης” και “Ανάπτυξη και εφαρμογή Συστήματος Εσωτερικής και Εξωτερικής Ιχνηλασιμότητας” του Εγκεκριμένου Προγράμματος Εργασίας της ΟΕΦ ΕΑΣ Μεσσηνίας βάσει του Καν. (ΕΚ) 867/08, η ΕΑΣ Μεσσηνίας διοργανώνει εκπαιδεύσεις των ελαιοπαραγωγών μελών της που συμμετέχουν στην Ομάδα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης.


Πρόγραμμα Εκπαιδεύσεων

Μικρή Μαντίνεια, Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2012 ώρα 17:00 ( ΑΣ Μαντίνειας και Αβίας)


NEWSLETTER