Τετάρτη, 07 Αυγούστου 2019 18:12

65 εκ. ευρώ από Αμερικανούς τουρίστες εισέπραξε το 2018 η Πελοπόννησος

Γράφτηκε από τον
65 εκ. ευρώ από Αμερικανούς τουρίστες εισέπραξε το 2018 η Πελοπόννησος

Ο τίτλος "Καλώς ήλθε το δολάριο" περιγράφει επαρκώς την τουριστική κίνηση στην Πελοπόννησο το 2018, καθώς το 15,6% των ταξιδιωτικών εσόδων προήλθε από την αγορά των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα το 2018 οι Αμερικανοί επισκέπτες (μεταξύ των οποίων και οι ομογενείς) δαπάνησαν στην Πελοπόννησο 65 εκ. ευρώ, οι Γερμανοί 54 εκ. ευρώ, οι Γάλλοι 49 εκ. ευρώ και οι Βρετανοί 26 εκ. ευρώ. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα του ΣΕΤΕ και στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, ο μέσος Αμερικανός επισκέπτεται την Πελοπόννησο 8,4 μέρες και ξοδεύει 650 ευρώ, ο μέσος Γάλλος 7,9 ημέρες και δαπανά 583 ευρώ, ο μέσος Γερμανός 10 ημέρες και δαπανά 491 ευρώ, ενώ ο μέσος Βρετανός μένει 6,9 μέρες και δαπανά 397 ευρώ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο μέσος αλλοδαπός τουρίστας το 2018 επισκέφθηκε την Πελοπόννησο 7,5 ημέρες και δαπάνησε 469 ευρώ, ενώ οι συνολικές ταξιδιωτικές εισπράξεις άγγιξαν τα 415 εκ. ευρώ.

Την ίδια περίοδο στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν συνολικά 34.831.000 επισκέψεις στις 13 Περιφέρειες της χώρας, παρουσιάζοντας αύξηση 12,3%, σε σχέση με το 2017. Στις τρεις πρώτες θέσεις κατάταξης των χωρών με βάση τον αριθμό των επισκέψεων το 2018 διατηρήθηκαν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Βουλγαρία. Οι διανυκτερεύσεις διαμορφώθηκαν στις 227.012.000, παρουσιάζοντας αύξηση 8,2% και οι ταξιδιωτικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν σε 15.6 δισ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση 10,2%. Στις τρεις πρώτες θέσεις κατάταξης των χωρών με βάση τον αριθμό των διανυκτερεύσεων το 2018 βρέθηκαν η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ιταλία, ενώ στις τρεις πρώτες θέσεις με βάση τις εισπράξεις η Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και οι ΗΠΑ. Το 2018, η δαπάνη ανά επίσκεψη ανά Περιφέρεια μειώθηκε ως αποτέλεσμα της μείωσης της διάρκειας παραμονής, παρόλο που η δαπάνη ανά διανυκτέρευση αυξήθηκε. Παράλληλα, 12 από τις 13 Περιφέρειες παρουσίασαν αύξηση στον αριθμό των επισκέψεων, 9 από τις 13 κατέγραψαν αύξηση διανυκτερεύσεων, με αποτέλεσμα την αύξηση των εισπράξεων σε σχέση με το 2017.

 

ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Η Πελοπόννησος το 2018 με βάση τον αριθμό επισκέψεων κατατάσσεται στην 7η θέση μεταξύ των 13 Περιφερειών. Συγκεκριμένα το 2018 στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 886.000 επισκέψεις, το 2017 καταγράφηκαν 727.000 και το 2016 843.000. Η αύξηση 21,9% μεταξύ των ετών 2017 - 2018 υπερκάλυψε τη μείωση 13,8% επισκέψεων που παρατηρήθηκε μεταξύ των ετών 2016 - 2017. Με βάση τη χώρα προέλευσης, το 2018 στην Πελοπόννησο είχαμε 110.00 επισκέψεις από τη Γερμανία, 100.000 από τις ΗΠΑ και 83.000 από τη Γαλλία. Σημειώνουμε ότι ένας τουρίστας μπορεί να επισκεφθεί περισσότερες από μία Περιφέρειες, αλλά στα στοιχεία του ΣΕΤΕ δεν αναφέρεται πόσοι επισκέπτες της Πελοποννήσου έρχονται από την Αττική ή από άλλες Περιφέρειες.

 

ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ

Με βάση τις διανυκτερεύσεις, η Πελοπόννησος κατατάσσεται στην 6η θέση ανάμεσα στις 13 Περιφέρειες. Συγκεκριμένα το 2018 στην Πελοπόννησο καταγράφηκαν 6,6 εκ. διανυκτερεύσεις, το 2017 καταγράφηκαν 5,2 εκ. διανυκτερεύσεις και το 2016 5,7 εκ. διανυκτερεύσεις. Μεταξύ των ετών 2017 - 2018 η αύξηση άγγιξε το 26,9%, ενώ μεταξύ των ετών 2016 - 2017 οι διανυκτερεύσεις στην Πελοπόννησο είχαν μειωθεί 9,5%. Στην Πελοπόννησο οι περισσότερες διανυκτερεύσεις (1,1 εκ.) προέρχονται από τη Γερμανία, 831.000 από τις ΗΠΑ και 660.000 από τη Γαλλία.

 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ

Με βάση τις τουριστικές εισπράξεις ύψους 415 εκ. ευρώ η Πελοπόννησος το 2018 κατατάσσεται στην 6η θέση της σχετικής κλίμακας των 13 Περιφερειών. Το 2017 οι αντίστοιχες εισπράξεις ήταν 307 εκ. ευρώ και 324 εκ. ευρώ το 2016. Η αύξηση 35,2% μεταξύ των ετών 2017 - 2018 ήταν η μεγαλύτερη στην Ελλάδα και υπερκάλυψε τη μείωση 5% που είχε καταγραφεί μεταξύ των ετών 2016 - 2017. Στην έκτη θέση βρίσκεται η Περιφέρεια Πελοποννήσου με κύριες αγορές τις ΗΠΑ (65 εκ. €), τη Γερμανία (54 εκ. €) και τη Γαλλία (49 εκ. €).

Τα έσοδα προέρχονται κυρίως από τις αγορές των ΗΠΑ (65 εκ. ευρώ), τη Γερμανία (54 εκ. ευρώ) και τη Γαλλία (49 εκ. ευρώ).

 

ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΚΑΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ

Η μέση δαπάνη ανά επίσκεψη στην Πελοπόννησο το 2018 άγγιξε τα 469 ευρώ έναντι 423 το 2017. Η δαπάνη αυτή είναι η τέταρτη υψηλότερη στην Ελλάδα μετά το Νότιο Αιγαίο (666 ευρώ), την Κρήτη (599 ευρώ) και τα Ιόνια Νησιά (535 ευρώ) και μεγαλύτερη από τη μέση πανελλήνια που διαμορφώθηκε στα 449 ευρώ. Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση στις 13 Περιφέρειες της χώρας το 2018 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο στα 69 ευρώ, ενώ στην Πελοπόννησο άγγιξε τα 63 ευρώ.

Η μέση διάρκεια παραμονής των αλλοδαπών στην Πελοπόννησο το 2018 ήταν 7,5 ημέρες έναντι 7,2 ημερών το 2017.

 

Η ΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Η Γερμανία βρέθηκε στην πρώτη θέση ως προς τα έσοδα, τις διανυκτερεύσεις και τον αριθμό των επισκεπτών αποτελώντας την κύρια αγορά του εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας το 2018. Την περίοδο 2008 - 2018, οι επισκέπτες από τη Γερμανία αυξήθηκαν κατά 1,8 φορές και ανήλθαν σε 4,3 εκ. έναντι 2,2 εκ. το 2008. Οι εισπράξεις, την αντίστοιχη περίοδο, αυξήθηκαν σε 2,9 δισ. από 1,9 δισ. το 2008.

Οι επισκέψεις από τη Γερμανία υπολογίζονται σε 4.827.000 (13,9% επί του συνόλου), οι διανυκτερεύσεις σε 42.596.000 (18,8% επί του συνόλου) και οι εισπράξεις σε 2.962 εκ. ευρώ (18,9% επί του συνόλου).

Στην Πελοπόννησο το 2018 είχαμε 110.000 επισκέψεις από τη Γερμανία, 103.000 επισκέψεις το 2017 και 82.000 το 2016. Οι αντίστοιχες εισπράξεις ήταν 54 εκ. ευρώ το 2018, περίπου 49 εκ. ευρώ το 2017 και 47 εκ. ευρώ το 2016. Από τη γερμανική αγορά καταλήγει στα ταμεία της Πελοποννήσου μόλις το 1,8% των πανελλήνιων εισπράξεων.

Η μέγιστη τιμή δαπάνης ανά επίσκεψη των Γερμανών ανέρχεται σε 751 ευρώ στο Νότιο Αιγαίο, ακολουθεί η Κρήτη με 669 ευρώ, ενώ στην Πελοπόννησο η δαπάνη αγγίζει τα 491 ευρώ.

Η μέση δαπάνη ανά διανυκτέρευση των Γερμανών στην Πελοπόννησο αγγίζει τα 49 ευρώ και είναι χαμηλότερη από το μέσο όρο των 69 ευρώ. Πανελληνίως η μέση διάρκεια παραμονής από τη Γερμανία ήταν 8,8 διανυκτερεύσεις, ενώ στην Πελοπόννησο ήταν 10 διανυκτερεύσεις. Στη σχετική κλίμακα μπροστά από την Πελοπόννησο βρίσκονται μόνο η Κεντρική Μακεδονία με 11,1 διανυκτερεύσεις και η Ηπειρος με 10,8 διανυκτερεύσεις.

 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΟΥ ΗΝΩΜΕΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

Το Hνωμένο Βασίλειο βρέθηκε στη δεύτερη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις και στην τρίτη ως προς τον αριθμό των επισκεπτών του εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας το 2018. Την περίοδο 2008 - 2018, οι επισκέπτες από το Ηνωμένο Βασίλειο αυξήθηκαν κατά 1,3 φορές και ανήλθαν σε 2,9 εκ. (έναντι 2,2 εκ. το 2008). Οι εισπράξεις, την ίδια περίοδο, αυξήθηκαν οριακά κατά 1,04 και ανήλθαν σε 1,9 δισ. ευρώ έναντι 1,8 δισ. ευρώ το 2008.

Οι επισκέψεις από το Ηνωμένο Βασίλειο υπολογίζονται σε 3.240.000 (9,3% επί του συνόλου), οι διανυκτερεύσεις σε 25.716.000 (11,3% επί του συνόλου) και οι εισπράξεις σε 1.937 εκατ. ευρώ (12,4% επί του συνόλου).

Στην Πελοπόννησο το 2018 είχαμε 66.000 επισκέψεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, 50.000 επισκέψεις το 2017 και 91.000 το 2016. Οι αντίστοιχες εισπράξεις ήταν 26 εκ. ευρώ το 2018, περίπου 22 εκ. ευρώ το 2017 και 37 εκ. ευρώ το 2016.

Από τη βρετανική αγορά καταλήγει στα ταμεία της Πελοποννήσου μόλις το 2,1% των πανελλήνιων εισπράξεων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η μέση ταξιδιωτική δαπάνη ανά επίσκεψη στην Πελοπόννησο ανέρχεται σε 469 ευρώ, η βρετανική είναι μόλις 397 ευρώ. Στον αντίποδα η μέση βρετανική δαπάνη στο Νότιο Αιγαίο ανέρχεται στα 748 ευρώ.

Η μέση πανελλήνια δαπάνη ανά διανυκτέρευση των εισερχόμενων επισκεπτών από το Ηνωμένο Βασίλειο διαμορφώθηκε σε 75 ευρώ, ενώ στην Πελοπόννησο ήταν 57 ευρώ.

Η μέση διάρκεια παραμονής ανά επίσκεψη στις Περιφέρειες της Ελλάδας από το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν 7,9 διανυκτερεύσεις και στην Πελοπόννησο 6,9 διανυκτερεύσεις.

 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΗΠΑ

Οι ΗΠΑ βρέθηκαν στην τρίτη θέση ως προς τα έσοδα και στην πέμπτη ως προς τον αριθμό των διανυκτερεύσεων και στην όγδοη ως προς τον αριθμό των επισκεπτών του εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας το 2018. Την περίοδο 2008 - 2018, οι επισκέπτες από τις ΗΠΑ αυξήθηκαν κατά 1,8 φορές και ανήλθαν σε 1,09 εκ. (έναντι 613.000 το 2008). Οι εισπράξεις, την ίδια περίοδο, αυξήθηκαν κατά 1,4 και ανήλθαν σε 1,04 δισ. ευρώ. έναντι 726 εκ. ευρώ το 2008.

Στην Πελοπόννησο το 2018 είχαμε 100.000 επισκέψεις από τις ΗΠΑ, 67.000 επισκέψεις το 2017 και 80.000 το 2016. Οι αντίστοιχες εισπράξεις ήταν 65 εκ. ευρώ το 2018, περίπου 29 εκ. ευρώ το 2017 και 28 εκ. ευρώ το 2016

Η μέγιστη τιμή δαπάνης των Αμερικανών επισκεπτών (691 ευρώ) καταγράφεται στο Νότιο Αιγαίο και ακολουθεί η Πελοπόννησος με την αμερικανική δαπάνη ανά επίσκεψη να ανέρχεται σε 650 ευρώ, έναντι 469 ευρώ του μέσου όρου της Περιφέρειας. Στην Πελοπόννησο η αμερικανική μέση διάρκεια ανέρχεται σε 8,4 διανυκτερεύσεις και ο αντίστοιχος μέσος όρος της Περιφέρειας σε 7,5 διανυκτερεύσεις. Η αμερικανική αγορά εμφανίζεται στην τρίτη θέση των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου βάσει του αριθμού των εισπράξεων, στη δεύτερη στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και στην πρώτη στις Περιφέρειες Αττικής και Πελοποννήσου. Βάσει του αριθμού επισκέψεων αποτελεί την κύρια αγορά στις Περιφέρειες Αττικής και Στερεάς Ελλάδας, τη δεύτερη κύρια αγορά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την τρίτη κύρια αγορά των Περιφερειών Νοτίου και Βορείου Αιγαίου. Τέλος, με βάση τον αριθμό των διανυκτερεύσεων αποτελεί την κύρια αγορά της Περιφέρειας Αττικής, τη δεύτερη κύρια αγορά της Περιφέρειας Πελοποννήσου και την τρίτη κύρια αγορά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου

Οι 3 δημοφιλέστερες Περιφέρειες για τους Αμερικανούς ως προς τον αριθμό των επισκέψεων είναι: α) Αττική, β) Νότιο Αιγαίο, γ) Πελοπόννησος.

- Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου οδηγεί στην υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη (691 €).

- Η υψηλή δαπάνη ανά διανυκτέρευση σε συνδυασμό με τη μέση διάρκεια παραμονής στην Περιφέρεια Πελοποννήσου (650 €).

- Η μεγάλη διάρκεια παραμονής οδηγεί σε υψηλή συνολική δαπάνη ανά επίσκεψη στο Βόρειο Αιγαίο (580 €).

 

Η ΑΓΟΡΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ

Η Γαλλία βρέθηκε στην τέταρτη θέση ως προς τα έσοδα και τις διανυκτερεύσεις και στην πέμπτη ως προς τον αριθμό των επισκεπτών του εισερχόμενου τουρισμού της Ελλάδας το 2018. Την περίοδο 2008 - 2018, οι επισκέπτες από τη Γαλλία αυξήθηκαν κατά 1,7 φορές και ανήλθαν σε 1,5 εκ. έναντι 910.000 το 2008. Οι εισπράξεις, την αντίστοιχη περίοδο, ανήλθαν σε 954 εκ. ευρώ έναντι 778 εκατ. ευρώ το 2008.

 

Πελοπόννησος

Στην Πελοπόννησο το 2018 είχαμε 83.000 επισκέψεις από τη Γαλλία, 62.000 επισκέψεις το 2017 και 59.000 το 2016. Οι αντίστοιχες εισπράξεις ήταν 49 εκ. ευρώ το 2018, περίπου 35 εκ. ευρώ το 2017 και 27 εκ. ευρώ το 2016.

Η μέση γαλλική δαπάνη ανά επίσκεψη στις 13 Περιφέρειες το 2018 διαμορφώθηκε κατά μέσο όρο σε 449 ευρώ. Στην Πελοπόννησο η μέση γαλλική δαπάνη ανήλθε στα 583 ευρώ και ήταν η δεύτερη υψηλότερη μετά το Νότιο Αιγαίο που άγγιξε τα 669 ευρώ.

Η γαλλική δαπάνη ανά διανυκτέρευση στην Πελοπόννησο το 2018 ήταν 74 ευρώ, ενώ η διάρκεια παραμονής άγγιξε τις 7,9 διανυκτερεύσεις.

Βάσει των διανυκτερεύσεων αποτελεί τη δεύτερη κύρια αγορά των Περιφερειών Κρήτης και Δυτικής Ελλάδας και την τρίτη κύρια αγορά της Περιφέρειας Πελοποννήσου.

 

 

Πελοπόννησος 2019


NEWSLETTER