Πέμπτη, 14 Ιουνίου 2012 05:09

Τρίπολη - Καλαμάτα και Λεύκτρο - Σπάρτη: 252 εκ. για να τελειώσει ο αυτοκινητόδρομος

Γράφτηκε από την

H Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε χθες χρηματοδότηση ύψους 252 εκατ. ευρώ από τα διαρθρωτικά ταμεία για την ολοκλήρωση κατασκευής του αυτοκινητοδρόμου Τρίπολης-Καλαμάτας με τον κλάδο Λεύκτρο-Σπάρτη. Το ποσό αυτό προέρχεται κατά 85% από το ΕΣΠΑ και κατά 15% από εθνικούς πόρους και προορίζεται για την καταβολή απαλλοτριώσεων, το κόστος των ανασκαφών και την εκτέλεση των έργων ολοκλήρωσης του αυτοκινητοδρόμου.

Σχολιάζοντας την απόφαση αυτή, ο επίτροπος Περιφερειακής Πολιτικής Γιόχανς Χαν δήλωσε: «Η κατασκευή αυτού του αυτοκινητοδρόμου στην Ελλάδα είναι ενδεικτικό παράδειγμα του πώς τα διαρθρωτικά ταμεία μπορούν να προωθήσουν με επιτυχία τις συμπράξεις δημόσιου-ιδιωτικού τομέα. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου θα συνδεθεί με την υπόλοιπη Ελλάδα και την ΕΕ, παρέχοντας νέες ευκαιρίες για ανάπτυξη. Απ' ό,τι φαίνεται, τα έργα προτεραιότητας προχωρούν με ικανοποιητικό ρυθμό». Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το έργο συνίσταται στην ολοκλήρωση των κλάδων Κορίνθου-Τριπόλεως-Καλαμάτας (159 χλμ.) και Λεύκτρου-Σπάρτης (46 χλμ.). Ο οδικός άξονας ανήκει στο Διευρωπαϊκό Δίκτυο Μεταφορών («ΤΕΝ-Τ»). Είναι αποτέλεσμα σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και τη διαχείρισή του έχει αναλάβει η εταιρεία Μορέας Α.Ε. Το όλο έργο περιλαμβάνει επτά σήραγγες και αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2013. Η επένδυση από πλευράς Ευρωπαϊκής Ενωσης γίνεται μέσω του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), εντάσσεται δε στο πλαίσιο ενός προγράμματος που ονομάζεται «ενίσχυση της προσπελασιμότητας» και αποσκοπεί στη βελτίωση της υποδομής των μεταφορών στην Ελλάδα έως το 2013. Πρόκειται για ένα από τα λεγόμενα «μεγάλα έργα», η συνολική δημόσια χρηματοδότηση των οποίων υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ και ως εκ τούτου υπόκειται σε ειδική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ άλλες κατηγορίες έργων εγκρίνονται σε εθνικό ή περιφερειακό επίπεδο. Τον Νοέμβριο του 2011, σε συνεργασία με τις ελληνικές αρχές, καταρτίστηκε κατάλογος 181 συγχρηματοδοτούμενων έργων προτεραιότητας υψηλής επενδυτικής αξίας. Ο κατάλογος αυτός αντιπροσωπεύει το 56% των διαθέσιμων επενδύσεων στο πλαίσιο της πολιτικής συνοχής στην Ελλάδα για την περίοδο 2007-2013. Από αυτά η Επιτροπή έχει ήδη εγκρίνει 13 μεγάλα έργα.