Πέμπτη, 27 Φεβρουαρίου 2020 08:47

Στις υπηρεσίες της Περιφέρειας η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Καλαμάτα - Ριζόμυλος

Γράφτηκε από τον
Στις υπηρεσίες της Περιφέρειας η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Καλαμάτα - Ριζόμυλος

 

 

Διαβιβάστηκε, επιτέλους, στο Περιφερειακό Συμβούλιο Πελοποννήσου και στις συναρμόδιες υπηρεσίες της Περιφέρειας και της Μεσσηνίας, προς δημοσιοποίηση και διαβούλευση, η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων για το έργο του οδικού άξονα Νοτιοδυτικής Πελοποννήσου, τμήμα Καλαμάτα - Ριζόμυλος, που αφορά τη βελτίωση και ανακατασκευή του υφιστάμενου δρόμου.

Η μελέτη που απεστάλη, επιβεβαιώνει ότι το έργο ξεκινάει από τον κόμβο Ζαφείρη, στο Ασπρόχωμα, συνεχίζει δυτικά με δίιχνο δρόμο έως τον ποταμό Αρι και βόρεια στην ευθεία Ασπρόχωμα - Μεσσήνη, στο ύψος του εργοστασίου Αναγνωσταρά. Από την ευθεία Ασπρόχωμα – Μεσσήνη γίνεται τετράιχνος (με διαχωριστικό τη γραμμή) και στην 120 ΠΕΑ ξεκινάει η παράκαμψη της Μεσσήνης με νέα γέφυρα στον Πάμισο. Η παράκαμψη τελειώνει στο νεφρολογικό κέντρο “Μεσόγειος” και συνεχίζει τετράιχνος με διαπλάτυνση στον υφιστάμενο δρόμο. Ολοκληρώνεται με παράκαμψη της Βελίκας.

Με τη διαδικασία αυτή προχωρούν οι ενέργειες για τη δεύτερη φάση του διαγωνισμού υλοποίησης του πιο σημαντικού έργου της Μεσσηνίας με ΣΔΙΤ και την επιλογή αναδόχου με ανταγωνιστικό διάλογο. Στην πρώτη φάση έχουν γίνει δεκτές και οι 5 κατασκευαστικές εταιρείες, οι μεγαλύτερες της χώρας που εκδήλωσαν ενδιαφέρον για την υλοποίησή του.

Οπως προβλέπεται, το Περιφερειακό Συμβούλιο θα γνωμοδοτήσει επί της μελέτης, ενώ θα υπάρξει ενημέρωση και θα εκφράσουν τις απόψεις τους τα Δημοτικά Συμβούλια Καλαμάτας και Μεσσήνης, καθώς και οι συναρμόδιες υπηρεσίες.

Η διαβίβαση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) έγινε από τη Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας. Στο συνοδευτικό κείμενο αναφέρεται ότι “ο εν λόγω φάκελος έχει αναρτηθεί από το φορέα του έργου στο Ηλεκτρονικό Περιβαλλοντικό Μητρώο (ΗΠΜ, eprm.ypen.gr) και έχει καταχωρισθεί με περιβαλλοντική ταυτότητα (ΠΕΤ): 1912226717. Με το παρόν έγγραφο διαβιβάζεται στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Πελοποννήσου ο φάκελος της ΜΠΕ, προκειμένου να γίνει δημοσιοποίηση στο πλαίσιο της διαδικασίας διαβούλευσης κι ενημέρωσης του κοινού, σύμφωνα με το άρθρο 3 του 1ου σχετικού νόμου και παράλληλα καθίσταται διαθέσιμος (ανοικτός στην πρόσβαση) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΗΠΜ. Το Περιφερειακό Συμβούλιο, μεταξύ άλλων, οφείλει να αποστείλει την ανακοίνωση στα οικεία Δημοτικά Συμβούλια (Καλαμάτας και Μεσσήνης), καθώς και στις Επιτροπές Ποιότητας Ζωής, στις Δημοτικές Επιτροπές Διαβούλευσης και στα Συμβούλια Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων. Οι λοιπές υπηρεσίες του πίνακα αποδεκτών, παρακαλούνται όπως, αφού ολοκληρώσουν την εγγραφή στο ΗΠΜ, να αξιολογήσουν το φάκελο ΜΠΕ και να γνωμοδοτήσουν επί του περιεχομένου του στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. Ειδικότερα, οι δασικές υπηρεσίες ως προς το επιτρεπτό της επέμβασης και η Διεύθυνση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, ως προς τη συμβατότητα του έργου με τη νομοθεσία για τα ύδατα. Επισημαίνεται ότι δεδομένης της πλήρους λειτουργίας του ΗΠΜ, η πρόσβαση στο φάκελο ΜΠΕ και η διακίνηση των εγγράφων που αφορούν στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης διεξάγονται πλέον μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του ΗΠΜ”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER