Κυριακή, 01 Μαρτίου 2020 17:19

Ένας ακόμα ειδικός συνεργάτης στο Δήμο Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Ένας ακόμα ειδικός συνεργάτης στο Δήμο Τριφυλίας

 

Εναν ακόμη ειδικό συνεργάτη για οικονομικά θέματα, τον Μιχαήλ Χαλιακόπουλο, προσέλαβε ο Δήμος Τριφυλίας για επικουρία του δημάρχου.

Οπως σημειώνεται στη σχετική απόφαση, θα επικουρεί το δήμαρχο σε θέματα οικονομικά, λογιστικά και ελέγχων δαπανών. Θα υπόκειται στην ιεραρχική εξάρτηση του δημάρχου και θα ασκεί καθήκοντα επιτελικά χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώσεις, γραπτά ή προφορικά για θέματα οικονομικά, λογιστικά και ελέγχων δαπανών.

Για την πρόσληψη θα υπογραφεί ειδική σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την οποία θα συναφθεί η εργασιακή σχέση και θα αρχίσει η υποχρέωση για παροχή υπηρεσιών.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER