Σάββατο, 24 Οκτωβρίου 2020 18:50

Αναγκαστική απαλλοτρίωση για αγωγό λυμάτων Γαργαλιάνων

Γράφτηκε από τον
Αναγκαστική απαλλοτρίωση για αγωγό λυμάτων Γαργαλιάνων

Την αναγκαστική απαλλοτρίωση τμήματος ακινήτου και την αναγκαστική σύσταση δουλείας διέλευσης αγωγού αποφάσισε ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Τριφυλίας στο πλαίσιο του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΒΙΟ.ΚΑ.) και αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων τ. Δήμου Γαργαλιάνων».

Πιο συγκεκριμένα το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε την αναγκαστική απαλλοτρίωση σε τμήμα ακινήτου, εμβαδού 812,04 τ.μ., με φερόμενο ιδιοκτήτη τον Δημήτριο Βασιλάκη, το οποίο βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων Δήμου Τριφυλίας, στη θέση «Τσίκουζα». Το απαλλοτριωτέο ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί για λόγους δημόσιας ωφέλειας, καθώς εντός αυτού θα κατασκευασθεί τμήμα της εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στα πλαίσια του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΒΙΟ.ΚΑ.) και αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων τ. Δήμου Γαργαλιάνων».
Επίσης αποφασίστηκε αναγκαστική σύσταση δουλείας διέλευσης αγωγού στο πλαίσιο υλοποίησης του συγκεκριμένου έργου. Οι ιδιοκτησίες επί των οποίων πρόκειται να συσταθεί δικαίωμα δουλείας βρίσκονται εκτός σχεδίου πόλεως της Δημοτικής Ενότητας Γαργαλιάνων Δήμου Τριφυλίας, στην περιοχή «Νότσαινα» ή «Νόζαινα» ή «Οζαινα» και η έκταση επί της οποίας πρόκειται να συσταθεί το ως άνω δικαίωμα δουλείας έχει συνολικό εμβαδόν 880,65 τ.μ., σύμφωνα με τον αντίστοιχο κτηματολογικό πίνακα και διαγράμματα που
συντάχθηκαν από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας.
Σύμφωνα με τον κτηματολογικό πίνακα φερόμενοι ιδιοκτήτες είναι οι κάτωθι: α) Βασίλειος Ζόμπολος του Χρήστου, β) Κωνσταντίνος Βαρβατσούλης του Προκοπίου, γ) Παναγιώτης Χριστοφιλογιάννης, δ) Νικόλαος Κουτσόλαμπρος του Ιωάννη, ε) Αγγελική Μπουγά, στ) Γεώργιος Τσώνης, ζ) Πολυχρόνης Κουνάβης του Αγγελου, η) Πολυχρόνης Κουνάβης του Αγγελου, θ) Διονύσιος Χαλαζωνίτης του Κωνσταντίνου, ι) Αγγελική Χαλαζωνίτη του Κωνσταντίνου και α) το Δημόσιο (δασική έκταση).
Η δουλεία συνίσταται στη διέλευση του αγωγού υπογείως επί των ως άνω ιδιοκτησιών και περιλαμβάνεται εκτός από το δικαίωμα της ΔΕΥΑΤ που αφορά την προσπέλαση του προσωπικού και των συνεργείων της για την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του αγωγού και η πλήρης απαγόρευση ανέγερσης οποιωνδήποτε κτισμάτων ή άλλων εγκαταστάσεων επ’ αυτής.
Η εν λόγω απαλλοτρίωση και σύσταση δουλείας προτείνεται στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΒΙΟ.ΚΑ.) και αγωγού διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων τ. Δήμου Γαργαλιάνων», το οποίο αφορά τη μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση των λυμάτων των οικισμών του τέως Δήμου Γαργαλιάνων, και γίνεται για λόγους δημόσιας ωφέλειας και δη για την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της ευρύτερης περιοχής, καθώς η διάθεση των λυμάτων χωρίς καμία επεξεργασία, υποβαθμίζει δραστικά το περιβάλλον, τα επιφανειακά ύδατα, καθώς και τους υπόγειους υδροφορείς και δημιουργεί πλήθος περιβαλλοντικών προβλημάτων.

Κ.Μπ.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER