Τετάρτη, 03 Μαρτίου 2021 11:31

Ανδρινόπουλος για την πλατεία Γαργαλιάνων: “Δεν χρειάζονται έργα βιτρίνας”

Γράφτηκε από την
Ανδρινόπουλος για την πλατεία Γαργαλιάνων: “Δεν χρειάζονται έργα βιτρίνας”

«Η πόλη και οι πολίτες των Γαργαλιάνων χρειάζονται έργα ανάπτυξης, βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και μάθησης και όχι έργα βιτρίνας όπως αυτό της ανάπλασης της πλατείας» σημειώνει ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Η Τριφυλία ΑλλάΖει» Ευστάθιος Ανδρινόπουλος.

Επισημαίνει επίσης ότι η προτεινόμενη ανάπλαση από τη δημοτική αρχή αλλάζει χρήση και μετατρέπει την πλατεία σε αλσύλλιο, όπως και ότι το συγκεκριμένο έργο δεν ήταν ενταγμένο σε κανένα επιχειρησιακό ή τεχνικό πρόγραμμα. Σε σχετική του ανακοίνωση ο κ. Ανδρινόπουλος αναφέρεται στην τελευταία συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου πάρθηκε απόφαση για ανάκληση της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής για υποβολή πρότασης ένταξης στο Πράσινο Ταμείο του έργου ανάπλασης πλατείας Γαργαλιάνων. Σημειώνει την πρόταση που προτάθηκε από τους συμβούλους της αντιπολίτευσης και τι αντιπροτάθηκε από την πλευρά του δημάρχου, το οποίο και δεν υπερψηφίστηκε.
Αναλυτικά ο κ. Ανδρινόπουλος τονίζει:
«Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου 2021, συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας, στην 7η τακτική συνεδρίαση με μοναδικό θέμα, την ανάπλαση της πλατείας των Γαργαλιάνων, μετά από απαίτηση και υπογραφή 19 δημοτικών συμβούλων διαφόρων παρατάξεων, μιας και ο κ. δήμαρχος δε δέχθηκε να συζητηθεί το θέμα σε προηγούμενη συνεδρίαση. Οι 19 δημοτικοί σύμβουλοι, εκφράζοντας την αγωνία της κοινωνίας των Γαργαλιάνων και όχι μόνο, συνέθεσαν και διαμόρφωσαν πρόταση-σχέδιο απόφασης, την οποία και κατέθεσαν στο Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση. Η πρόταση αυτή που αφορούσε στην ανάπλαση ή όχι της πλατείας των Γαργαλιάνων, ήταν σαφής και τεκμηριωμένη και προέκυψε μετά από διαβούλευση με τους φορείς, παράγοντες, συλλόγους, πρώην αυτοδιοικητικούς και πολίτες της πόλης των Γαργαλιάνων. Η πρόταση αυτή εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία με 17 ψήφους υπέρ (οι 2 από τους 19 δημοτικούς συμβούλους, δεν παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση λόγω αδυναμίας συνδέσεως με το σύστημα τηλεδιάσκεψης) και ως Απόφαση πλέον του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έλαβε τον αριθμό 25/2021, και προβλέπει τα εξής: Να μην υποβληθεί η συγκεκριμένη πρόταση (μελέτη) ανάπλασης της κεντρικής πλατείας των Γαργαλιάνων στο Πράσινο Ταμείο και σε κανένα πρόγραμμα. Να ανακληθεί η σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (έγκριση μελέτης και υποβολή πρότασης ένταξης στο Πράσινο Ταμείο). Να αναζητηθεί και να προταθεί για χρηματοδότηση άλλος χώρος στη πόλη των Γαργαλιάνων ( περιβάλλων χώρος Τουριστικού Ξενώνα, περιοχή κέντρου πλην πλατείας, κ.λπ.), ο οποίος θα προκύψει μετά από διαβούλευση και σχετική πρόταση του Συμβουλίου της Τοπικής Κοινότητας Γαργαλιάνων.
Να συντηρεί και να βελτιώνει την κατάσταση της πλατείας η δημοτική αρχή, με Ιδίους Πόρους και να μη διαθέτει γι’ αυτό το σκοπό, χρηματοδοτήσεις από Ευρωπαϊκά ή άλλα προγράμματα με τα οποία μπορούν να καλυφθούν άλλες ανάγκες και προτεραιότητες.Ο κ. δήμαρχος είπε ότι η Δημοτική Αρχή έχει αποφασίσει την εκτέλεση του έργου της ανάπλασης της πλατείας των Γαργαλιάνων εντάσσοντάς το σε πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου. Οι ημερομηνίες για την εν λόγω ένταξη είναι περιορισμένες και ανέφερε ότι για το εν λόγω έργο κατά την εκτέλεση και εξέλιξή του, μπορούν να γίνουν παρεμβάσεις στη μελέτη κατά 25%. Σε ό,τι αφορά την εν λόγω αίτηση των κ.κ. δημοτικών συμβούλων πρότεινε διαβούλευση για την εν λόγω μελέτη και κάλεσε τους αιτούντες δημοτικούς συμβούλους για την σχετική πρότασή τους έως την 31-3-2021 ή έστω και ένα δημοψήφισμα στην πόλη των Γαργαλιάνων εφόσον είναι εφικτό. Η παραπάνω πρόταση του κ. δημάρχου δεν εγκρίθηκε διότι έλαβε 8 ψήφους υπέρ, από τους 25 παρόντες δημοτικούς συμβούλους. Η δημοτική αρχή και ο επικεφαλής της συνεργαζόμενης παράταξης κ. Μπακούρος, προσπάθησαν να αντικρούσουν την πρότασή μας χωρίς επιχειρήματα, και προσπαθούσαν να επιβάλουν την πρότασή τους για την σκοπιμότητα και αναγκαιότητα ανάπλασης της πλατείας όπως αυτή παρουσιάζεται από την εγκεκριμένη από την οικονομική επιτροπή μελέτη.

Ο κ. δήμαρχος και ο κ. Μπακούρος πρότειναν να διεξαχθεί δημοψήφισμα, πρόταση την οποία αποδεχθήκαμε όλοι σχεδόν, υπό την προϋπόθεση ότι θα πρέπει αυτό να γίνει μετά από έγκριση
του Δημοτικού Συμβουλίου και με τη διαμόρφωση σχετικού ερωτηματολογίου. Ο κ. δήμαρχος όπως φαίνεται και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου πρότεινε στην αντιπολίτευση να κάνει διαβούλευση για τη μελέτη ανάπλασης της πλατείας και να φέρει σχετική πρόταση μέχρι τέλος Μαρτίου. Η απάντηση είναι ότι η αντιπολίτευση έκανε την άτυπη διαβούλευσή της και γι’ αυτό το λόγο έφερε στο Δημοτικό Συμβούλιο την σχετική πρόταση, η οποία και εγκρίθηκε με ευρεία πλειοψηφία. Δεν έχει το δικαίωμα από το νόμο η δημοτική αρχή να μεταβιβάζει αρμοδιότητες στην αντιπολίτευση όπως αυτή της διεξαγωγής διαβούλευσης. Η δημοτική αρχή είναι υποχρεωμένη να κάνει τη διαβούλευση, όχι μόνο ως προς τη μελέτη αλλά και ως προς τη σκοπιμότητα του έργου, πράγμα το οποίο δεν έχει κάνει μέχρι σήμερα. Με το άρθρο 78 του ν. 4555/2018 (Κλεισθένης) το οποίο αντικατέστησε το άρθρο 76 του ν. 3852/2010 (“Καλλικράτης”) καθορίζονται η συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης και οι αρμοδιότητες αυτής και εάν είχε συγκροτηθεί όπως προβλέπεται από τη δημοτική αρχή και λειτουργούσε όπως καθορίζεται στο σχετικό άρθρο, έστω και άτυπα, δεν θα είχαν δημιουργηθεί τα συγκεκριμένα προβλήματα. Ο κ, Μπακούρος πρότεινε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, όπως και ο κ. δήμαρχος σε προηγούμενες δηλώσεις του, ότι θα αυξηθεί η επιφάνεια της πλατείας με την επέκταση κατά 2 μέτρα περιμετρικά αυτής, εις βάρος των κύριων δρόμων που την περιβάλλουν και με χαρακτηρισμό αυτών των δρόμων ως “Ηπιας Κυκλοφορίας’’. Θεωρώ ότι γνωρίζουν ότι ως δρόμος ήπιας κυκλοφορίας σύμφωνα με το Νέο Οικοδομικό Κανονισμό ν. 4047/2012 χαρακτηρίζεται ο πεζόδρομος στον οποίο επιτρέπεται η υπό όρους κίνηση οχημάτων. Τα ερωτήματα που γεννώνται είναι, θέλουν να κάνουν τους κύριους δρόμους πέριξ της πλατείας ήπιας κυκλοφορίας και πού θα διοχετεύσουν την κίνηση των οχημάτων; Υπάρχουν άλλοι δρόμοι στους Γαργαλιάνους που μπορούν να λάβουν αυτό το φορτίο χωρίς να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό χάος; Δεν είναι αυτό παρέμβαση στο σχέδιο πόλης; Είναι αυτό αποτέλεσμα μελέτης από συγκοινωνιολόγους κ.λπ.; Κατά την τοποθέτησή μου στο Δημοτικό Συμβούλιο επί της πρότασης της αντιπολίτευσης, όπου και ανέγνωσα τις Οδηγίες Διαχείρισης του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου, ανέφερα ότι θα μπορούσε η δημοτική αρχή να μελετήσει άλλες προτάσεις για ένταξη στο υπόψη πρόγραμμα, όπως η ανάπλαση του προφήτη Ηλία, το κέντρο της πόλης των Γαργαλιάνων, η ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών μονάδων κ.λπ. Έργα πιο χρήσιμα και αναγκαία για την πόλη μας σε σχέση με την πλατεία η οποία χρήζει μόνο ανακαίνισης – συντήρησης. Τέλος σημειώνω, ότι η πόλη και οι πολίτες των Γαργαλιάνων χρειάζονται έργα ανάπτυξης, βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης και μάθησης και όχι έργα βιτρίνας όπως αυτό της ανάπλασης της πλατείας, το οποίο βεβαίως όπως προτείνεται να εκτελεστεί τής αλλάζει και χρήση και τη μετατρέπει σε αλσύλλιο και το οποίο ως έργο δεν ήταν ενταγμένο σε κανένα επιχειρησιακό ή τεχνικό πρόγραμμα.
Καλώ τη δημοτική αρχή να χαρτογραφήσει τις ανάγκες και τις προτεραιότητες του δήμου και κάθε Δημοτικής Ενότητας χωριστά, να συντάξει ρεαλιστικά αναπτυξιακά προγράμματα, όπως επίσης ρεαλιστικό επιχειρησιακό και τεχνικό πρόγραμμα και αφού λάβει υπόψη της την ισόρροπη ανάπτυξη του δήμου, να κάνει τις σχετικές προετοιμασίες και να αναζητήσει χρηματοδοτήσεις για υλοποίηση των παραπάνω προγραμμάτων σε συνδυασμό με τη σωστή αξιοποίηση των Ιδίων Πόρων και την ορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και μέσων».


NEWSLETTER