Κυριακή, 01 Αυγούστου 2021 09:10

Δημοπράτηση το φθινόπωρο της αποχέτευσης Κορώνης

Γράφτηκε από την
Δημοπράτηση το φθινόπωρο της αποχέτευσης Κορώνης

 

Μέσα στο φθινόπωρο είναι εφικτό να δημοπρατηθεί το σημαντικό έργο των δικτύων αποχέτευσης λυμάτων και της εγκατάστασης επεξεργασίας διαχείρισης λυμάτων της Κορώνης, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του Δήμου Πύλου - Νέστορος.

Χθες η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου ενημερώθηκε κι εξέφρασε ομόφωνα θετική γνώμη επί της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου.

Σύμφωνα με την εκπονηθείσα υδραυλική μελέτη, ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου

ανέρχεται σε 4.155.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ και αναλύεται στα παρακάτω υποέργα: Αποχετευτικό δίκτυο 480.000 ευρώ κι έργα εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων 3.675.000 ευρώ.

Στη ΜΠΕ, όσον αφορά στον στόχο και τη σκοπιμότητα, σημειώνεται ότι “το έργο της αποχέτευσης και επεξεργασίας λυμάτων του Δήμου Πύλου - Νέστορος, είναι έργο στρατηγικής σημασίας για την περιβαλλοντική προστασία και αναβάθμιση της ευρείας περιοχής του δήμου, ενώ με τη λειτουργία του αναμένεται να έχει άμεση και σημαντική συμβολή στην ποιοτική προστασία του γενικότερου φυσικού και ανθρωπογενούς περιβάλλοντος της περιοχής. Το έργο αφορά στην κατασκευή των έργων αποχέτευσης ακαθάρτων και της ΕΕΛ του οικισμού της Κορώνης, της Ασίνης και του παραλιακού μετώπου της ευρύτερης περιοχής της Κορώνης, ενώ προβλέπεται και μονάδα υποδοχής βοθρολυμάτων για την εξυπηρέτηση γειτονικών τοπικών κοινοτήτων και οικισμών της Δημοτικής Ενότητας Κορώνης, για τους οποίους σε πρώτη φάση η κατασκευή δικτύων είναι τεχνικά και οικονομικά σχεδόν ανέφικτη”. Επισημαίνεται πως “το σύνολο των λυμάτων του οικισμού της Κορώνης συγκεντρώνονται στο βορειοδυτικό άκρο του οικισμού από όπου μέσω του καταθλιπτικού αγωγού KR και του αγωγού βαρύτητας Ε οδηγούνται στο ενδιάμεσο αντλιοστάσιο Ε. Στο αντλιοστάσιο Ε συγκεντρώνονται επίσης και τα λύματα από τις περιοχές της Ασίνης, του Ζάγκα και της παραλίας Μεμί, όπου καταθλίβονται και μέσω του αγωγού ΚΕ οδηγούνται προς το χώρο των μελλοντικών ΕΕΛ. Το μελετούμενο δίκτυο ακαθάρτων της Κορώνης αποτελείται από αγωγούς βαρύτητας συνολικού μήκους 14.535,50 μέτρων, καταθλιπτικούς αγωγούς 4.546 μέτρων και 4 αντλιοστάσια. Το έργο των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων προβλέπεται να κατασκευαστεί σε γήπεδο στην περιοχή «Γκορτζόγλι», ευρισκόμενο ΒΔ του οικισμού της Κορώνης, συνολικής επιφάνειας 10.685,75 τ.μ.”.

 

ΓΙΑ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ 6.800 ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Ακόμα, αναφέρεται ότι “οι παροχές σχεδιασμού των ΕΕΛ έχουν υπολογιστεί για ισοδύναμο πληθυσμό 6.800 (α’ φάση - 20ετία) και 8.500 (β’ φάση - 40ετία). Τα επεξεργασμένα λύματα προβλέπεται να διατίθενται στο προς οριοθέτηση ρέμα του Αγίου Μάρκου που διέρχεται από το γήπεδο των ΕΕΛ και καταλήγει στην παραλία του Μεμί, δίπλα από το γήπεδο των αθλητικών εγκαταστάσεων (μήκος 2.600 μέτρων). Η διάθεση θα γίνεται κατ’ αρχάς σε

λιμνοδεξαμενή όγκου 8.000 κυβικών μέτρων όπου τα επεξεργασμένα υφίστανται: α) Εξατμισοδιαπνοή από την επιφάνεια της λιμνοδεξαμενής έκτασης 3.000 κυβικών. β) Υπεδάφια διάθεση στην επαφή του υγρού με το έδαφος δηλαδή του πυθμένα και των εσωτερικών πρανών της λιμνοδεξαμενής μέχρι το υψόμετρο 69,50 μέτρων. γ) Μελλοντική άντληση για άρδευση μέσω του αντλιοστασίου εξόδου. δ) Επιφανειακή διάθεση στο ρέμα του Αγίου Μάρκου από τα υπερχειλίζοντα επεξεργασμένα απόβλητα”.

Τέλος, η ΜΠΕ καταγράφει ότι “το γήπεδο των ΕΕΛ έχει προσπέλαση σε αγροτικό δρόμο, πλάτους 4 μέτρων, με είσοδο στην ε.ο. Κορώνης - Πύλου στο ύψος της Ασίνης. Για την επικοινωνία του γηπέδου των εγκαταστάσεων με το δρόμο προσπέλασης θα κατασκευαστεί στο προς οριοθέτηση ρέμα, τεχνικό διαστάσεων 3μ. x 2μ. και δρόμος προσπέλασης στο γήπεδο, ο οποίος θα συνδέεται με τον υπάρχοντα αγροτικό δρόμο που θα αποτελεί τον μοναδικό δρόμο πρόσβασης στην ΕΕΛ.

Το γήπεδο βρίσκεται εκτός ορίων οικισμού εκτός ΓΠΣ και ΖΟΕ. Το πλησιέστερο άκρο του γηπέδου απέχει 195 μέτρα από το όριο του οικισμού του Αγ. Ισιδώρου και 670 μέτρα από το όριο του οικισμού Χαρακοπιού. Για τις ανάγκες συντήρησης της εγκατάστασης υπάρχει επιπλέον δρόμος προσπέλασης μήκους 0,60 χλμ. περίπου από τον Αγιο Ισίδωρο με σύνδεση με ασφαλτοστρωμένο δρόμο από το Χαρακοπιό”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER