Τρίτη, 07 Ιουνίου 2022 18:32

Ανακατατάξεις αρμοδιοτήτων στους αντιδημάρχους Τριφυλίας

Γράφτηκε από τον
Ανακατατάξεις αρμοδιοτήτων  στους αντιδημάρχους Τριφυλίας

 

Ανακατατάξεις έγιναν στις αρμοδιότητες αντιδημάρχων του Δήμου Τριφυλίας στο Γραφείο Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης, κυρίως σχετικά με τα αδέσποτα.

Πλέον οι αρμοδιότητες από τον αντιδήμαρχο Σωτήρη Μπακούρο μεταβιβάζονται στον αντιδήμαρχο Αλέξανδρο Κουτρουμπή, ενώ οι πληροφορίες θέλουν τον ίδιο τον κ. Μπακούρο να ζήτησε από τον δήμαρχο να τον απαλλάξει.

Πιο συγκεκριμένα, με απόφασή του ο δήμαρχος Γιώργος Λεβεντάκης τροποποιεί προηγούμενες αποφάσεις του σχετικά με τον ορισμό των αντιδημάρχων και έτσι:

«Ως προς τις αρμοδιότητες του Μπακούρου Σωτηρίου, αντιδημάρχου Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης του μεταβιβάζει την αρμοδιότητα εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω: Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Φυτικής Παραγωγής και του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης σε θέματα διαφάνειας και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης στους τομείς της αρμοδιότητάς της.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων, καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του δήμου».

Ενώ:

«Ως προς τις αρμοδιότητες του ανεξάρτητου δημοτικού σύμβουλου, Κουτρουμπή Αλέξανδρου αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πρασίνου και μεταβιβάζει τις αρμοδιότητες εποπτείας και ευθύνης, όπως παρακάτω: Της Διεύθυνσης Διαχείρισης Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης, Περιβάλλοντος και Πρασίνου και συγκεκριμένα: Την ευθύνη του Τομέα Ανάπτυξης, Οικολογίας, Ενέργειας και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας, Ερευνας και Τεχνολογίας. Αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου και περιβαλλοντικής προστασίας - σχεδιασμού και εποπτείας, αρμοδιότητες συντήρησης πρασίνου, αρμοδιότητες εξοικονόμησης ενέργειας, αρμοδιότητες κοιμητηρίων, την επίβλεψη μελετών, προμηθειών και έργων προστασίας περιβάλλοντος και Πρασίνου. Της Διεύθυνσης Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης και συγκεκριμένα: Τις αρμοδιότητες του Γραφείου Ζωικής Παραγωγής και Αλιείας του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για τις ανωτέρω αρμοδιότητες εξουσιοδοτείται για τη χορήγηση και υπογραφή αδειών, πιστοποιητικών, την έκδοση αποφάσεων, την επιβολή προστίμων καθώς και την ευθύνη λειτουργίας και εποπτείας των αρμόδιων φορέων και την ευθύνη λειτουργίας των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του δήμου. (Ο κ. Κουτρουμπής παραμένει μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τριφυλίας και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας όπως ορίζεται στην 1614/2021 απόφαση δημάρχου)».

Κ.Μπ.

 

 

 ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER