Τετάρτη, 20 Δεκεμβρίου 2023 08:47

Στα 25,7 εκ. ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας

Γράφτηκε από τον
Στα 25,7 εκ. ευρώ το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Καλαμάτας

 

Στα 25.763.810,49 ευρώ ανέρχεται το τεχνικό πρόγραμμα των έργων του Δήμου Καλαμάτας για το 2024, που καλείται να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα στις 5 το απόγευμα, στην τελευταία συνεδρίαση της χρονιάς και της λειτουργίας του, της υφιστάμενης αυτοδιοικητικής θητείας.

Οι κυριότερες πηγές χρηματοδοτήσεις για έργα σημαντικά με υψηλό προϋπολογισμό είναι το Ταμείο Ανάκαμψης με 9.036.972,36 ευρώ και το ΕΣΠΑ με 4.130.188,60 ευρώ.

Τα έργα με τους μεγαλύτερους προϋπολογισμούς (πιστώσεις για το 2024) είναι:

Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης, 6.877.080 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Κατασκευή προπονητηρίου στον χώρο του Δημοτικού Σταδίου Παραλίας, 1,3 εκ. ευρώ, 600.000 ευρώ από το πρόγραμμα “Φιλόδημος” και 700.000 από ιδίους πόρους. Βελτίωση οδικής ασφάλειας, 1.153.521,35 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Επισκευή κτηρίου πρώην κινηματογράφου Ηλέκτρα για επανάχρησή του ως πολιτιστικού πολυχώρου (κινηματογράφου, πινακοθήκης κ.λπ), 1 εκ. ευρώ από το ΕΣΠΑ. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού κολυμβητηρίου Καλαμάτας με την αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ), 904.993,53 ευρώ από το ΕΣΠΑ. Λύσεις καινοτομίας για την ανάδειξη του κυρίως αστικού κορμού της Καλαμάτας, 903.130,40 ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης. Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικής Ενότητας Καλαμάτας, 720.450,90 ευρώ από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Ολοκλήρωση κατασκευής ανοικτού θεάτρου Καλαμάτας 620.816,84 ευρώ, από το ΕΣΠΑ με 151.366,84 ευρώ και το πρόγραμμα “Φιλόδημος ΙΙ” με 469.450 ευρώ.  Βελτίωση Αγροτικής οδοποιίας της Δημοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Άριος και Αρφαρών, 578.771,62 ευρώ από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Αναδιάταξη - αναδιοργάνωση πλατείας 23ης Μαρτίου, 518.771,62 ευρώ, από το ΕΣΠΑ - το πρόγραμμα Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης. Κατασκευή Υπαίθριου Πάρκου Ελιάς, 489.350,06 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο με 325.500 ευρώ και ιδίους πόρους με 163.850,06 ευρώ. Αναβάθμιση συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου Καλαμάτας με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση κόστους λειτουργίας (JESSICA), 440.000 ευρώ από τα ανταποδοτικά ηλεκτροφωτισμού.  Βελτίωση αγροτικής οδοποιίας Δήμου

Καλαμάτας, 427.928,78 ευρώ από το “Φιλόδημος Ι”. Προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου “Μελέτες ωρίμανσης για ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αναβάθμισης αστικού τοπίου ανατολικής πολεοδομικής ενότητας Καλαμάτας”, 366.500 ευρώ από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”. Αξιοποίηση - αναβάθμιση - εκσυγχρονισμός συγκροτήματος κτηρίων Δημοτικού Θεάτρου Καλαμάτας και περιβάλλοντος χώρου, 349.245 ευρώ από το Πράσινο Ταμείο. Ψηφιακή Δημοτική Πινακοθήκη, 346.337,40 ευρώ από το ΕΣΠΑ. Προγραμματική σύμβαση για την εκτέλεση του έργου με τίτλο “Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών - Νέας

Εισόδου στο τμήμα Θουρία έως Νέδοντα ποταμό Β’ φάση”, 315.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Ενίσχυση της μικροκινητικότητας στο Δήμο Καλαμάτας, 309.863,60 ευρώ από το ΕΣΠΑ. Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών,  302.736,76 από ΚΑΠ.

 

ΠΟΛΥΠΑΘΑ ΕΡΓΑ

Στο τεχνικό πρόγραμμα του 2024 πολύπαθα, έργα που “σέρνονται” από χρόνο σε χρόνο, τα οποία θα έπρεπε να είχαν τελειώσει εδώ και χρόνια. Και τέτοια είναι:

Κατασκευή δημοτικού καταστήματος Ασπροχώματος 17.343,10 ευρώ και αποπεράτωση  της κατασκευής του, 74.400 ευρώ από ΚΑΠ. Επέκταση Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου στην Τ.Κ. Άριος, 222.610,11 ευρώ από το ΕΣΠΑ. Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων οδού Αθηνών - Νέας Εισόδου στο Τμήμα από Θουρία έως Νέδοντα ποταμό - Α’ Φάση, 50.000 ευρώ από Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Βελτίωση τοπικής οδού Άνω - Κάτω Βέργας, τμήμα έργου διάνοιξης οδού στη Δημοτική Κοινότητα Βέργας (άνω τμήμα), 10.000 ευρώ από ΚΑΠ.

Γ.Σ.


NEWSLETTER