Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011 13:48

Τοπικό συμβούλιο πρόληψης παραβατικότητας στο Δήμο Ευρώτα

Γράφτηκε από την

Το Δημοτικό Συμβούλιο Ευρώτα ψήφισε τη συγκρότηση 9μελούς Τοπικού Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας / Εγκληματικότητας (Το.Σ.Π.Ε.), σύμφωνα με τον ν. 2713/1999.
Για τη συγκρότηση του εν λόγω συμβουλίου, καλούνται πολίτες του Δήμου Ευρώτα να καταθέσουν την πρότασή τους για ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
Συγκεκριμένα στις ειδικότητες:
1). Δικηγόρων
2). Ψυχιάτρων
3). Ψυχολόγων
4). Ιατρών – Γενικής Ιατρικής
5). Κοινωνικών Λειτουργών
6). Καθηγητών Ξένων Γλωσσών
7). Καθηγητών Κοινωνιολογίας κ.λ.π.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων θα είναι μέχρι 30 Απριλίου 2011 στην έδρα του Δήμου. (Σκάλα)


Η Πρόεδρος του ΔΣ
Δεντάκου Ελένη


NEWSLETTER