Παρασκευή, 13 Ιανουαρίου 2023 18:31

Εκσυγχρονίζεται το ΚΕΠ του Δήμου Πύλου - Νέστορος

Γράφτηκε από την
Εκσυγχρονίζεται το ΚΕΠ του Δήμου Πύλου - Νέστορος

Τα ΚΕΠ του Δήμου Πύλου - Νέστορος περιλαμβάνονται στα Κέντρα Εξυπηρέτησης ανά την Ελλάδα, τα οποία εντάσσονται στο σχετικό έργο εκσυγχρονισμού τους, που χρηματοδοτείται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Η χρηματοδότηση των δήμων θα λάβει τη μορφή επιχορήγησης από το υπουργείο Ψηφιακής
Διακυβέρνησης. Στο πλαίσιο του έργου θα χρηματοδοτηθούν 324 δήμοι. Σχεδιάζεται έτσι η αναβάθμιση των υποδομών των ΚΕΠ σε δύο βασικά επίπεδα: α) την ανακαίνιση των κτηριακών υποδομών των ΚΕΠ μέσω αντίστοιχων εργασιών (ανακαινίσεις δαπέδων, φωτιστικών σωμάτων, εγκατάσταση επιγραφών κ.α., β) την προμήθεια tablets για την χρήση της εφαρμογής gov.gr wallet για τον έλεγχο ηλεκτρονικών εγγράφων που προσκομίζουν οι πολίτες στα ΚΕΠ.
Ο Δήμος Πύλου - Νέστορος είναι επιλέξιμος στην σχετική πρόσκληση, καθώς περιλαμβάνεται στο παράρτημα Ι αυτής. Έχει ενταχθεί στο συγκεκριμένο έργο του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με συνολικό ποσό 208.300 ευρώ.


NEWSLETTER