Πέμπτη, 06 Ιουλίου 2017 08:16

Ερώτηση για την ΠΟΠ “ελιά Καλαμάτας” από Κοζομπόλη - Κωνσταντινέα 

Γράφτηκε από την

 

Ερώτηση για την αντιμετώπιση της «γενικευμένης κατάχρησης της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης (ΠΟΠ) “ελιά Καλαμάτας” που πήρε την μορφή ευρείας παραεμπορίας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» κατέθεσαν στην Βουλή προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Βαγγέλη Αποστόλου, οι βουλευτές Μεσσηνίας Γιώτα Κοζομπόλη και Πέτρος Κωνσταντινέας.

Στην ερώτηση, μεταξύ άλλων, επισημαίνεται ότι «η παραμονή στον ευρωπαϊκό κατάλογο της καταχώρισης του όρου “Καλαμάτα” ως συνώνυμου της ποικιλίας Καλαμών, παραπλανά τον καταναλωτή και δεν συμβάλλει στην αξιοποίηση της φήμης της προστατευόμενης ένδειξης», ενώ παράλληλα «το σημερινό παράτυπο διπλό καθεστώς διακίνησης του συμβατικού προϊόντος, δημιουργεί σύγχυση και αβεβαιότητα όχι μόνο για τους αγρότες παραγωγούς αλλά και για τις ίδιες τις επιχειρήσεις επεξεργασίας και εμπορίας».

Οι δύο βουλευτές, αφού παρατηρούν ότι «η διαγραφή της ονομασίας “Καλαμάτα” ως συνώνυμου, από το ελληνικό μέρος του ευρωπαϊκού καταλόγου ποικιλιών, θα εξυπηρετούσε το εθνικό συμφέρον και την ανάπτυξη διαδικασιών, ώστε και η Ιταλία να το διαγράψει από τον κατάλογό της, προς αποφυγή μελλοντικών περιπλοκών, κατά το παράδειγμα της Κύπρου», ζητούν από τον υπουργό να ενημερώσει:

«α) Τι προτίθεται να πράξει προκειμένου να αρθεί η επιζήμια αβεβαιότητα στο θέμα του προϊόντος με Προστατευόμενη Ονομασία Προέλευσης “ελιά Καλαμάτας”, και να αποκατασταθεί η νομιμότητα σύμφωνα με το άρθρο 2 του κανονισμού (ΕΚ) 637/2009. β) Τι προτίθεται να πράξει για να δοθεί τέλος στο παραεμπόριο της ελιάς Καλαμάτας στο εσωτερικό και στο εξωτερικό της χώρας και να επιτευχθεί η πιστή εφαρμογή του άρθρου 42 παράγρ. 1 του κανον. (ΕΚ) 1151/132, η οποία αποκλείει την χρήση όποιας ονομασίας της ποικιλίας, που μπορεί να δημιουργήσει σύγχυση παραπλανώντας τον καταναλωτή ή εκμεταλλεύεται τη φήμη της προστατευόμενης ονομασίας, και γ) Τι προτίθεται να πράξει για την άμεση εκκίνηση της διαδικασίας προώθησης των αιτήσεων των μεσσηνιακών φορέων, περί τροποποίησης των προδιαγραφών (συμπεριλαμβανόμενης και της επέκτασης στις όμορες περιοχές με στενό και τεκμηριωμένο δεσμό με την προστατευόμενη ένδειξη), ώστε γρήγορα το μεγαλύτερο ποσοστό της ελληνικής παραγωγής να αξιοποιηθεί με σημαντική αύξηση της προστιθέμενης αξίας κάτω από το σύστημα προστασίας της ΠΟΠ».