Πέμπτη, 18 Οκτωβρίου 2012 20:43

ΓΠΣ-ΒΕΡΓΑ-Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ-ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ Απαντήσεις σε Κουκούτση για τα σχέδια της Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
ΓΠΣ-ΒΕΡΓΑ-Μ. ΜΑΝΤΙΝΕΙΑ-ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ  Απαντήσεις σε Κουκούτση  για τα σχέδια της Καλαμάτας

 Θέματα του ΓΠΣ Καλαμάτας και των πολεοδομικών μελετών Ασπροχώματος, Βέργας και Μικράς Μαντίνειας αφορά η ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας της Χρυσής Αυγής Δημήτρη Κουκούτση προς το υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Ειδικότερα, το ΥΠΕΚΑ γνωστοποιεί στον βουλευτή ότι οι πολεοδομικές μελέτες Ασπροχώματος, Βέργας και Μικράς Μαντίνειας ανατέθηκαν το 1995 από το τότε υπουργείο ΠΕΧΩΔΕ και ήδη, μέσω ΕΤΕΡΠΣ, το 2008 διατέθηκαν 80.000 ευρώ για την αποπληρωμή της μελέτης της Βέργας, ενώ το 2009 διατέθηκαν πιστώσεις 140.000 ευρώ για την αποπληρωμή της μελέτης στο Ασπρόχωμα και 150.000 ευρώ για τη Μικρά Μαντίνεια.

Επιπρόσθετα αναφέρεται ότι για το 2012 -όπως είχε ενημερώσει πρόσφατα και ο δήμαρχος Καλαμάτας Παναγιώτης Νίκας- έχει εγκριθεί πίστωση 110.000 ευρώ μέσω του «Πράσινου Ταμείου» «για την εκπόνηση α) υδρολογικής - υδραυλικής - περιβαλλοντικής μελέτης ρεμάτων στην περιοχή Βέργας, β) πράξης εφαρμογής της μελέτης ''Κηπούπολης'' και γ) πράξη εφαρμογής σε πυκνοδομημένες περιοχές του δήμου».

Τέλος, όσον αφορά στο ΓΠΣ Καλαμάτας, η αποκεντρωμένη διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, γνωστοποιεί στον Δ. Κουκούτση ότι «στα πλαίσια της εφαρμογής των αρχών της αειφορίας προβλέπεται ο καθορισμός χρήσεων γης και ειδικά η οριοθέτηση όχι μόνο περιοχών οικιστικής ανάπτυξης, αλλά και περιοχών προστασίας, όπου με κατάλληλα μέτρα περιορίζεται η δόμηση σε διάφορους βαθμούς, ανάλογα με το προστατευταίο αντικείμενο και τη φύση του χώρου».

Καταλήγοντας δε η αποκεντρωμένη διοίκηση ενημερώνει τον βουλευτή ότι «η τροποποίηση εγκεκριμένου ΓΠΣ δύναται να γίνει μετά παρέλευση 5ετίας από την έγκριση, με εξαίρεση την περίπτωση αντιμετώπισης εξαιρετικών πολεοδομικών αναγκών» κατά τα προβλεπόμενα στη σχετική νομοθεσία.


NEWSLETTER