Κυριακή, 29 Νοεμβρίου 2020 15:12

Τι περί-έκοψαν; Μιλάμε για τη βελτίωση της ζωής των Γαργαλιάνων και των οικισμών

Γράφτηκε από την
Τι περί-έκοψαν; Μιλάμε για τη βελτίωση της ζωής των Γαργαλιάνων και των οικισμώνΤου Δημήτρη Α. Δριμή, επικεφαλής της “Ανεξάρτητης Δημοτικής Συνεργασίας”

Έχουμε αρκετές φορές αναφερθεί στο έργο της αποχέτευσης των Γαργαλιάνων.
Πρόκειται για εμβληματικό περιβαλλοντικά, πολιτιστικά, αναπτυξιακά έργο, που έχει πολυκαιρίσει και κινδυνεύει να κακοπάθει.
Έχουμε καλέσει τη δημοτική αρχή, από το 2019, να προτείνει τη μελέτη του έργου που βρήκε για χρηματοδότηση. Δεν το έχει πράξει. Ακύρωσε, μάλιστα, και τη διεπιστημονική ομάδα έργου που είχε συγκροτηθεί στο δήμο, για την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης. Καθυστερούν το έργο, 15 μήνες τώρα, για δικούς τους λόγους και εκπληρώνουν τις δικές τους προφητείες.
Έχουμε τονίσει πως δεν πρέπει να μειωθεί η δυναμικότητα της μονάδας επεξεργασίας λυμάτων και να παραμείνει ο αρχικός σχεδιασμός.
Έχουμε καλέσει τους επικεφαλής των παρατάξεων, αλλά και τα κοινοτικά συμβούλια της πόλης και των γειτονικών οικισμών των Γαργαλιάνων να πάρουν θέση, για το θέμα.
Η δημοτική αρχή έφερε, ως κατεπείγον στις 25/11, θέμα έγκρισης νέας προγραμματικής σύμβασης μεταξύ δήμου και ΔΕΥΑΤ, τόσο στη ΔΕΥΑΤ όσο και στην Οικονομική Επιτροπή, που δεν συνεδρίασε λόγω έλλειψης απαρτίας.
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:
1. Το Δ.Σ. με την 330/2018 ομόφωνη απόφασή του παρέλαβε την 65/2018 εγκεκριμένη μελέτη αποχέτευσης του τ. δήμου Γαργαλιάνων, προϋπολογισμού 24.500.000,00 ευρώ με ΦΠΑ.
2. Το Δ.Σ. με τις 55/27-3-2019 και 228/23-10-2019 αποφάσεις έχει εγκρίνει σχέδια Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ δήμου – ΔΕΥΑΤ, και εξουσιοδότησε το δήμαρχο για την υλοποίηση του έργου.
3. Το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ με τις 68/15-3-2019, 272/11-10-2019 και 94/15-5-2020 αποφάσεις του έχει εγκρίνει, επίσης, σχέδια Προγραμματικής Σύμβασης με το δήμο, για την υλοποίηση του έργου.
4. Οι αποφάσεις των συμβουλίων δεν είναι για τα συρτάρια. Είναι εντολές για εκτέλεση. Το ερώτημα που προκύπτει είναι: γιατί δεν υλοποιήθηκε καμία Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ δήμου και ΔΕΥΑΤ και δεν προτάθηκε για χρηματοδότηση το έργο;
5. Πριν δύο εβδομάδες η ΔΕΥΑΤ, (με περιεχόμενο και διαδικασίες που θα διδάσκονται στο Εθνικό Μετσόβειο Πολυτεχνείο, για να μαθαίνει το αυριανό επιστημονικό προσωπικό της χώρας!), έκανε τρείς αναθέσεις ύψους 74.400,00 ευρώ.
6. Παραδόθηκαν, ελέγχθηκαν και ενσωματώθηκαν κιόλας οι υπηρεσίες/μελέτες και προέκυψε νέα τελική μελέτη του έργου, με νέο φυσικό αντικείμενο και προϋπολογισμό και υποβλήθηκε για έγκριση νέας προγραμματικής σύμβασης;
7. Είναι δυνατόν η Οικονομική Επιτροπή και η ΔΕΥΑΤ να εγκρίνουν Προγραμματική Σύμβαση χωρίς να γνωρίζουν τη μελέτη του έργου και τα οικονομικά της στοιχεία;
8. Στο δε σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, που φέρατε άρον - άρον, με μια γρήγορη ματιά, διαπιστώνονται εμφανείς προχειρότητες, όπως: α) τόσο στο άρθρο 1, σημείο 9 όσο και στο άρθρο 2, σημείο 7 αναφέρεται το «Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Νοτίου Αιγαίου». Ο αντιγραφέας δεν πρόκαμε να διορθώσει το πρωτότυπο και την αναφορά στο Νότιο Αιγαίο. Πρόκαμε, τουλάχιστον, να διορθώσει την ουσία, γιατί άλλο είναι σύμβαση μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Περιφερειακού Ταμείου και άλλο σύμβαση μεταξύ Δήμου και ΔΕΥΑ. β) στο άρθρο 3 ο προϋπολογισμός του έργου είναι 18.676.000,00 με ΦΠΑ, ενώ στο παράρτημα της προγραμματικής είναι 21.700.000,00 με ΦΠΑ. Ποιο από τα δύο νούμερα ισχύει και γιατί ο νέος προϋπολογισμός είναι μικρότερος του προϋπολογισμού της μελέτης που σας παραδόθηκε;
ΠΡΟΤΑΣΗ:
Επειδή τέτοιας σοβαρότητας θέματα, που αφορούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και στο μέλλον μιας πόλης και γειτονικών οικισμών, δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με ελαφρότητα, αδιαφανείς και fast track διαδικασίες και να υπηρετούν άλλες σκοπιμότητες, προτείνουμε την Αμεση και κοινή συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη του Δημοτικού Συμβουλίου, τοιυ Κοινοτικού Συμβουλίου Γαργαλιάνω και του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΤ με τη συμμετοχή της διευθύντριας της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου, με σκοπό τη διαφύλαξη της αρτιότητας του έργου και την άμεση υποβολή πρότασης χρηματοδότησης.
Εστω και τώρα να γίνει διάλογος.
Να διαφυλάξουμε την αρτιότητα του έργου. Το χρωστάμε στους δημότες, στον τόπο, στην αυτοδιοίκηση.
Υ.Γ. 1. Εάν ο Πρόεδρος δεν καλέσει την προτεινόμενη κοινή συνεδρίαση, καλώ όλους τους συνδυασμούς, λόγω της σοβαρότητας του θέματος, να καταθέσουμε κοινή πρόταση, ώστε να συγκληθεί το Δ.Σ. σύμφωνα με τον Κώδικα (1/3 των μελών του Δ.Σ.).
2. Ύστερα από χθεσινές και σημερινές μας αναφορές ανάρτησαν διορθωμένη, 27/11, την απόφαση της ΔΕΥΑΤ στο Διαύγεια. Αναγράφουν νέο προϋπολογισμό (τρίτος αυτός) 17.783.198,32 ευρώ. Κατέληξαν στο νούμερο μετά τη δια περιφοράς συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου, που ψήφισε με βάση την εισήγηση και το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης;. “Πολύ ωραία!”, όπως έλεγαν σε παλιά ελληνική ταινία. Σε τι αφορά, όμως, η μείωση κατά 6,5 εκατ. ευρώ του φυσικού αντικειμένου;
Τι περι-έκοψαν;


NEWSLETTER