Κυριακή, 04 Φεβρουαρίου 2024 21:10

Κριτήρια και κανόνες για επενδύσεις στην ενέργεια

Γράφτηκε από τον

Κριτήρια και κανόνες για επενδύσεις στην ενέργεια

 

Του Γιώργου Παναγόπουλου

Ο περιφερειάρχης Δημήτρης Πτωχός φαίνεται πως δεν θέλει να υπάρχουν εκκρεμότητες σε ζητήματα μελετών που αφορούν επενδύσεις. Το Περιφερειακό Συμβούλιο με βάση τα δικά του κριτήρια πρέπει να γνωμοδοτεί και να ασκεί την αρμοδιότητα που του δίνει ο νόμος με ταχύτητα και χωρίς να ακολουθεί ή να δεσμεύεται από τις αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων κάθε περιοχής. Οι προθέσεις αναμφίβολα καλές και στη σωστή κατεύθυνση. Το ζήτημα όμως είναι το αν οι καλές προθέσεις μετουσιώνονται σε αποτέλεσμα… Και εδώ τα πράγματα είναι διαφορετικά.

Το πρώτο Περιφερειακό Συμβούλιο που έγινε την περασμένη Δευτέρα θα μπορούσε να χαρακτηριστεί απογοητευτικό σε επίπεδο αποτελέσματος. Όταν από τα 18 θέματα για έγκριση μελετών για επενδύσεις λαμβάνεται απόφαση μόνο για το 1 και όλα τα άλλα αναβάλλονται για λόγους ελλιπούς προετοιμασίας, πρόκειται για Βατερλό αποτελεσματικότητας. Αναιρέθηκαν στην πράξη οι καλές προθέσεις και οι διακηρύξεις.

Τα θέματα που φτάνουν στο Περιφερειακό Συμβούλιο από την περιφερειακή αρχή θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα και με εισήγηση λήψης απόφασης. Ο Πτωχός έχει την απόλυτη πλειοψηφία και θα πρέπει να αναλάβει την ευθύνη των αποφάσεων. Αυτό δεν έγινε στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Δευτέρας, προφανώς γιατί υπάρχει απειρία και ελλιπής συντονισμός και δεν μπορεί να συνεχιστεί και στα επόμενα συμβούλια γιατί τότε θα πρόκειται για άλλης τάξης πρόβλημα.

Το Περιφερειακό Συμβούλιο σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις του θα πρέπει να τοποθετηθεί σε σχέση με μια σειρά επενδύσεων στον τομέα της ενέργειας. Το συγκεκριμένο ζήτημα δεν είναι απλό. Στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας διεξάγεται ένας ανελέητος πόλεμος με πραγματικές και εικονικές επενδύσεις. Υπάρχει δηλαδή ενδιαφέρον για επενδύσεις, αλλά και δέσμευση θέσεων οι οποίες χρησιμοποιούνται στο παιχνίδι του ανταγωνισμού. Το συνολικό ζήτημα δεν είναι βέβαια της Περιφέρειας, αλλά δεν μπορούν να αγνοηθούν τα δεδομένα που υπάρχουν.

Ο Δημήτρης Πτωχός δεν είναι άσχετος με το συγκεκριμένο ζήτημα, γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι γίνεται και πώς εξελίσσεται η συγκεκριμένη ιστορία με τις επενδύσεις στην ενέργεια. Η εκπόνηση στρατηγικής σε περιφερειακό επίπεδο είναι τεράστιο ζήτημα για τις επενδύσεις στην περιοχή, αλλά και για την προστασία του περιβάλλοντος. Είναι αστείο να συζητάμε για υδροηλεκτρικό παραγωγής 0,9MW στη Νέδα, το συγκεκριμένο σχέδιο θα έπρεπε ήδη να έχει απορριφθεί, γιατί μιλάμε για παρέμβαση σε μια σπάνιας ομορφιάς περιοχή για ελάχιστη παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος.

Είναι σωστή θεωρητικά η λογική τού να εξετάζεται η κάθε περίπτωση ξεχωριστά και ανεξάρτητα με το τι έχει πει το κάθε δημοτικό συμβούλιο, αλλά χρειάζονται ξεκάθαροι και κοινοί κανόνες για όλους. Ποια κριτήρια δηλαδή θα πρέπει να πληροί μια επένδυση, προκειμένου να υπάρχει έγκριση από το Περιφερειακό Συμβούλιο. Αν αυτά δεν γίνουν από τώρα γνωστά, δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να υποστηρίζει και να υποθέτει το οτιδήποτε -και αυτό δεν θεωρούμε ότι είναι αυτό που επιθυμεί η περιφερειακή αρχή.

Με βάση λοιπόν όλα όσα συμβαίνουν στο χώρο της ενέργειας η περιφερειακή αρχή θα πρέπει να παρουσιάσει το συνολικό της σχέδιο για τον συγκεκριμένο τομέα. Μέσα σε αυτό θα υπάρχουν οι εναλλακτικές για την περιοχή της Μεγαλόπολης και συνολικά της περιοχής στη φάση της μετάβασης στη μεταλιγνιτική περίοδο. Θα προβλέπει την ορθολογική αξιοποίηση των υπαρχόντων δικτύων μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και θα καταλήγει στο ποιες επενδύσεις, με ποια χαρακτηριστικά και με ποιο όφελος ενισχύονται και προκρίνονται. Δεν μπορούν να γίνουν τα πάντα παντού, αλλά δεν μπορεί και να μην εγκρίνεται και τίποτα. Η θέσπιση κριτηρίων και κανόνων, σαφών και ξεκάθαρων, έχει επείγοντα χαρακτήρα, που θα διευκολύνει επενδύσεις και θα αποτρέψει γκρίνιες και υποψίες για διευθετήσεις παρασκηνίου.

panagopg@gmail.com