Παρασκευή, 27 Ιανουαρίου 2012 15:25

Δήλωση Μαργέλη για τα αιτήματα των ΣυμβολαιογράφωνΈκπληξη προκαλεί η «ξαφνική» παρέμβαση των Συμβολαιογράφων στην συζήτηση του νομοσχεδίου για την «Επιτάχυνση στην απονομή της Δικαιοσύνης» με την διεκδίκηση μάλιστα στην ουσία ρόλου στην απονομή της Δικαιοσύνης.
Είναι γνωστό ότι οι Συμβολαιογράφοι δεν αποτελούν παράγοντες στο σύστημα απονομής της Δικαιοσύνης. Όπως έχουν κρίνει τα Ευρωπαϊκα Δικαστήρια, ο ρόλος τους περιορίζεται στην καταγραφή δηλώσεων των συμβαλλόμενων και όχι στην απονομή του Δικαίου, και σε καμία περίπτωση δεν αποτελούν δικαιοδοτικό όργανο.
Κατά συνέπεια η επιθυμία τους να ανατεθεί σε αυτούς η αρμοδιότητα της έκδοσης των συναινετικών διαζυγίων και κληρονομητηρίων, συναινετικής εγγραφής και εξάλειψης προσημείωσης υποθήκης, έκδοσης διαταγών πληρωμής και δημοσίευσης διαθηκών μόνο συντεχνιακή σκοπιμότητα εξυπηρετεί και είναι προφανώς αντίθετη με τις διατάξεις του Συντάγματος για τη δικαστική προστασία των πολιτών.
Πρέπει να σημειώσουμε στο σημείο αυτό ότι οι Δικηγορικοί Σύλλογοι δε δέχθηκαν την ανάθεση της έκδοσης των συναινετικών διαζυγίων, από τους Προέδρους τους, ενεργώντας θεσμικά και όχι συντεχνιακά.
Τέλος οι Συμβολαιογράφοι, πρέπει να γνωρίζουν ότι τυχόν επιχειρούμενη προσπάθεια από μέρους τους για αφαίρεση από τα Δικαστήρια δικαστηριακής ύλης επ’ ωφελεία τους είναι σίγουρο ότι τελικά θα οδηγήσει στην πλήρη απελευθέρωση των λεγόμενων «κλειστών» επαγγελμάτων με αυτονόητη κατάληξη την σύνταξη των συμβολαίων και από δικηγόρους, όπως άλλωστε συμβαίνει σε όλες τις χώρες της Ευρώπης αλλά και των Η.Π.Α.

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας
Κωνσταντίνος Αλεξ. Μαργέλης