Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2020 18:12

Πως θα γίνεται η εξυπηρέτηση κοινού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

Γράφτηκε από την
Πως θα γίνεται η εξυπηρέτηση κοινού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας

 

 

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Μεσσηνίας ανέστειλε πλήρως την εξυπηρέτηση κοινού με αυτοπρόσωπη παρουσία από την Πέμπτη 26 Μαρτίου μέχρι την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της: 

«Για το ανωτέρω χρονικό διάστημα η Υπηρεσία μας θα εξυπηρετεί το κοινό μόνο σε εξαιρετικές κατεπείγουσες περιπτώσεις κατόπιν ραντεβού, το οποίο θα πιστοποιείται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας (e-mail) ή τηλεφωνικής επικοινωνίας με τα στελέχη της Υπηρεσίας.

Η αποστολή αιτήσεων με τα προβλεπόμενα συνοδευτικά έγγραφα -όπως αυτά έχουν προσδιοριστεί από την Υπηρεσία μας- για πρωτοκόλληση κατά προτεραιότητα θα γίνεται με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση:

efames@culture.gr.

Τα σαρωμένα έγγραφα να είναι κατά προτίμηση έγχρωμα και με ανάλυση τουλάχιστον 200dpi. Για τα υπόλοιπα αρχεία ισχύουν τα όσα έχει προσδιορίσει με έγγραφα προς τους αρμοδίους φορείς η Υπηρεσία μας. Τα συνημμένα στο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αρχεία να μην υπερβαίνουν τα 15MB.

Σε περίπτωση υπέρβασης των 15MB τα επιπλέον αρχεία να αποστέλλονται μέσω των διαδικτυακών υπηρεσιών για την αποστολή μεγάλης χωρητικότητας αρχείων με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Η κατάθεση σχεδίων θα γίνεται με προηγούμενη τηλεφωνική συνεννόηση και σύμφωνα με τις οδηγίες που θα δίνονται από τη Γραμματεία της Υπηρεσίας μας, τηρουμένων όλων των προβλεπόμενων μέτρων.

Ο αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου εγγράφου στην Υπηρεσία θα σας αποστέλλεται μέχρι και την επόμενη της αποστολής της αίτησής σας εργάσιμη ημέρα».

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER