Κυριακή, 05 Φεβρουαρίου 2023 18:28

Ψηφιακή πλατφόρμα για ενδοσχολική βία ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας

Γράφτηκε από την
Ψηφιακή πλατφόρμα για ενδοσχολική βία ετοιμάζει το υπουργείο Παιδείας

 

 

Τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία οι μαθητές θα μπορούν να αναφέρουν περιστατικά βίας είτε ανώνυμα, είτε επώνυμα, προωθεί το υπουργείο Παιδείας.

Οι γονείς θα μπορούν επίσης να αναφέρουν περιστατικά, αλλά μόνο επώνυμα. Αποδέκτες των αναφορών θα είναι οι υπεύθυνοι αντιμετώπισης της σχολικής βίας και εκφοβισμού, σε κάθε σχολείο. Η δημιουργία πλατφόρμας είναι μεταξύ των ρυθμίσεων του σχεδίου νόμου για την πρόληψη και την αντιμετώπιση της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, που παρουσίασε η υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων Νίκη Κεραμέως και το οποίο αναμένεται να τεθεί σύντομα σε δημόσια διαβούλευση.

Σε ό,τι αφορά την πρωτοβουλία για την ειδική ψηφιακή πλατφόρμα, οι καταγγελίες θα γίνονται εγγράφως από το ίδιο το παιδί-θύμα εκφοβισμού, το οποίο θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει υποστήριξη από την Πολιτεία, σύμφωνα με το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τη διαχείριση περιστατικών αυτού του είδους.

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕΣΩ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 

Η σύνδεση στην ψηφιακή πλατφόρμα θα γίνεται με κωδικούς πανελληνίου σχολικού δικτύου για τους μαθητές και με κωδικούς Taxis για τους γονείς. Τις καταγραφές θα λαμβάνει ο διευθυντής Εκπαίδευσης όπου ανήκει η σχολική μονάδα και το υπουργείο Παιδείας. Η πλατφόρμα θα λειτουργεί ως κεντρικός ψηφιακός κόμβος του υπουργείου περιλαμβάνοντας ομάδες δράσεις που θα μπορούν να επιληφθούν άμεσα των περιστατικών. Επίσης, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής θα αναπτύξει και νέο εμπλουτισμένο υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η εν λόγω νομοθετική πρωτοβουλία είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος “Ζούμε αρμονικά μαζί, σπάμε τη σιωπή!”, το οποίο απευθύνεται σε ολόκληρη την εκπαιδευτική κοινότητα: στελέχη εκπαίδευσης, εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς.

ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΒΙΑΣ

Σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο σχέδιο νόμου, σε κεντρικό επίπεδο θα συσταθεί μια επιτροπή εμπειρογνωμόνων που θα έχει την ευθύνη για την εποπτεία και την επιμέλεια του προγράμματος, καθώς και τη συναγωγή σχετικών συμπερασμάτων.

Σε επίπεδο Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τετραμελείς ομάδες Δράσης, αποτελούμενες από τον διευθυντή Εκπαίδευσης, έναν σύμβουλο Εκπαίδευσης, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.

Σε επίπεδο σχολικής μονάδας, ο διευθυντής μαζί με έναν εκπαιδευτικό που θα ορίζεται από εκείνον (στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση) ή τον σύμβουλο Σχολικής Ζωής (στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) θα είναι υπεύθυνοι Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού.

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σε ό,τι αφορά το κομμάτι της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) θα αναπτύξει στοχευμένο επιμορφωτικό υλικό. Άμεσος στόχος είναι η επιμόρφωση των ομάδων Δράσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των υπεύθυνων Αντιμετώπισης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού των σχολικών μονάδων μέσα στο πρώτο έτος λειτουργίας του προγράμματος. Μάλιστα, στην κατεύθυνση αυτή ήδη διενεργούνται επιμορφώσεις για θέματα διαχείρισης σχολικής βίας σε στελέχη εκπαίδευσης.

ΕΤΗΣΙΕΣ ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΧΑΡΑΞΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ

Οι αναφορές περιστατικών ενδοσχολικής βίας στην πλατφόρμα θα γνωστοποιούνται από τους υπεύθυνους των σχολείων στις ομάδες Δράσης των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης. Οι ομάδες Δράσης θα συντάσσουν ετήσιες εκθέσεις με τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους για τα περιστατικά ενδοσχολικής βίας που καταγράφηκαν και μαζί με τις προτάσεις τους θα τις υποβάλλουν στον περιφερειακό διευθυντή Εκπαίδευσης -ο οποίος θα ενημερώνει τακτικά το υπουργείο Παιδείας, εξασφαλίζοντας τη χάραξη μελλοντικής πολιτικής ενάντια στην ενδοσχολική βία βάσει δεδομένων.

Η πλατφόρμα θα περιέχει επίσης καλές πρακτικές, ενημερωτικό και επιμορφωτικό υλικό προς ενημέρωση της εκπαιδευτικής κοινότητας, λειτουργώντας έτσι ως ο κεντρικός ψηφιακός κόμβος του υπουργείου για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό.


NEWSLETTER