Κυριακή, 28 Μαϊος 2023 22:40

ΔΑΟΚ Τριφυλίας: Πρόγραμμα για αγροτικές επενδύσεις

Γράφτηκε από τον

Δημοσιεύθηκε η τροποποίηση της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ Ελλάδος 2014-2022 για ένταξη στη Δράση 4.1.5, όπως τονίζεται από τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας.

Η περίοδος υποβολής αιτήσεων είναι μέχρι τις 30 Ιουνίου και τα αιτήματα αποοριστικοποίησης των αιτήσεων μέχρι τις 28 Ιουνίου.
Στη σχετική ενημέρωση από τη ΔΑΟΚ Τριφυλίας τονίζεται: «H Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας ανακοινώνει ότι δημοσιεύθηκε η υπ’ αριθ. 1043/25-05-2023 τροποποίηση της υπ’ αρ. 534/13-03-2023 απόφασης του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων στο ΠΑΑ Ελλάδος 2014-2022 για ένταξη στη Δράση 4.1.5 «Υλοποίηση επενδύσεων με στόχο την ανθεκτικότητα, τη βιωσιμότητα και την ψηφιακή οικονομική ανάκαμψη των γεωργικών  εκμεταλλεύσεων» κατά τη μεταβατική περίοδο 2021 και 2022. Η τροποποίηση αφορά:
1. Την περίοδο υποβολής των αιτήσεων στήριξης - φακέλων υποψηφιότητας. Ως περίοδος υποβολής ορίζεται η περίοδος από 15/3/2023 έως 30/6/2023 και ώρα 13:00. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του ΠΣΚΕ https://www.ependyseis.gr
2. Τα αιτήματα αποοριστικοποίησης των αιτήσεων. Αιτήματα αποοριστικοποίησης θα γίνονται δεκτά έως 28/6/2023 και ώρα 13:00 ύστερα από υποβολή αιτήματος στην τεχνική υποστήριξη του ΠΣΚΕ.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Τριφυλίας (τηλ. 27613 61503)».