Τετάρτη, 16 Μαϊος 2018 10:48

Ο Γιάννης Μπουντρούκας πρόεδρος στο  Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο

Γράφτηκε από την
Ο Γιάννης Μπουντρούκας πρόεδρος στο  Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο

 

Συγκροτήθηκε σε Σώμα το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο που συνεδρίασε προχθές στην Τρίπολη. Πρόεδρος εκλέχτηκε με απόλυτη πλειοψηφία ο Γιάννης Μπουντρούκας, πρόεδρος Επιμελητηρίου Αρκαδίας.   

Θέσεις αντιπροέδρων κατέλαβαν οι πρόεδροι των υπολοίπων Επιμελητηρίων, βάσει του αριθμού μελών του κάθε Επιμελητηρίου. Συγκεκριμένα:

Α’ αντιπρόεδρος, Ευάγγελος Ξυγκώρος (Επιμελητήριο Μεσσηνίας).

Β’ αντιπρόεδρος, Παναγιώτης Πιτσάκης (Επιμελητήριο Κορινθίας).

Γ’ αντιπρόεδρος, Φώτιος Δαμούλος (Επιμελητήριο Αργολίδας).

Δ’ αντιπρόεδρος, Ιωάννης Παναρίτης (Επιμελητήριο Λακωνίας).

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο συντονίζει τη δράση των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας και ασκεί τις εξής αρμοδιότητες: Υποβάλλει προτάσεις προς τον περιφερειάρχη σχετικά με την κατάρτιση αναπτυξιακών προγραμμάτων, προγραμμάτων δράσης κ.λπ. Συμμετέχει στην εκπόνηση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος. Εκπροσωπεί τα Επιμελητήρια της Περιφέρειας στο Περιφερειακό Συμβούλιο, σε επιτροπές, σε όργανα διαβούλευσης που συγκροτούνται από την Περιφέρεια κ.ά. Υποβάλλει προτάσεις για σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων ή έργων στα πλαίσια συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων. Αναλαμβάνει τον συντονισμό δράσεων των Επιμελητηρίων. Σχεδιάζει δράσεις υποστήριξης εξωστρέφειας των επιχειρήσεων.

Μετά την εκλογή του, ο πρόεδρος Γιάννης  Μπουντρούκας εξέφρασε την ικανοποίησή του, ευχαρίστησε τους συναδέλφους του για την ψήφο εμπιστοσύνης προς το πρόσωπό του και δήλωσε μεταξύ άλλων: «Με το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο μας δίνεται για πρώτη φορά η δυνατότητα να συνεργαστούμε σε θεσμικό επίπεδο. Πρέπει να αναλάβουμε πρωτοβουλίες, να σκεφτούμε καινοτόμους δράσεις, να αναπτύξουμε πιο ουσιαστικές υπηρεσίες για τα μέλη μας, να βάλουμε την Πελοπόννησο σε τροχιά ανάπτυξης. Είμαστε οι μόνοι που μπορούν να υποστηρίξουν την επιχειρηματικότητα σε ολόκληρη την Πελοπόννησο. Πρέπει να δημιουργήσουμε ένα αποτελεσματικό σύστημα προώθησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων, να ενισχύσουμε την εξωστρέφεια μέσω της δικτύωσης και της συνεργασίας με εθνικούς και ευρωπαϊκούς φορείς, να προωθήσουμε καινοτόμους ιδέες».


NEWSLETTER