Τρίτη, 14 Φεβρουαρίου 2012 21:48

Διαγωνισμός για εκπόνηση μελέτης με στόχο να γίνει κανονικού εύρους ο σιδηρόδρομος από Αλφειό έως Καλαμάτα

Προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την "Μελέτη κανονικοποίησης της σιδηροδρομικής γραμμής Αλφειού - Κυπαρισσίας - Καλαμάτας". Η μελέτη γίνεται για να μετατραπεί η γραμμή Πάτρα - Πύργος - Κυπαρισσία - Καλαμάτα  από μετρική σε κανονικού εύρους ώστε να αυξηθεί η ταχύτητα των συρμών και να μειωθεί ο χρόνος της διαδρομής.
Αξίζει να σημειωθεί ότι για το τμήμα Πάτρα - Πύργος - Αλφειός - Ολυμπία  έχει ήδη εκπονηθεί μελέτη. 
Σύμφωνα με την περίληψη της προκήρυξης για το διαγωνισμό στόχος της μελέτης για το υπόλοιπο τμήμα του Διευρωπαϊκού Αξονα 29 από την Πάτρα έως την Καλαμάτα είναι:
"- Να γίνει κανονικοποίηση (μετατροπή από μετρική σε κανονικού εύρους) της υφιστάμενης σιδηροδρομικής γραμμής.
- Να γίνει βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών της χάραξης, ειδικά στις περιοχές που παρατηρείται έντονο τοπογραφικό ανάγλυφο, εξαιτίας του οποίου εφαρμόζονται μικρές ακτίνες καμπυλότητας.
- Να αυξηθεί η ταχύτητα μελέτης έτσι ώστε να επιτευχθεί η μείωση του χρόνου της συνολικής διαδρομής με ταυτόχρονη βελτίωση της ασφάλειας και της άνεσης των επιβατών".
Περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν στη δικτυακή διεύθυνση του φορέα που ανέθεσε την προκήρυξη www.ergose.gr.