Τρίτη, 28 Ιουνίου 2022 08:30

Καλαμάτα - Ριζόμυλος: Νέο έγγραφο για τις ελλείψεις της παραλιακής χάραξης

Γράφτηκε από τον
Καλαμάτα - Ριζόμυλος: Νέο έγγραφο για τις ελλείψεις της παραλιακής χάραξης

 

Η παραλιακή χάραξη του δρόμου Καλαμάτα - Ριζόμυλος έχει εκκρεμότητες κι ελλείψεις που ακυρώνουν τα 13 πλεονεκτήματά της.

Και η κατασκευή της δεν μπορεί να εκκινήσει άμεσα, λόγω μη ωριμότητας των μελετών και μη εξασφαλισμένης περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Την πραγματικότητα αυτή αποτυπώνει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών - ο ίδιος που κατέγραψε τα 13 πλεονεκτήματα της παραλιακής - σε νεότερο διευκρινιστικό του έγγραφο, ένα μήνα μετά (τον Μάρτιο του 2020) το έγγραφο με τα πλεονεκτήματα.

Το νεότερο αυτό έγγραφο που παρουσιάζει σήμερα η “Ε”, περιλαμβάνεται στην απάντηση του υπουργείου στην ερώτηση του βουλευτή Μεσσηνίας της Ν.Δ. Μίλτου Χρυσομάλλη (το βρίσκει κάποιος στην ιστοσελίδα της Βουλής, στον κοινοβουλευτικό έλεγχο), μαζί με αυτό με τα 13 πλεονεκτήματα.

Ο προϊστάμενος της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου παραδέχεται ότι “τα κυκλοφοριακά δεδομένα και η έλλειψη μελέτης Ανάλυσης Κόστους - Οφέλους και Προέλευσης - Προορισμού και με βάση την πρόσφατη εμπειρία της υπηρεσίας, από παρόμοια προς δημοπράτηση έργα, είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή λοιπούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ΕΤΕπ)”.

 

Αναλυτικά, στο έγγραφο του προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών προς το Γραφείο του γενικού διευθυντή Συγκοινωνιακών Υποδομών (16 Μαρτίου 2020) αναφέρεται:

“1. Στο προαναφερθέν (β) σχετικό έγγραφό μας, επισημάνθηκαν οι διαπιστωμένες ελλείψεις από πλευράς ωριμότητας (π.χ. επάρκεια γεωτεχνικών ερευνών, κιβωτοειδών οχετών, τοίχων αντιστήριξης) και οι σχετικές εκτιμήσεις έχουν συμπεριληφθεί  στο διαμορφωθέντα προϋπολογισμό δημοπράτησης.

Η αναφορά ότι <<η κατασκευή της παραλιακής χάραξης μπορεί να εκκινήσει άμεσα λόγω ωριμότητας των μελετών και της εξασφαλισμένης περιβαλλοντικής αδειοδότησης (ΑΕΠΟ: 1855/112-72013)>> υποδηλώνει την πληρότητα γενικά από πλευράς μελετών (π.χ. στάδιο οριστικής μελέτης τεχνικών έργων, με γεωτρήσεις σε κάθε ακρόβαθρο). Για τις διαπιστωμένες ελλείψεις υπάρχει σχετική πρόβλεψη στο άρθρο 49.2β του Ν. 4412/2016 (πρόδρομες εργασίες) ή ενδεχομένως και να απαιτηθεί ανάθεση σύμβασης Τ.Σ. προκειμένου να επιτευχθεί πλήρης ωρίμανση του έργου μελετητικά και προϋπολογιστικά.

2. Στο προαναφερθέν (β) σχετικό έγγραφό μας γίνεται αναλυτική αναφορά ως προς την εν γένει επάρκεια των υδραυλικών μελετών και η κατ’ αρχήν εκτίμηση των επιπτώσεων μεταγενέστερων συναφών υδραυλικών μελετών διαχείρισης κινδύνου πλημμύρας. Οι ακριβέστερες επιπτώσεις των προαναφερόμενων νέων υδραυλικών στοιχείων που προέκυψαν από μελέτες άλλου υπουργείου το 2017 (στοιχεία των οποίων μας διατέθηκαν εκ των υστέρων με το (γ) σχετικό έγγραφό σας) θα απαιτήσουν γενικότερο επανέλεγχο της υψομετρικής χωροθέτησης του νέου άξονα, ενδεχομένως δε να επιφέρουν διαφοροποίηση ως προς την εγκεκριμένη ΜΠΕ, αλλά και ως προς τις γεωτεχνικές εκτιμήσεις (νέες γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες).

3. Το συνδετήριο τμήμα ΙΚ6-ΕΟ823 (Ασπροχώματος - Πύλου) μήκους 3 χλμ., όπως αναφέρεται στο (α) σχετικό έγγραφό μας στερείται περιβαλλοντικής αδειοδότησης, στοιχείο απολύτως αναγκαίο για τη δημοπράτηση. Σε περίπτωση που τυχόν προωθηθεί ταυτόχρονα με τον κυρίως οδικό άξονα Ριζόμυλος - Καλαμάτα σε δημοπράτηση, θα μπορούσε να ενταχθεί ως έργο προαίρεσης.

4. Τα κυκλοφοριακά δεδομένα και η έλλειψη μελέτης Ανάλυσης Κόστους - Οφέλους και Προέλευσης - Προορισμού και με βάση την πρόσφατη εμπειρία της υπηρεσίας, από παρόμοια προς δημοπράτηση έργα, είναι βέβαιο ότι θα επηρεάσουν αρνητικά τη δυνατότητα συγχρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή λοιπούς χρηματοδοτικούς οργανισμούς (ΕΤΕπ). Ακριβή στοιχεία θα υπάρξουν μόνο εφόσον συνταχθεί η προαναφερόμενη μελέτη ΑΚΟ και Π/Π για τη νέα παραλιακή χάραξη Ριζόμυλος - Καλαμάτα. Σημειώνεται ότι σχετική μελέτη δεν υπήρχε κατά την περίοδο σύνταξης των μελετών οδοποιίας και των λοιπών υποστηρικτικών μελετών του προαναφερόμενου <<παραλιακού>> οδικού άξονα”.

Γ.Σ.


NEWSLETTER