Τρίτη, 22 Νοεμβρίου 2011 15:46

Ο Γιαν. Σμυρνιώτης για την κατάργηση κενών οργανικών θέσεων

Γράφτηκε από την


Στην Τρίπολη   την 18η Νοεμβρίου 2011  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 20:00. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου συνήλθε σε δημόσια έκτακτη συνεδρίαση στο Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Τρίπολης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου για να συζητήσει και να λάβει απόφαση  για το πιο πάνω θέμα.

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Μπόζος Ιωάννης έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Σμυρνιώτη Ιωάννη, ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την ακόλουθη εισήγηση: 
Η διάταξη του νόμου που επιβάλλει την κατάργηση όλων των κενών οργανικών θέσεων στον οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας του Δήμου αλλά και των νομικών προσώπων και επιχειρήσεων αποτελεί ουσιαστικά ωμή παρέμβαση στα εσωτερικά των δήμων και καταργεί στην ουσία αυτή καθ΄αυτή την έννοια της τοπικής αυτοδιοίκησης, αφού απαγορεύει δια νόμου σε όλους τους αιρετούς να οργανώσουν και να στελεχώσουν σύμφωνα με τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας το οργανόγραμμα των υπηρεσιών τους, για την καλύτερη παροχή υπηρεσιών στους πολίτες.
Η κατάργηση των κενών θέσεων στους οργανισμούς σε συνδυασμό με την εργασιακή εφεδρεία, η διαδικασία της οποίας έχει ήδη ξεκινήσει και μη παραγνωρίζοντας το γεγονός ότι έχει ανατεθεί σωρεία αρμοδιοτήτων στους ΟΤΑ, στερεί από τους Δήμους την δυνατότητα να ανταποκριθούν στοιχειωδώς στην αντιμετώπιση των καθημερινών αναγκών. Αποτέλεσμα αυτού θα είναι να οδηγηθεί μοιραία μεγάλο μέρος των υπηρεσιών που παρέχουν οι ΟΤΑ στην ιδιωτικοποίηση, χωρίς κατ΄ανάγκη καλύτερη παροχή υπηρεσιών και θα οδηγηθούν ακόμα περισσότεροι υπάλληλοι ουσιαστικά συμπολίτες μας στην εργασιακή εφεδρεία που σημαίνει απόλυση,   δημιουργώντας έτσι μεγαλύτερα προβλήματα στην τοπική κοινωνία.
Το δημοτικό συμβούλιο προ ολίγων μηνών σχεδίασε και ψήφισε έναν οργανισμό εσωτερικής υπηρεσίας που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, σύμφωνα με τις ανάγκες του νέου Καλλικρατικού Δήμου και καλείται σήμερα να προχωρήσει πριν καν προλάβει να τοποθετηθεί το υπάρχον προσωπικό στις προβλεπόμενες θέσεις, στην κατάργηση αυτού που μόλις αποφάσισε. Ουσιαστικά το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποκηρύξει τον εαυτό του. Καλείται να πάψει να οραματίζεται και να σχεδιάζει το Δήμο που θέλει. Αφαιρείται επί της ουσίας το συνταγματικό δικαίωμα της αυτοδιοίκησης. Αυτό μπορούμε να το επιτρέψουμε να συμβεί; Δικαιούμαστε να μην μιλήσουμε;  Να  μην αντιταχθούμε; Δικαιούμαστε να ξεχάσουμε ότι έχουμε εκλεγεί και έχουμε κάθε δικαίωμα να αποφασίζουμε εμείς για το πώς θα διαχειριστούμε τα τοπικά πράγματα;
Στη βάση αυτού του σκεπτικού προτείνω:
να σταλεί επιστολή παρέμβαση στην ΚΕΔΕ του Δημάρχου με την οποία θα την καλεί να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες για την εξαίρεση των ΟΤΑ από το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και την μη τροποποίηση των ΟΕΥ των Δήμων των νομικών τους προσώπων και των επιχειρήσεων αυτών που πρόσφατα συντάχθηκαν. Παράλληλα δε να διεκδικήσει δυναμικά την απόδοση των οφειλομένων και θεσμοθετημένων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, να επιδιώξει και να συντονίσει κοινή πολιτική δράση με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.
την εντολή του δημοτικού συμβουλίου στο δήμαρχο και τους προέδρους των διοικητικών συμβουλίων του ΝΠ και των επιχειρήσεων να μην υπογράψουν καμία διαπιστωτική πράξη που θα καταργεί οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ των υπηρεσιών καθώς και την εντολή να μην υπογραφεί καμία διαπιστωτική πράξη που θα οδηγεί στην εργασιακή εφεδρεία εργαζόμενους του Δήμου Τρίπολης του νομικού προσώπου και των επιχειρήσεων του.

Επιπροσθέτως ο κ. Δήμαρχος είπε : όλοι συμφωνούμε  ότι το Δημόσιο όπως  δομήθηκε τα τελευταία χρόνια είχε προβλήματα, αλλά ουσιαστικά επιχειρείται μια οριζόντια αντιμετώπιση των πάντων, καλούμαστε με τον Καλλικράτη να αντιμετωπίσουμε νέες προκλήσεις, νέες υπηρεσίες που χρειάζονται κάποιο προσωπικό εξειδικευμένο, αυτό με την απόφαση αυτή, μας στερεί τη δυνατότητα να το προσλάβουμε και συν τοις άλλοις ο οργανισμός επέστρεψε από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση γιατί έπρεπε με συγκεκριμένα στοιχεία σε συνάρτηση με τα τακτικά έσοδα να πάμε σε ένα συγκεκριμένο ποσό μισθοδοσίας μέσα σ΄αυτό το πλαίσιο κινηθήκαμε και μπήκε και τελευταίο άρθρο από πού θα καλύπτεται η δαπάνη της μισθοδοσίας και αυτό  εγκρίθηκε στις 23 Αυγούστου και 9 Σεπτέμβρη δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και ερχόμαστε αυτό να το ανατρέψουμε σε βαθμό 40-50%, είναι απαράδεκτο και πρέπει να σταματήσει και κάποια στιγμή αυτό το παραμύθι ότι η τοπική αυτοδιοίκηση είναι άντρο διαφθοράς και ευθύνεται γιατί αν η τοπική αυτοδιοίκηση η οποία διαχειρίζεται το 3% , 4% του κρατικού προϋπολογισμού έριξε τη Χώρα τι να λέμε για το υπόλοιπο 97%. 


Μετά  από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α
1 Καταδικάζει την εργασιακή εφεδρεία και την κατάργηση των εργασιακών σχέσεων των κενών οργανικών σχέσεων σε όλο το Δημόσιο Τομέα.
2.Τη θεσμοθέτηση αυτόνομου διαχειριστικού οργανισμού για τη διαχείριση των πόρων.
να σταλεί επιστολή παρέμβαση στην ΚΕΔΕ του Δημάρχου με την οποία θα την καλεί να αναλάβει πολιτικές πρωτοβουλίες για την εξαίρεση των ΟΤΑ από το μέτρο της εργασιακής εφεδρείας και την μη τροποποίηση των ΟΕΥ των Δήμων των νομικών τους προσώπων και των επιχειρήσεων αυτών που πρόσφατα συντάχθηκαν. Παράλληλα δε να διεκδικήσει δυναμικά την απόδοση των οφειλομένων και θεσμοθετημένων πόρων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Επιπλέον, να επιδιώξει και να συντονίσει κοινή πολιτική δράση με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδος.
την εντολή του δημοτικού συμβουλίου στο δήμαρχο και τους προέδρους των διοικητικών συμβουλίων του ΝΠ και των επιχειρήσεων να μην υπογράψουν καμία διαπιστωτική πράξη που θα καταργεί οργανικές θέσεις στον ΟΕΥ των υπηρεσιών καθώς και την εντολή να μην υπογραφεί καμία διαπιστωτική πράξη που θα οδηγεί στην εργασιακή εφεδρεία εργαζόμενους του Δήμου Τρίπολης του νομικού προσώπου και των επιχειρήσεων του.
Το γραφείο προσωπικού του Δήμου της Τρίπολης να μην υλοποιήσει καμία απόφαση και να μη  δώσει κανένα, οποιοδήποτε  στοιχείο που αφορά προσωπικά δεδομένα συναδέλφων που ανήκουν στο κλάδο ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, αν διαπιστωθεί κάτι τέτοιο θα προχωρήσουμε στην κατάληψη του γραφείου προσωπικού.
Δεν θα προχωρήσει επουδενί και για οποιοδήποτε λόγο να θέσει κάποιον από τους υπαλλήλους με οποιαδήποτε μορφή εργασίας σε εργασιακή εφεδρεία.

Από το Γραφείο Τύπου του Δήμου Τρίπολης


NEWSLETTER