Τετάρτη, 04 Ιανουαρίου 2012 21:02

Σύμβαση για τη διαχείριση των σύμμικτων απορριμμάτων υπογράφουν ΦΟΔΣΑ Μεσσηνίας και Δήμος Πύλου-Νέστορος

Προγραμματική σύμβαση με το ΦΟΔΣΑ Μεσσηνίας και την Περιφέρεια Πελοποννήσου για τη λειτουργία της μονάδας δεματοποίησης αστικών σύμμικτων απορριμμάτων στη θέση "Αγιος Νικόλαος" Πύλου, πρόκειται να υπογράψει ο Δήμος Πύλου - Νέστορος, μετά από σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο σχέδιο της σύμβασης επισημαίνεται η προοπτική της επιλογής ιδιώτη ανάδοχου που θα αναλάβει τη λειτουργία της μονάδας. Ειδικότερα, στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων αναφέρεται ότι ο ΦΟΔΣΑ αναλαμβάνει μεταξύ άλλων «και τη δημοπράτηση ανάδειξης του αναδόχου. Ωστόσο σε περίπτωση δήλωσης σχετικής λειτουργικής και οικονομικής αδυναμίας του ΦΟΔΣΑ, ο Δήμος Πύλου - Νέστορος αναλαμβάνει τη δημοπράτηση ανάδειξης του αναδόχου».
Το κόστος λειτουργίας της μονάδας δεματοποίησης ανέρχεται στα 172.500 ευρώ με ΦΠΑ για παραγωγή 7.000 δεμάτων σε διάστημα περίπου 5 μηνών. Ο δήμαρχος Δημήτρης Καφαντάρης δήλωσε στην "Ε" ότι μετά την ολοκλήρωση της παραγωγής των 7.000 δεμάτων, ο δήμος στοχεύει στη λειτουργία Κέντρου Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών και κομπόστ στον ίδιο χώρο μέχρι να ξεκινήσει η εφαρμογή του προγράμματος ολοκληρωμένης διαχείρισης από την Περιφέρεια Πελοποννήσου.