Τρίτη, 17 Μαρτίου 2020 18:09

Μέτρα στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας

Γράφτηκε από την
Μέτρα στη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου Καλαμάτας

Ο Δήμος Καλαμάτας στο πλαίσιο των κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορονοϊού και της ανάγκης περιορισμού του, με απόφαση του δημάρχου Θανάση Βασιλόπουλου προχωράει στις ακόλουθες ενέργειες αναφορικά με τη λειτουργία των υπηρεσιών του:

Μειώνεται η διά ζώσης επαφή όλων των πολιτών με τις υπηρεσίες του δήμου έως 31 Μαρτίου. Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται ηλεκτρονικά (με email) ή τηλεφωνικά και μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις θα επιτρέπεται η είσοδος στο νέο Δημαρχείο και εφόσον έχει προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία για ραντεβού και εφόσον τηρούνται όλες οι προδιαγραφές της ιχνηλασιμότητας, όπως ισχύουν έως σήμερα.

Συγκεκριμένα:

Διοικητικές υπηρεσίες:

Στοιχεία επικοινωνίας για έκδοση πιστοποιητικών (ληξιαρχικές πράξεις και λοιπά δικαιολογητικά) τηλέφωνα επικοινωνίας 27213 60817 και 27213 60815, φαξ 27213 60843 (Δημοτολόγιο) και 27213 60816 (Ληξιαρχείο), email επικοινωνίας: t.kyriakop@kalamata.gr και e.kitsou@kalamata.gr.  

Αιτήσεις πάσης φύσεως – επικοινωνία με το Πρωτόκολλο του Δήμου τηλέφωνα επικοινωνίας 27213 60762, 27213 60747, 27213 60746 email:  protokollo@kalamata.gr.

Βεβαιώσεις μόνιμης κατοικίας, πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης για στρατολογική χρήση και πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών στα τηλέφωνα: 27213 60823 και 27213 60819, email επικοινωνίας: s.nikolakeas@kalamata.gr και p.garozi@kalamata.gr.

Οικονομικές υπηρεσίες:

Ταμείο: Ολες οι πληρωμές (αφορούν και τις πληρωμές του κοιμητηρίου) θα πραγματοποιούνται με τη χρήση e-banking, χωρίς τη φυσική παρουσία των πολιτών. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27213 60756 και 27213 60730. Email επικοινωνίας: i.zouzoulas@kalamata.gr και p.kapelas@kalamata.gr

Προσόδων: Η δήλωση των τετραγωνικών μέτρων θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του Διαδικτύου στην πλατφόρμα https://tetragonika.govapp.gr. Η χορήγηση βεβαίωσης περί μη οφειλής ΤΑΠ θα γίνεται ηλεκτρονικά με email όπου θα επισυνάπτονται και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στα email a.kagia@kalamata.gr και x.vasiladioti@kalamata.gr και στα τηλέφωνα επικοινωνίας 27213 60741 και 27213 60693.

Προμήθειες: Τηλέφωνα επικοινωνίας 27213 60717, 27213 60753 και 27213 60718, email επικοινωνίας: a.chandrinou@kalamata.gr, d.koutsouli@kalamata.gr, και p.milonas@kalamata.gr

Τεχνικές υπηρεσίες:

Τηλέφωνα επικοινωνίας για τις τεχνικές υπηρεσίες: 27213 60872 texnyp@kalamata.gr, 27213 60866 p.nasop@kalamata.gr και 27213 60885 a.mpoumpop@kalamata.gr

Πολεοδομία:

Γραμματεία Πολεοδομίας poleodomia@kalamata.gr τηλ. 27213 60849-859

Θέματα Χωροταξίας fikiris@yahoo.gr τηλ 27213 60795

Εκδοση οικοδομικών αδειών christopoulos@kalamata.gr τηλ 27213 60834, 27213 60788

Αυθαίρετα: kiriakopoulou@kalamata.gr τηλ. 27213 60828.

Διεύθυνση Πρόνοιας:

ΚΕΑ, παράταση έως 30 Απριλίου τηλ.: 27213 60780 Email: s.tziamourani@kalamata.gr

Επίδομα στέγασης, παράταση έως 30 Απριλίου, τηλ.: 27213 60642 Εmail: karrasfotis@yahoo.gr

Προνοιακά επιδόματα αναπηρίας, παράταση έως 3 μήνες τηλ.: 27213 60651 Εmail: kkmessinias@kalamata.gr

Επίδομα γέννησης, αναστολή έως 30 Απριλίου τηλ.: 27213 60651 Εmail: kkmessinias@kalamata.gr

ΚΕΠ:

Νέο ωράριο λειτουργίας ΚΕΠ 07:30-15:00. Εξυπηρέτηση μόνο κατόπιν ραντεβού τηλέφωνο επικοινωνίας: 27213 60749

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των ΚΕΠ  των Δημοτικών Ενοτήτων Θουρίας, Αρφαρών και Αριος.

Γραφείο Τοπικών Κοινοτήτων:

Αναστέλλεται η λειτουργία όλων των γραφείων των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Καλαμάτας.

Ανταποκριτές ΟΓΑ: προηγείται τηλεφωνική επικοινωνία και η προσέλευση των πολιτών γίνεται αποκλειστικά κατόπιν ραντεβού.

Αδαμοπούλου Νέλλη: τηλ. 27213 60872

Καρλή Βούλα: τηλ. 27213 60830

Kαρράς Φώτης: τηλ. 27213 60642

Λυμπερέας Παναγιώτης: τηλ. 27213 60861

Κίτσου Ελένη: τηλ. 27213 60815

Λαλέας Ηλίας: τηλ. 27213 60871

Τζεφερεμιναίου Σταυρούλα: τηλ. 27213 60750.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ


NEWSLETTER