Πέμπτη, 17 Ιουνίου 2021 22:03

Καταγγελία για τη μονάδα απορριμμάτων στην Καλλιρρόη

Γράφτηκε από την
Καταγγελία για τη μονάδα απορριμμάτων στην Καλλιρρόη

 

 

 

Την κεντρική εξουσία, την περιφερειακή αρχή Πελοποννήσου και τη δημοτική αρχή Οιχαλίας, για ενέργειες εκ μέρους τους για τη δημιουργία μονάδας επεξεργασίας απορριμμάτων με ΧΥΤΥ στην Καλλιρρόη, καταγγέλλουν με ψήφισμά τους οι μετέχοντες και οι οργανωτές συγκέντρωσης στο προαύλιο του Δημοτικού Σχολείου του χωριού.

Και δηλώνουν σταθεροί και υπέρμαχοι μιας σύγχρονης διαχείρισης απορριμμάτων βασισμένης στα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Στο ψήφισμα της ενημερωτικής εκδήλωσης με θέμα “Αποτροπή εγκατάστασης σκουπιδοεργοστασίου με ΧΥΤΥ στην Καλλιρρόη”, καταγγέλλουν:

“1. Την επίμονη και συνεχή κρατική παρέμβαση από την αρχή του έργου υπέρ της αναδόχου εταιρείας. Αυτή γίνεται όταν και όπου διαπιστώνεται αδυναμία να προχωρήσει το έργο και στο σημείο αυτό «παρεμβαίνει» η κρατική εξουσία και νομοθετεί, προκειμένου να καλύψει πλημμέλειες, παραλείψεις και αδυναμίες των αντιδίκων να προχωρήσουν στην υλοποίηση του έργου με την υπάρχουσα νομοθεσία.

2. Την παρά τις σχετικές αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μη χρηματοδότηση του συγκεκριμένου έργου λόγω των γνωστών και σοβαρών του προβλημάτων που αναλυτικά επισημαίνονται στην επιστολή της Ε.Ε. καθώς  και την μη ένταξή του στο νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα 2021-2027 λόγω σχετικής απόφασης της Ε.Ε. με την οποία δεν χρηματοδοτούνται τέτοιες δράσεις…, η περιφερειακή αρχή επίμονα και με κόστος 183.000 ευρώ αποφάσισε να…ξαναϋποβάλει τον φάκελο, ενώ γνωρίζει ότι δεν πρόκειται να εγκριθεί και δεδομένης της μη χρηματοδότησής του όπως αναφέρεται στην απόφαση, θα αναζητηθούν νέες(!) πηγές χρηματοδότησης (όπως από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, δανεισμό κ.λπ.) που ουσιαστικά σημαίνει ότι η χρηματοδότηση του έργου και κατά το ποσό των 62.500.000 ευρώ θα καλυφθεί από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων με επιβάρυνση του Ελληνα φορολογούμενου.

3. Την απαράδεκτη μεθοδολογία που εφαρμόζεται από πλευράς περιφερειακής αρχής, η παραπληροφόρηση που γίνεται απ’ αυτήν, οι απαντήσεις σε αιτήματα που δεν δίνονται και τα συνεχή ψέματα που λέγονται, προκειμένου να προχωρήσει και να υλοποιηθεί το από κάθε πλευρά προωθούμενο παράνομο συγκεκριμένο έργο.

4. Τη δημοτική αρχή του Δήμου Οιχαλίας που με σχετικές αποφάσεις οργάνων του (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, Οικονομική Επιτροπή) συμβάλλουν στην προώθηση της υλοποίησης του από κάθε άποψη καταστροφικού αυτού έργου. Επιπρόσθετα καταγγέλλουμε την πρόσφατη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του δήμου για αύξηση των δημοτικών τελών σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα από 1/1/2022, λόγω του έργου ΣΔΙΤ, όπου η συνολική τιμή του τόνου με μετριότατους υπολογισμούς θα ξεπεράσει τα 140 ευρώ με επακόλουθο τον υπερδιπλασιασμό των ισχυόντων σήμερα δημοτικών τελών. Είναι σαφές ότι ανάλογες αποφάσεις θα υπάρξουν σε όλους τους δήμους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, επιβεβαιώνοντας το πόσο εξαιρετικά επαχθές είναι το έργο αυτό για όλους τους δήμους και τους κατοίκους της Περιφέρειας Πελοποννήσου, θέμα που έχει παραδεχθεί και η «ανάλγητα» επισπεύδουσα περιφερειακή αρχή. 

5. Την απαράδεκτη απόφαση του προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Οιχαλίας να φέρει «εσπευσμένα» προς συζήτηση τη Δευτέρα 14 Ιουνίου ως 5ο θέμα «την αύξηση των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού Δήμου Οιχαλίας», συνεπεία της παραπάνω απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και ζητάμε την άμεση απόσυρση του προαναφερθέντος θέματος”.

Δηλώνουν ότι “παραμένουμε σταθεροί και υπέρμαχοι μιας σύγχρονης διαχείρισης απορριμμάτων βασισμένης στα ευρωπαϊκά πρότυπα που θα στηρίζεται στη διαλογή στην πηγή, την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση των ανακτηθέντων υλικών, την κομποστοποίηση και την ελαχιστοποίηση του υπολείμματος για ταφή”.

Ακόμα ότι: “1. Εμείς δεν κάνουμε πίσω, όπως στην πράξη έχει κάνει η δημοτική αρχή και θα συνεχίσουμε τον αγώνα μας με συνέχιση του ευρισκόμενου σε εξέλιξη δικαστικού αγώνα, με τη συνδρομή και καθ’ υπόδειξη των νομικών μας συμβούλων που τυγχάνει να είναι και σύμβουλοι του Δήμου Οιχαλίας. 2. Τα προσφερόμενα «αντίδωρα» από την περιφερειακή αρχή στο δήμο, ως ανταπόδοση της “υποταγής” του στις απαιτήσεις για «χαλαρή» αντίδραση στην έμμεση συναίνεσή τους σε αποφάσεις που συμβάλλουν θετικά στην υλοποίηση του έργου, καθώς και οι επιμέρους και κατά την άποψή μας καθ’ υπόδειξη αποφάσεις επιτροπών του δήμου, με τις οποίες συμβάλλουν στο προχώρημα του καταστροφικού για την περιοχή μας έργου δεν μας βρίσκουν σύμφωνους. 3. Θα συνεχίσουμε με όλα τα προσφερόμενα νόμιμα μέσα τόσο εντός Ελλάδος όσο και εκτός να αγωνιζόμαστε για να αποτραπεί η κατασκευή σκουπιδοεργοστασίου με ΧΥΤΥ στην Καλλιρρόη. Σε μια τελείως ακατάλληλη περιοχή με βάση τα επιστημονικά, τα τεχνοκρατικά και τα κοινωνικά κριτήρια και για τους γνωστούς σε όλους μας λόγους”.


NEWSLETTER