Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021 15:59

Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑΤ

Γράφτηκε από την
Ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών στη ΔΕΥΑΤ

 

Εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο Τριφυλίας η ρύθμιση ληξιπρόθεσμων οφειλών ύδρευσης των καταναλωτών προς τη ΔΕΥΑΤ, σύμφωνα με τη σχετική απόφαση που ήδη έχει πάρει η υπηρεσία.

Οι ρυθμίσεις για ληξιπρόθεσμες οφειλές ύδρευσης έως 30/4/2021 έχουν ως εξής:

Α) Για οφειλές έως 1.000 ευρώ: 15% προκαταβολή του οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 12.

Β) Για οφειλές από 1.000 έως 10.000 ευρώ: 15% προκαταβολή του οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 36.

Γ) Για οφειλές από 10.000 έως 30.000 ευρώ: 10% προκαταβολή του οφειλόμενου ποσού. Το υπόλοιπο σε μηνιαίες δόσεις που δεν θα υπερβαίνουν τις 60.

Για όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα υπάρχουν προσαυξήσεις ανάλογα με το ν. 4611/2019.

Για να ισχύουν οι ρυθμίσεις αυτές θα πρέπει: 1. Να υποβληθεί στη ΔΕΥΑΤ από τους ενδιαφερόμενους αίτηση για ρύθμισή τους. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν και οι ενοικιαστές ακινήτων με την προϋπόθεση αυτοί να αναγράφονται στο λογαριασμό κατανάλωσης νερού ως υπόχρεοι.

2. Να εξοφλούνται παράλληλα με τις δόσεις και οι τρέχοντες λογαριασμοί.

3. Η ρύθμιση παύει να ισχύει σε περίπτωση που δεν καταβληθούν δύο δόσεις και ο τρέχων λογαριασμός.

4. Να γίνεται προσαρμογή των ήδη ρυθμισμένων στις νέες ρυθμίσεις, εφόσον εμπίπτουν στην παραπάνω κατηγορία. Θα υπάρχουν προσαυξήσεις ανάλογα με το νόμο 4611/2019.

Κ.Μπ.


NEWSLETTER