Σάββατο, 28 Μαϊος 2022 18:58

Διαβούλευση για το Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου

Γράφτηκε από την
Διαβούλευση για το Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου

 

Διαβούλευση για το Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου ξεκινά από την κοινότητα Αλαγονίας τον Ιούνιο, μέσα από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://taygetos.sch.gr.

Η διαβούλευση είναι ανοιχτή για να κατατεθεί γραπτώς σε ηλεκτρονική φόρμα πιθανή συνεισφορά: α) Από εκπροσώπους θεσμικών φορέων που επιθυμούν να συνεισφέρουν στη διαβούλευση. β) Από πρόσωπα με θεσμικό ενδιαφέρον λόγω ιδιότητας/λειτουργήματος που επιθυμούν να συνεισφέρουν στη διαβούλευση.

Οι πιθανές συνεισφορές μπορούν να αφορούν: α) Προτάσεις σχετικά με την δόμηση των ερευνητικών δραστηριοτήτων. β) Προτάσεις σχετικά με τη δόμηση των επιμορφωτικών δραστηριοτήτων. γ) Προτάσεις σχετικά με τη δόμηση του οργανογράμματος. δ) Προτάσεις σχετικά με τη δόμηση των υποδομών.

Η διαβούλευση για το Ερευνητικό και Επιμορφωτικό Κέντρο Ταϋγέτου συντονίζεται τεχνικά από τον Εκπαιδευτικό Δρυμό Ταϋγέτου και την Ορεινή Ακαδημία Ταϋγέτου, με διαδικτυακό σημείο εκκίνησης το http://taygetos.sch.gr όπου εκτός από την φόρμα της διαβούλευσης, βρίσκεται αναρτημένη και η μελέτη σκοπιμότητας της ίδρυσης και λειτουργίας του εν λόγω φορέα, με κύριο χώρο στέγασης το Δημοτικό Σχολείο Αλαγονίας, η οποία έχει γίνει αποδεκτή από το Δήμο Καλαμάτας.


NEWSLETTER