Κυριακή, 30 Ιουλίου 2023 09:05

Καλαμάτα: Προτεραιότητα για όλους το Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέδοντα

Καλαμάτα: Προτεραιότητα για όλους το Περιβαλλοντικό Πάρκο Νέδοντα

 

Ρεπορτάζ: Γιάννης Σινάπης

“Περιβαλλοντικό πάρκο Νέδοντα: Η κρυμμένη ομορφιά της Καλαμάτας”, ήταν ο τίτλος του ρεπορτάζ στην “Ελευθερία του Σαββατοκύριακου”, 20 - 21 Μαΐου.

Σε αυτό σημειωνόταν: “Το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα που θα αναδείξει μια υποβαθμισμένη περιοχή δίπλα στο Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας, η οποία ανήκει στο δίκτυο Natura, πάει για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο και βάλε. Και αυτό γιατί πρέπει να προηγηθεί η μετεγκατάσταση των συνεργείων του δήμου και της ΔΕΥΑΚ σε χώρο κοντά στον Βιολογικό Καθαρισμό. Οι κάτοικοι της περιοχής ζητούν τη δημιουργία του πάρκου και τονίζουν τα οφέλη γι’ αυτή, αλλά και για ολόκληρη την πόλη”.

Σήμερα παρουσιάζουμε τις απόψεις του δημάρχου και δημοτικών συμβούλων της μειοψηφίας - υποψηφίων δημάρχων, οι οποίοι τονίζουν πως το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα πρέπει και θα είναι προτεραιότητα στην ερχόμενη αυτοδιοικητική περίοδο με τη μετεγκατάσταση των συνεργείων  δήμου και ΔΕΥΑΚ. Κι επισημαίνουν τα σημαντικά οφέλη από τη δημιουργία και λειτουργία του πάρκου.

Ο δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος και υποψήφιος δήμαρχος στις εκλογές του Οκτωβρίου, ενημερώνει για το που βρίσκεται σήμερα η υπόθεση της δημιουργίας του περιβαλλοντικού πάρκου και απαντά στο ερώτημα πόσο σημαντικό είναι γι’ αυτόν το περιβαλλοντικό πάρκο και αν θα είναι από τα ζητήματα προτεραιότητας για την ερχόμενη αυτοδιοικητική περίοδο.

Τις απόψεις τους, με βάση το τι έχει γίνει μέχρι τώρα και ποιο θα είναι το ενδιαφέρον τους και η πρόταση - δέσμευσή τους για το πάρκο στην επόμενη δημοτική θητεία, καταθέτουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Βασίλης Κοσμόπουλος, Βασίλης Τζαμουράνης, Δημήτρης Οικονομάκος και Παναγιώτης Θ. Χειλάς (οι τρεις τελευταίοι είναι και υποψήφιοι δήμαρχοι).

 

Θανάσης Βασιλόπουλος (δήμαρχος, επικεφαλής της “Δημιουργικής Πρωτοβουλίας”)

“Ως δημοτική αρχή από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων μας, όπως άλλωστε είχαμε δεσμευτεί, τοποθετήσαμε ψηλά στην ατζέντα μας το θέμα της κατασκευής του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα, έργο εμβληματικό τόσο σε επίπεδο πόλης όσο και σε επίπεδο νομού. Ένα έργο που όλοι συμφωνούν στην τεράστια περιβαλλοντική και αειφορική αξία για τον τόπο μας.

Με συγκεκριμένες πράξεις δρομολογήσαμε τις εξελίξεις. Σε αυτή την κατεύθυνση, προετοιμάσαμε ένα πλήρη φάκελο και υποβάλλαμε στο πλαίσιο του προγράμματος «Αντ. Τρίτσης» και συγκεκριμένα στον άξονα ΑΤ09, ολοκληρωμένη πρόταση για τη χρηματοδότηση των απαιτούμενων «μελετών για τη μετεγκατάσταση των συνεργείων δήμου - ΔΕΥΑΚ και την αναζωογόνηση της παρόχθιας ζώνης του Νέδοντα». Η εν λόγω πρόταση βρίσκεται υπό αξιολόγηση.

Αξίζει να τονίσουμε ότι η πρόταση του δήμου για την αναζωογόνηση της παρόχθιας ζώνης του Νέδοντα εναρμονίζεται με το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Καλαμάτας και περιλαμβάνει τον χώρο αστικού πρασίνου και το τμήμα του περιβαλλοντικού πάρκου Νέδοντα μέχρι τα όρια της περιοχής του πεδίου βολής του στρατοπέδου. Στην είσοδο του χώρου από τη γέφυρα της οδού Σπάρτης έχει χωροθετηθεί και ήδη κατασκευάζεται το Ανοιχτό Θέατρο στην ανατολική όχθη, ενώ στη δυτική επίκειται η υλοποίηση του πάρκου ελιάς, έργο που επίσης σχεδιάστηκε και δημοπρατήθηκε από την παρούσα δημοτική αρχή.

Ο χώρος που θα προκύψει προς διαμόρφωση μετά την απομάκρυνση των δημοτικών συνεργείων ανέρχεται σε 40 στρέμματα, ενώ συνολικά η περιοχή που θα συμπεριληφθεί στη μελέτη αγγίζει τα 80 στρέμματα.

Ταυτόχρονα, όσον αφορά την μετεγκατάσταση των συνεργείων, η πρόταση του δήμου περιλαμβάνει την μεταφορά όλων των εγκαταστάσεων σε έκταση 40 περίπου στρεμμάτων ιδιοκτησίας της ΔΕΥΑ Καλαμάτας στη θέση «Μπουρνιάς» πλησίον του Βιολογικού Καθαρισμού. Για τις ανάγκες μάλιστα της πρόσκλησης έχει ήδη συναφθεί προγραμματική σύμβαση μεταξύ δήμου - ΔΕΥΑΚ για την παραχώρηση της έκτασης των 40 στρεμμάτων, καθώς και προγραμματική σύμβαση μεταξύ Δήμου Καλαμάτας - Αναπτυξιακής Μεσσηνίας για την ωρίμανση των απαιτούμενων μελετών, εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία αξιολόγησης στο «Αντ. Τρίτσης» που εκκρεμεί.

Επομένως, ως δημοτική αρχή στο πλαίσιο των δεσμεύσεών μας και στη βάση του προγραμματισμού μας, έχουμε δρομολογήσει τις εξελίξεις και χαράξει τον «οδικό χάρτη» για την υλοποίηση αυτού του εμβληματικού έργου, της ολιστικής ανάδειξης του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα με τη μεταφορά και κατασκευή σύγχρονων εγκαταστάσεων για τα δημοτικά συνεργεία. Η πολιτική μας βούληση και κατεύθυνση είναι ξεκάθαρη και είναι ήδη καταγεγραμμένη στην πράξη. Χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν και ως δήμος προβαίνουμε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και πρωτοβουλίες για την υλοποίηση του σπουδαίου αυτού έργου”.

 

Βασίλης Κοσμόπουλος (επικεφαλής της μείζονος μειοψηφίας)

Μας υπενθύμισε την άποψη - απάντησή του πριν τις εκλογές του 2019.

“Από το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο η περιοχή εξόδου της χαράδρας του Νέδοντα και της εισόδου του ποταμού στο χώρο του αστικού συγκροτήματος χαρακτηρίζεται ως περιβαλλοντικό πάρκο Νέδοντα και ήδη κατά την παρουσίαση της υποψηφιότητάς μου αναφερθήκαμε στην ανάγκη για την υλοποίησή του. Για το λόγο αυτό απαιτείται αφενός η μεταφορά των συνεργείων του δήμου στον προβλεπόμενο από το Γ.Π.Σ. χώρο και αφετέρου μελέτη η οποία θα περιλαμβάνει μικρό φράγμα για τη συγκράτηση των φερτών από το βουνό υλικών, μικρούς καταρράκτες, δίκτυο μονοπατιών, δίκτυο ποδηλατοδρόμων και λοιπές παρεμβάσεις για δραστηριότητες ήπιας αναψυχής. Τμήμα του πάρκου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση των μαθητών στην ανταποδοτική ανακύκλωση και είναι αναγκαία η σύσταση Οργανισμού Διαχείρισης και λειτουργίας αυτού.

Παράλληλα πρέπει άμεσα να ληφθούν μέτρα για τη διευκόλυνση της ροής των υδάτων κάτω από τα στεγασμένα τμήματα του ποταμού (ένωση των υποστυλωμάτων μεταξύ τους ώστε να αποφεύγονται οι στροβιλισμοί, διαμόρφωση κατά το δυνατόν λείας επιφάνειας στον πυθμένα και τα τοιχώματα για την αύξηση της ταχύτητας των υδάτων), να αναβαθμιστεί ο περιβάλλων χώρος και να διατηρείται ο ποταμός καθαρός, καθώς ιδιαίτερα τους μήνες που δεν έχει νερό η εικόνα που παρουσιάζει πολλές φορές μας προσβάλει και εκθέτει την πόλη”.

 

Βασίλης Τζαμουράνης (επικεφαλής της παράταξης “Καλαμάτα_Μετά”)

“Στο φαράγγι του Νέδοντα (περιοχή «Natura 2005»), που ξεκινάει στα βόρεια του πολεοδομικού ιστού της Καλαμάτας, προβλέπεται από το ΓΠΣ η δημιουργία περιβαλλοντικού πάρκου (Περιοχή Π.ΝΕΔ.βάσει ΓΠΣ). Πρόκειται για μια εξαιρετική περιαστική έκταση αναψυχής και επαφής με τη φύση. Πρόκειται όμως και για μια παλιά και πονεμένη ιστορία!

Το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα στα λόγια πολλοί το «αγάπησαν»… Έργα σχετικά πολλοί εξήγγειλαν…Αλλά στην πράξη, τίποτα απολύτως δεν έχει γίνει, όλα αυτά τα χρόνια! Για την «Καλαμάτα_Μετά» όμως, το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα αποτελεί δηλωμένο βασικό άξονα ανάπτυξης - σε άμεση σύνδεση με το πρόγραμμά μας για την αναζωογόννηση του Ταϋγέτου και των ορεινών μας χωριών.

 

ΦΥΣΙΚΗ «ΠΥΛΗ» ΠΡΟΣ ΤΟ ΒΟΥΝΟ

Για τη δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου στο φαράγγι του Νέδοντα, επιβάλλεται καταρχάς η εξυγίανση της περιοχής - κυρίως με: Την απομάκρυνση και μετεγκατάσταση των συνεργείων δήμου – ΔΕΥΑΚ. Τη διευθέτηση της κοίτης του ποταμού με φυσικά υλικά (συρματοκιβώτια με φυσικούς λίθους, ξύλα κλπ.), από την οδό Σπάρτης μέχρι το παλιό λατομείο Μπάκα. Τη φύτευση των παραποτάμιων ζωνών με υψηλό πράσινο. Την γενική διαμόρφωση της περιοχής και τη δημιουργία χώρων αναψυχής και διημέρευσης, αθλητισμού κλπ. Την αποκατάσταση της Μαραθόλακκας.

Με τον τρόπο αυτό, εκτός από χώρος αναψυχής για τους πολίτες, το περιβαλλοντικό πάρκο θα λειτουργεί και ως μια ιδανική «πύλη» προς τον Ταΰγετο: Θα συνδέει το Ιστορικό Κέντρο της Καλαμάτας με τις υπώρειες του Ταϋγέτου, μέσω μιας παραποτάμιας πορείας μέσα στη φύση.

Αυτό θα αποτελεί ένα ξεχωριστό φαινόμενο στον ελλαδικό αστικό χώρο. Το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα θα είναι ταυτόχρονα το όριο του αστικού τοπίου της Καλαμάτας - σηματοδοτώντας τη μετάβαση στη φύση μέσω της εισόδου του φαραγγιού. Η διαδρομή από εκεί μέχρι τη θέση Λαγού Χάνι, μήκους 9 χλμ., διέρχεται μέσα από πλατάνια, νερά, απόκρημνα κατακόρυφα βράχια… και

συναντάει τα πανύψηλα πέτρινα φράγματα των αρχών του 20ού αιώνα.

 

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΕΡΓΑ

1. Στο περιβαλλοντικό πάρκο και στο χώρο ανατολικά του Νέδοντα, έχει χωροθετηθεί το νέο κοιμητήριο της Καλαμάτας που πρέπει άμεσα να ιδρυθεί, προκειμένου να αποσυμφορηθεί το υφιστάμενο που έχει φθάσει στα όριά του. Ομως, το νέο κοιμητήριο θα μπορούσε να δημιουργηθεί εξαρχής με διαφορετικούς όρους: α) με πολλές φυτεύσεις και πράσινο, β) με σχετικό περιορισμό του μαρμάρου, όπως για παράδειγμα στα αμερικανικά-βρετανικά κοιμητήρια. Έτσι, ο χώρος θα αποπνέει τη δέουσα πνευματική γαλήνη, μαζί με τον απαραίτητο σεβασμό στη μνήμη των νεκρών μας και, ταυτόχρονα, στη φύση που τους αγκαλιάζει. 2. Θεωρούμε ότι η μεγάλη γέφυρα του Νέδοντα προσφέρεται για μια εντυπωσιακή εικαστική παρέμβαση, ώστε να καταστεί ισχυρό τοπόσημο της Καλαμάτας. 3. Η κατασκευή ενός μικρού φράγματος στη θέση Λιθωμένο Φίδι (στο

πλαίσιο και της αντιπλημμυρικής θωράκισης της Καλαμάτας) θα αποφέρει πολλαπλές ωφέλειες:

Θα εξασφαλίσει στην πόλη δωρεάν νερό για άρδευση των κοινόχρηστων χώρων. Θα εμπλουτίσει τον υπόγειο υδροφόρο ορίζοντα. Θα δημιουργήσει έναν νέο βιότοπο στην περιοχή. 4. Χρειάζεται να μελετηθεί μια νέα χάραξη δρόμου που θα συνδέει την πόλη με τη μονή Βελανιδιάς, η οποία στέκει επιβλητική και ανακαινισμένη σε ένα προνομιακό τοπίο.

Η δημιουργία του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα θα δώσει μια τεράστια ανάσα στην πόλη και θα αποβεί πολλαπλά χρήσιμη: περιβαλλοντικά, αισθητικά, από άποψη αναψυχής, οικολογίας, αλλά και οικονομίας! Θα αναδείξει, επιτέλους, το φαράγγι του Νέδοντα στους πρόποδες του βουνού: ένα πολύτιμο πλεονέκτημα της Καλαμάτας, το οποίο παραμένει επί τόσα χρόνια αναξιοποίητο”.

 

Δημήτρης Οικονομάκος (επικεφαλής της “Λαϊκής Συσπείρωσης”)

“Μπορούμε να θυμηθούμε ότι πριν τις εκλογές του 2019 είχε απαντήσει ο κάθε υποψήφιος δήμαρχος τι γνώμη έχει για το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα. Τέσσερα χρόνια μετά τις απαντήσεις που δώσαμε, δεν έχει γίνει τίποτα. Ο δήμαρχος ενώ ξεκίνησε να λέει ότι θα μεταφερθούν τα συνεργεία του δήμου και της ΔΕΥΑΚ, τελικά φόρτωσε τον χώρο με τον σταθμό μεταφόρτωσης απορριμμάτων και με τα κλαδέματα χωρίς να έχει κάνει κάτι για τη μετεγκατάσταση αυτή την τετραετία.

Εμείς με τις παρεμβάσεις μας δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και οι κάτοικοι της περιοχής και το σύνολο της πόλης ζητάει να γίνει ένα σύγχρονο περιβαλλοντικό πάρκο που θα αποτελέσει πόλο έλξης κι επισκεψιμότητας της νεολαίας της Καλαμάτας και όχι μόνο.

Είναι ενδεικτικό ότι δεν αξιοποιήθηκε το πάρκο του Νέδοντα ούτε τα 48 στρέμματα στον Κορδία και το περίφημο πάρκο ελιάς είναι παρατημένος χώρος, επικίνδυνος σε περίπτωση πυρκαγιάς. Μη έχοντας κάνει φιλική προς το περιβάλλον και τους ελεύθερους χώρους παρέμβαση, κατά την τετραετία αυτή.

Χρειάζεται, επιτέλους, να ξεκινήσουν οι διαδικασίες μετεγκατάστασης των συνεργείων και να αποδοθεί ο χώρος στους πολίτες, μακριά από επιχειρηματικά συμφέροντα. Μπορεί να αξιοποιηθεί για ποδηλασία, πεζόδρομο, χώρο αναψυχής κι εκδηλώσεων, να είναι επισκέψιμο από σχολεία της Καλαμάτας και όχι μόνο και να είναι πύλη προς τον Ταΰγετο.

 

Παναγιώτης Θ. Χειλάς (επικεφαλής της παράταξης “Νέα Δυναμική”)

“Το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα μπορεί να αποτελέσει ένα από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά αξιοθέατα της περιοχής μας. Ωστόσο, όπως είναι γνωστό, η ανάπτυξη του συγκεκριμένου πάρκου, όπως και το Ανοιχτό Θέατρο Καλαμάτας δεν υλοποιήθηκαν. Ως η επόμενη δημοτική αρχή οφείλουμε να διασφαλίσουμε ότι υπάρχει συνέπεια λόγων και έργων. Ο Δήμος Καλαμάτας το διάστημα 2024-2029 πρέπει να διοικηθεί με “Σιδηρό Management” στα όσα απαιτούνται να γίνουν. Οφείλουμε να είμαστε συγκεκριμένοι. Να μην υπάρχει περιθώριο για μίζες. Ακριβώς για αυτό το πρόγραμμά μας το κοστολογήσαμε προεκλογικά, για να υπάρχει διαφάνεια. Θυμίζουμε τις προεκλογικές δηλώσεις του κ. Θανάση Βασιλόπουλου στην εφημερίδα σας, την άνοιξη του 2019: «Στον χώρο βόρεια, μετά και την κατασκευή του Ανοικτού Θεάτρου θα δημιουργηθεί ένα μεγάλο περιβαλλοντικό πάρκο, που θα ενοποιεί πολιτιστικούς και αθλητικούς χώρους και θα περιλαμβάνει διαδρομές περιπάτου, ποδηλάτου, skatepark, καθώς και χώρους αναψυχής και άλλων δράσεων». Η υλοποίηση του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα απαιτεί ανθρώπους που είναι συνεπείς. Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου Καλαμάτας και να εγγυηθούμε τη σταθερότητα. Η πτώση της υφιστάμενης δημοτικής αρχής Καλαμάτας είναι δεδομένη.

Το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα, το οποίο παραμένει έως σήμερα αναξιοποίητο, είναι «ιδιαιτέρως σημαντικό» για την τοπική οικονομία και τον τουρισμό και μπορεί να προσφέρει σημαντικά οικολογικά και πολιτιστικά οφέλη για τον Δήμο Καλαμάτας. Αντιπροσωπεύει τη φυσική και πολιτιστική κληρονομιά της περιοχής μας και πρέπει να διαμορφωθεί άρτια για τις μελλοντικές γενιές. Κατέχει σημαντικό ρόλο στην προστασία του περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Ως υποψήφιος δήμαρχος Καλαμάτας δεσμεύομαι, να διασφαλίσω, ότι η ανάπτυξη του περιβαλλοντικού πάρκου του Νέδοντα δεν θα παραμείνει στις προεκλογικές υποσχέσεις. Πρέπει να εργαστούμε σκληρά για να εξασφαλίσουμε, ότι οι πόροι και οι επενδύσεις που απαιτούνται για την ανάπτυξή του, θα είναι διαθέσιμοι και ότι θα υπάρχει συντονισμός και συνεργασία μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων φορέων για τη μελετητική ωριμότητα του έργου. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να διασφαλίσουμε, ότι το περιβαλλοντικό πάρκο του Νέδοντα θα είναι ένας βιώσιμος, αναπτυξιακός πόρος για τις μελλοντικές γενιές, με περίοδο υλοποίησης το διάστημα 2024-2029”.