Τρίτη, 23 Απριλίου 2024 09:21

Αύριο στο Δημοτικό Συμβούλιο Καλαμάτας η πρόταση της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. - Στο παλιό Στρατόπεδο η Σχολή Τουρισμού

 

Ρεπορτάζ: Θανάσης Λαγός

Η ΤΕΜΕΣ Α.Ε. προτείνει να λειτουργήσει η Διεθνής Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στο Ανατολικό Κέντρο Καλαμάτας (πρώην στρατόπεδο) με μέτωπο στην οδό Λακωνικής και μεταξύ της φοιτητικής εστίας και των κατοικιών. Σύμφωνα με τη ίδια πρόταση που θα συζητηθεί αύριο στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Καλαμάτας, το κτήριο 7.000 τ.μ. το οποίο θα φιλοξενεί τους 200 φοιτητές, θα κατασκευαστεί με έξοδα της ΤΕΜΕΣ Α.Ε. ενώ η σχολή θα λειτουργεί σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό οργανισμό AUG (Deree, Pearce, ALBA).

 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΤΕΜΕΣ Α.Ε

Η ΤΕΜΕΣ ΑΕ αναφέρει μεταξύ άλλων στην πρόταση της «Η Μεσσηνία αναγνωρίζεται πλέον διεθνώς, ως ένας κορυφαίος προορισμός ποιοτικού τουρισμού. Η αλματώδης ανάπτυξη του τουρισμού στην Καλαμάτα και στην Μεσσηνία, αλλά και ευρύτερα στην χώρα μας, έχει οδηγήσει σε αύξηση της ζήτησης για άρτια εκπαιδευμένους και εξειδικευμένους συνεργάτες. Η δημιουργία μιας διεθνούς σχολής τουρισμού και γαστρονομίας υψηλού επιπέδου, πιστεύουμε ότι θα συμβάλει στο κοινό μας όραμα, να αναγνωρίζεται η Μεσσηνία ως ένας πρότυπος προορισμός να ζει κανείς και να επισκέπτεται. Μια τέτοια σχολή, θα αποτελέσει διεθνή πόλο έλξης με πολλαπλά οφέλη για την τοπική κοινωνία και οικονομία, όπως τεκμηριώνεται αναλυτικά στην συνημμένη μελέτη σκοπιμότητας των επιδράσεων από τη λειτουργία Διεθνούς Τουριστικής Σχολής στηΜεσσηνία, που εκπονήθηκε από το Τμήμα Τουριστικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Η Εταιρεία μας θα ενδιαφερόταν να συμμετέχει στην υλοποίηση ενός τέτοιου σημαντικού από κάθε άποψη έργου και δηλώνουμε τη διάθεσή μας για τη διερεύνηση συνεργασίας με το Δήμο Καλαμάτας και Διεθνείς Ακαδημαϊκούς Φορείς, με σκοπό την ίδρυση Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα. Συγκεκριμένα η Εταιρεία μας προτίθεται να ανεγείρει, με δικές της δαπάνες, σύγχρονες κτιριακές εγκαταστάσεις για τη δημιουργία της σχολής, κατόπιν εξέτασης προτεινόμενου χώρου από τον Δήμο. Από την έρευνα που έχουμε κάνει για την ανέγερση της σχολής θα απαιτηθούν περί τα 7.500 τ.μ δόμησης μη συμπεριλαμβανομένων υπογείων, ενώ η δυναμικότητα σε αριθμό φοιτητών/σπουδαστών θα ανέρχεται σε διακόσιους (200). Στην περίπτωση αυτή ο Δήμος προτείνεται να διαθέσει τον κατάλληλο χώρο για την ανέγερση της σχολής, σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες.»

 

ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

Η πρόταση για το Ανατολικό Κέντρο αναφέρει τα εξής: « Ο χώρος του Ανατολικού Κέντρου (πρώην Στρατοπέδου) πληροί όλες τις προϋποθέσεις από άποψη καταλληλότητας για την εγκατάσταση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας με τα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις που έχουν τεθεί με την από 26-02-2024 επιστολή της ΤΕΜΕΣ Α.Ε για τους παρακάτω λόγους : Σύμφωνα με το ισχύον Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 2011, το Ανατολικό Κέντρο αποτελεί περιοχή με εγκεκριμένη χρήση γης αυτή του Πολεοδομικού Κέντρου Συνοικίας, για την οποία τόσο οι διατάξεις του Π.Δ ΦΕΚ 166/Δ/1986 όσο και του Π.Δ 59/2018 ΦΕΚ επιτρέπουν την εγκατάσταση υποδομών εκπαίδευσης, απαραίτητη προϋπόθεση για την περαιτέρω υλοποίηση μιάς τέτοιας πρωτοβουλίας. Στον χώρο του Ανατολικού Κέντρου είναι ήδη εγκατεστημένες Σχολές του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, ενώ και οι υπόλοιπες κεντρικές λειτουργίες ( Φοιτητική Εστία, «Τέντα», λοιποί αθλητικοί χώροι) είναι απόλυτα συμβατές με την προτεινόμενη και ταυτόχρονα θα ενισχυθεί ο χαρακτήρας της περιοχής ως ένας πόλος εκπαίδευσης και συνάθροισης νεολαίας. Η πρόταση για την εγκατάσταση Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα συμπίπτει χρονικά με την εκπόνηση της μελέτης για το έργο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις Αναβάθμισης Αστικού Περιβάλλοντος Ανατολικής Πολεοδομικής Ενότητας Καλαμάτας» που έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα ¨Α. ΤΡΙΤΣΗΣ» (Πρόσκληση ΑΤ 06 ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ), και έχει σαν αντικείμενο όπως αναφέρθηκε : α) την ανάπλαση – αναβάθμιση – αναζωογόνηση των λειτουργιών του Ανατολικού Κέντρου με την αξιοποίηση του χώρου που σήμερα παραμένει αδιαμόρφωτος β) τη σύνδεσή του με το Ιστορικό Κέντρο και την παραλιακή ζώνη καθώς και τη λειτουργική σύνδεσή του με την περιοχή ανατολικά της οδού Σφακιανάκη γ) την διαμόρφωση όλων των κοινόχρηστων – κοινωφελών χώρων της περιοχής, και την περιβαλλοντική αναβάθμιση της ανατολικής πόλης. Αυτό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για αρμονική ένταξη της προτεινόμενης νέας εγκατάστασης στο υπάρχον πολεοδομικό περιβάλλον και ταυτόχρονα τη δυνατότητα για ρύθμιση και προσαρμογή με τον καλύτερο τρόπο της σχεδιαζόμενης ανάπλασης της περιοχής του ανατολικού κέντρου σε σχέση με τη νέα αυτή σημαντική λειτουργία στο χώρο

Ως προς την ακριβή θέση εγκατάστασης της Σχολής Τουρισμού ελήφθησαν επιπλέον υπόψη τα εξής: Το γεγονός ότι στην προς ανάπλαση / αναδιαμόρφωση περιοχή του Ανατολικού Κέντρου και συγκεκριμένα στη νότια ζώνη επί της οδού Λακωνικής, στο χώρο μεταξύ των υπαρχουσών ιδιωτικών κατοικιών και της Φοιτητικής Εστίας , από το εγκεκριμένο Πολεοδομικό Σχέδιο (1989) προβλέπονται δύο χώροι προς μελλοντική δόμηση, με χρήση για «αποκατάσταση ρυμοτομούμενων» και «δημοτικά στεγαστικά προγράμματα», ενώ πλέον έχουν εκλείψει οι συνθήκες για την αξιοποίησή τους για τον σκοπό αυτό. Η έκταση που καταλαμβάνουν οι δύο αυτοί χώροι είναι εφικτό να διευρυνθεί περαιτέρω δεδομένου ότι υπάρχει ικανός διαθέσιμος χώρος ώστε να προσδιοριστεί επακριβώς, κατά θέση και μέγεθος, το ακίνητο που θα μπορούσε να αποτελέσει τον χώρο για την εγκατάσταση της Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας της Καλαμάτας, σύμφωνα με τις τεθείσες απαιτήσεις για εξασφάλιση δυνατότητας για συνολική δόμηση της τάξης των 7.500 τ.μ. Αυτό σημαίνει διάθεση χώρου περί τα 9.000 τ.μ  Σε κάθε περίπτωση θα απαιτηθεί τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου που θα προσδιορίζει επακριβώς τον χώρο για τη νέα αυτή χρήση»

 

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σύμφωνα με την εισήγηση: «Στην παρούσα φάση , λαμβάνοντας υπόψη το σχετικό αίτημα που υποβλήθηκε από την ΤΕΜΕΣ Α.Ε, και σύμφωνα με την ανωτέρω εισήγηση, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται:

1. να εκφράσει την πρόθεσή του περί αξιοποίησης δημοτικού ακινήτου για τη δημιουργία νέας πρότυπης ιδιωτικής Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας στην Καλαμάτα

2. να εγκρίνει τη διάθεση χώρου για το σκοπό αυτό, και συγκεκριμένα τον παραπάνω περιγραφέντα εντός του Ανατολικού Κέντρου, στην περιοχή της οδού Λακωνικής, μεταξύ των υφιστάμενων ιδιωτικών κατοικιών και της Φοιτητικής Εστίας

3. να εγκρίνει τη δρομολόγηση των απαιτούμενων διαδικασιών: - για την τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου με την πρόβλεψη ίδρυσης Διεθνούς Σχολής Τουρισμού και Γαστρονομίας καθώς και τον προσδιορισμό της ακριβούς έκτασης της νέας χρήσης εντός του Ανατολικού Κέντρου

 

ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΤΗΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ

Σύμφωνα με τη  «Μελέτη επιδράσεων της λειτουργίας Διεθνούς Τουριστικής Σχολής στη Μεσσηνία» του Πανεπιστημίου Πειραιώς  «Στόχος είναι στην Καλαμάτα να δημιουργηθεί μια Διεθνής Σχολή Τουρισμού (Διοίκησης Ξενοδοχείων), που θα αποτελέσει περιφερειακό εκπαιδευτικό κόμβο, προσελκύοντας φοιτητές όχι μόνο από την Ελλάδα και τις γειτονικές χώρες, αλλά και από όλη την Ευρώπη, τη ΝΑ Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και τη Νοτιοανατολική Αφρική. Η Διεθνής Σχολή Τουρισμού θα προσφέρει σε επίπεδο διοίκησης την καλύτερη στην κατηγορία της εκπαίδευση, προκειμένου να επιτρέψει στους νέους φοιτητές να αποκτήσουν γνώσεις διαχείρισης ξενοδοχείων, ώστε να επηρεάσουν τον κλάδο της φιλοξενίας παγκοσμίως.»

Η μελέτη επίσης αναφέρει ότι «Η οικονομική επίπτωση μια επένδυσης, όπως είναι η δημιουργία Διεθνούς Σχολής Τουρισμού, αποτελεί μια πολυπαραγοντική συνάρτηση με αρκετές συνιστώσες (μέγεθος, φάση κατασκευής, ΑΠΑ περιοχής, θέσεις εργασίας). Παρ’ όλα αυτά, στις διεθνείς περιπτώσεις, όπου έχουν λειτουργήσει αντίστοιχες Σχολές, παρουσιάζονται στη βιβλιογραφία μια σειρά από έμμεσες και επαγόμενες επιδράσεις. Το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα από τη λειτουργία μιας Διεθνούς Σχολής Τουρισμού για την τοπική οικονομία κυμαίνεται από 2,5 έως και 2,95. Αυτό σημαίνει ότι για κάθε 1 ευρώ, που επενδύεται στη Σχολή, η τοπική οικονομία βλέπει επιπλέον 1,5 έως και 1,95 ευρώ σε οικονομική δραστηριότητα. Μια πρώτη συντηρητική εκτίμηση (2,5) του οικονομικού αντίκτυπου της Διεθνούς Σχολής Τουρισμού 15.000.000 ευρώ για την τοπική οικονομία της Μεσσηνίας θα ήταν 37.500.000 ευρώ

Αντίστοιχες σχολές σπουδών, όπως η Διεθνής Τουριστική Σχολή, η οποία σχεδιάζεται, αποτελούν από τις κύριες πηγές εισοδήματος και έναν βασικό καταναλωτή για τις τοπικές οικονομίες όπου λειτουργούν. Τα συνολικά καταναλωτικά έξοδα των φοιτητών της Διεθνούς Τουριστικής Σχολής προς την τοπική οικονομία ξεπερνούν τα 2.500.000 ευρώ ανά έτος. Στη διεθνή πρακτική και μέσω της βιβλιογραφίας προκύπτει ότι σε αντίστοιχες σχολές: Οι άμεσες επιπτώσεις στην τοπική οικονομία επικεντρώνονται σε συγκεκριμένους τομείς κατανάλωσης, όπως: η κατοικία, τα ξενοδοχεία με μερίδιο 28%, τα εστιατόρια με 9,6%, η διασκέδαση με 13% και οι μετακινήσεις από και προς την περιοχή με 7%. Τα άμεσα οικονομικά οφέλη εκτιμώνται σε 0,05%-0,31% του ΑΕΠ, ενώ μαζί με τα έμμεσα αποτελέσματά τους φθάνουν το 0,13%-0,71% του ΑΕΠ της περιοχής, όπου λειτουργούν αντίστοιχες Σχολές. Η άμεση δαπάνη των φοιτητών αποτελεί το 40% της συνολικής κατανάλωσης. Ενώ οι συνολικές οικονομικές επιπτώσεις αποτελούν το 57% σε μια επαρχιακή περιοχή, όπως η Καλαμάτα.»

Σε άλλο σημείο η μελέτη αναφέρει «Η λειτουργία μια Διεθνούς Σχολής προκαλεί τα παρακάτω οικονομικά side effect κυρίως στον τομέα της ιδιοκτησίας:

1. Η φάση της κατασκευής και οι θέσεις εργασίας, που θα δημιουργηθούν.

2. Η απασχόληση του προσωπικού του Πανεπιστημίου και οι δαπάνες της εγκατάστασης διαχέονται στη κοινότητα.

3. Το προσωπικό του Πανεπιστημίου και οι σπουδαστές διαμένουν στη κοινότητα.

4. Αύξηση του πληθυσμού από σπουδαστές και προσωπικό.

5. Αύξηση της ζήτησης για ενοικιάσεις στην περιοχή κοντά στο πανεπιστήμιο.

6. Μείωση κενών θέσεις ενοικίασης.

7. Αύξηση τιμών και αξίας των ακινήτων της ευρύτερης περιοχής.

8. Επένδυση από τις οικογένειες των φοιτητών στην περιοχή».